Pita — graikiška duona

Skanumėlis

Kagi, tęsia­me kuli­na­ri­nes kelio­nes ir šį kar­tą į Graiki­ją ir ilgam (t.y. bent keliems recep­tams). Labai patin­ka Graiki­ja, graikiš­kas mais­tas. Neįsi­vaiz­duo­ju pus­ry­čių Graiki­jo­je be jogur­to su medu­mi, neįsi­vaiz­duo­ju Graiki­jos be souv­la­ki-pita ar gyros-pita, kurią gali val­gy­ti eida­mas siau­ru­tė­mis gat­ve­lė­mis. O namo būti­nai rei­kia par­si­vež­ti graikiš­kų prie­sko­nių, medaus, aliejaus.

Graikai iš prie­sko­nių labiau­siai nau­do­ja rau­do­nė­lį, čiob­re­lį (būti­nai parau­gau­ki­te bul­vių traš­ku­čių su rau­do­nė­liu arba čiob­re­lių medaus) ir, žino­ma, kitų. Val­go jie daug ir pakan­ka­mai rie­biai, bet visa­da su dar­žo­vė­mis. Bet aiš­ku geriau vie­ną kar­tą para­gau­ti, negu šim­tą kar­tų išgirsti 🙂

Tai­gi, pita – plo­na mie­li­nė graikiš­ka duo­na (tur­būt koks tur­kas, bul­ga­ras ar ser­bas pasa­ky­tų, kad pita yra ne graikiš­ka, o tur­kiš­ka, bul­ga­riš­ka ar ser­biš­ka duo­na 🙂 ). Ji labai popu­lia­ri grei­to mais­to užkan­di­nė­se, nes į ją pato­giai gali­ma pri­kiš­ti ko tik nori 🙂 Pita įdo­mi tuo, kad ji neiš­kep­ta yra viensluoks­nė, o iške­pu­si pasi­da­ro dvis­luoks­nė, t.y. iškep­ta vidu­je turi tar­pą – kiše­nę, į kurią ir deda­mi prie­dai bei pada­žai. Tai­gi siū­lau išban­dy­ti ir pasi­da­ry­ti, nes gau­na­si tik­rai pui­kiai ir graikiškai.

 • 1 pak. sau­sų mielių;
 • 100 ml šil­to vandens;
 • ~300 ml (1,5 stik­li­nės) miltų;
 • 2 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • drus­kos.

Vis­ką sumai­šo­me ir gerai išmin­ko­me. Min­ko­me ran­ko­mis, tol kol teš­la tam­pa šili­ki­ne — minkš­ta ir švelni 🙂

kaišysim tešlą dedam miltus šilkinė tešla
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Išmin­ky­tą teš­lą kil­di­na­me pora valan­dų. Jei namuo­se šal­ta tru­pu­tį pakai­tin­kit orkai­tę ir ten kil­din­ki­te tešlą.

paliekam kilti... ...ir gaunam po poros valandų :)
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Iš teš­los kočio­ja­me maž­daug 15–20 cm skers­mens ir kokių 3–5 mm sto­rio bly­nus (pamė­gin­kit visaip ir pama­ty­sit kaip jums labiau patiks). Bly­nams lei­džia­me pakil­ti dar 10–20 min, arba kol orkai­tė įkais iki 250 laipsnių.

blynas keturi blynai
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Orkai­tė turė­tų kais­ti jau su skar­da. Įkai­tus orkai­tė ant skar­dos deda­me porą bly­nų ir kepa­me 4–5 minu­tes. Paste­bė­ki­te, kaip teš­la pra­de­da pūs­tis, kaip koks balionas 🙂

pirmas antras
trečias Matot kokie blynai
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Iškep­tas pitas deda­me į lėkš­tę ir užklo­ja­me šva­riu vir­tu­vi­niu rankšluoš­čiu, kad vės­da­mos nesu­kie­tė­tų ir būtų minkš­tos. O į orkai­tę kepa­me kitas pitas 🙂

Skanaus

1 seri­jos pabai­ga, lau­ki­te tęsinio 🙂

Komentarai

Atsakymų į “Pita — graikiška duona”: 20

 1. Oi, pita! Graiki­ja! Myliu 🙂

 2. kaip ska­niai atrodo

 3. svogerka

  ojkaip noriu pitu, bet nemo­ku sil­ki­nes teslos 🙁

  http://knyguziurkes.wordpress.com/

 4. ciuciundra

  sian­dien darau si ste­buk­la (tes­la dabar kyla). tik klau­si­mas: ar sumin­ky­ta tes­la turi buti TOKIA KIETA? nes net su kili­mu jai sun­ko­ka dabar.

