Jūros liežuvis. Antra dalis

Vakar jau turė­jo­te skai­ty­ti, kaip šią žuvį rei­kia išsk­ros­ti, kad gau­ti gra­žius mėsos gaba­liu­kus. O šian­dien papa­sa­ko­siu, ką aš su jais pada­riau. Kaip ir jau rašiau, vos tik pama­tęs kas per mėsa iškart sumas­čiau kaip dary­siu šią žuvį. Nerei­kė­jo nei ieš­ko­ti recep­tų, nei kaž­ką skai­ty­ti 🙂 Žino­ma, nie­ko įspū­din­go nesu­mąs­čiau, stan­dar­ti­niai daly­kai: bal­tas vynas, svies­tas žalu­my­nai 🙂 Iškart užbėg­da­mas įvy­kiams už akių pasa­ky­siu, kad žuvis įspū­din­gai ska­ni: nei per sau­sa, nei per rie­bi, švel­naus sko­nio. Tik­rai dary­siu ir val­gy­siu dar. Kitas daly­kas, kuris labai lin­do į gal­vą skro­džiant žuvį, kad mėsy­tė labai tik­tų suk­ti­nu­kams dary­ti — ji pakan­ka­mai tvir­ta ir kepant nesu­by­rės, tai sekan­čiam kar­tui, gal taip ir bus 🙂

 • 4 žuvų filė;
 • drus­kos, pipirų;
 • 200 ml sau­so bal­to vyno;
 • 2 nedi­de­li rau­do­nie­ji svogūnai;
 • 100 gr. sviesto;
 • pun­de­lis švie­žių petražolių;
 • drus­kos, pipirų;

Filė gaba­liu­kus pad­ru­ski­nam ir papi­ri­nam — kiek­vie­nas pagal save. Žuvį kol kas palie­ka­me ramybėje.

Supjaus­to­me smul­kiai svo­gū­ną. Pake­pa­me ant alie­jaus. Kepa­me maž­daug 10–15 min vis mai­šy­da­mi, kad svo­gū­nai kara­me­li­zuo­tų­si. Tik nesu­de­gin­ki­te ir neper­ke­pin­ki­te, nes bus nebe­ska­nu, kar­tu. Tai­gi pake­pus svo­gū­nus, ten pat supi­lam vyną. Plau­kia­me kol nuga­ruos maž­daug pusė jo.

Jau gali­me pra­dė­ti kep­ti žuvį. Tie­siog į nepri­de­gan­čią kep­tu­vę įpi­la­me alie­jaus ir pake­pam žuvį. Po maž­daug dvi minu­tes iš kiek­vie­nos pusės.

Kai vyno nuga­ruo­ja maž­daug pusė, deda­me į pada­žą svies­tą — būti­nai šal­tą, iš šal­dy­tu­vo. Mai­šo­me ant silp­nos ugnies. Svies­tui ištir­pus sude­dam smul­kin­tas pet­ra­žo­les, ugnį išjun­gia­me ir vis­ką gerai išmaišome.

Val­go­me su natū­ra­liais ryžiais.
Skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Jūros liežuvis. Antra dalis”: 2

 1. Pri­ta­riu 100 proc, kad si zuvy­te ispu­din­go sko­nio ir tik­rai ver­ta deme­sio. Buti­nai isban­dy­siu sia varia­ci­ja su bal­to vyno padazu.

 2. J&L

  Labai ska­ni žuvy­tė. Ir atro­do kaip lie­žu­viu­kai 🙂 Ačiū už šau­nius pietūs!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.