  1. Ne, tik­rai netu­ri būti kie­ta. Turi būti minkš­ta, bet tampri 🙂

 5. Inesa

  Pasi­ge­dau toles­nių nurodymų,ką su ta pita gali­ma nuveikti.Kaip suprantu,ją reik­tų pri­pil­dy­ti kokio įda­ro? Mes su duk­ra išsi­ke­pėm, vis­kas pavy­ko, išsi­pū­tė kaip reikiant.
  Tik nesu tikra,ar iške­pu­si ji turi būti tokia traški,kietoka?

  1. nuro­dy­mai čia: http://kasuvalgyti.lt/2010/01/tzatziki/ ir čia: http://kasuvalgyti.lt/2010/01/souvlaki/ Jas ne tik gali­ma pri­kimš­ti bet ir val­gy­ti, kaip paras­tą duo­ną su dar­žo­vėm ir mėsa. Jos netu­rė­tų būti kei­tos ir traš­kios. Dėl to ir rei­kia jas vos tik iškep­tas pri­deng­ti, kad nesu­džiū­tų. Gal per plo­nos buvo? Prieš val­gy­mą gali­ma pašil­dy­ti mik­ro­ban­gėj — bus ir šil­tos ir minkštos 🙂

 6. Inesa

  Ko gero, per plo­nos buvo, nes ir pri­deng­tas lai­kėm, ir net van­de­nu­ku purkštelėjom,kol karš­tos… Kitą­kart mėgin­siu sto­rė­les­nes iškočioti.

 7. Vita

  o kiek pitui­sei­na is vie­nos normos?

  1. Kiek atsi­me­nu, išei­na maž­daug 8–10 pitų, pri­klau­so žino­ma koks bus dydis 🙂

 8. dovile

  kiek tame pake­ly­je yra gra­mu mie­liu, nes mani­s­kiai “pokai” po 25g tik­rai ne tokiam mil­tu kiekiui 😀

  1. Tame pake­ly­je yra 9 gra­mai mie­liu 🙂 25 — butu tik­rai per daug 🙂

 9. Dovydas

  Ar tik­rai pro­por­ci­jos geros? Nes jau po 200g mil­tų teš­la buvo kie­ta. Vis­ką matuo­ju itin tiksliai.

  1. Ačiū, kad para­šė­te. Pada­riau klai­dą vie­toj mili­lit­rų para­šęs gra­mus. Aš dėjau 1,5 stik­li­nės, t.y. 300 ml mil­tų. Recep­te bus pataisyta.

 10. jurga

  Kepiau, tai gavo­si tik 4 pitos ir tai kita kar­ta dary­ciau sto­res­nes, nes ipjaut nor­ma­liai neiseina…Taip pat is sitos por­ci­jos tik 3 pitos 15 cm skersmens…O sko­nis tai superinis:)

 11. Goda

  O man čia atro­do, ar skar­dos apvers­tos orkai­tėj? Čia taip pato­giau ar tik, saky­kim, sko­nio rei­ka­las kaip tu tą skar­dą padėsi?

 12. pitas gali­ma kep­ti ir sau­so­je kep­tu­vė­je, tik jos taip neiš­si­pūs, kaip orkai­tėj, tačiau tai nėra svar­bu, svar­biau­sia, kad pitos būtų minkš­tos, lanks­čios. pui­kiai joms tin­kan­tis įda­ras: smul­kiai pjaus­ty­ta viš­tie­na mari­nuo­ta jogur­to, aly­vų alie­jaus ir prie­sko­nių pada­že (tin­ka čes­na­kai, įvai­rios žolės), kepa­ma aly­vų alie­ju­je, su rau­do­na papri­ka kep­tu­vė­je, kol apskrus. pada­žas: žalias agur­kas smul­kiai pjaus­to­mas, mai­šo­mas su jogur­tu, aly­vų alie­ju­mi ir įvai­riom žolėm — bazi­li­kas, kalend­ra, rau­do­nė­lis — vis­kas švie­žia. tada ima­ma šil­ta pita, deda­ma viš­tie­nos, ant jos agur­kų pada­žas — gar­du kaip du medu 🙂

 13. Kristina

  ooooooooooooooooo… ska­nu­me­lis!!!!!!!!!!!!!!!!
  jau ban­dziau namie su mama. labai pati­ko! mes darem su ces­na­ki­niu vir­sum ir su ida­ru: salo­tos su majo­ne­zu ir kep­tos vis­tie­nos gaba­liu­kais. bega­lo ska­nu ir sotu

 14. Kristina

  jau ban­dziau namie su mama. labai pati­ko! mes darem su ces­na­ki­niu vir­sum ir su ida­ru: salo­tos su majo­ne­zu ir kep­tos vis­tie­nos gaba­liu­kais. bega­lo ska­nu ir sotu

 15. sandra

  Labai gra­ziai ir ska­niai atro­do, bet as matau ne graiki­s­ka duo­na, o ara­bi­s­ka pita. Ir nie­kas Graiki­jo­je tokiu pitu neva­di­na duo­na. Sakau, nes 13 metu gyve­nu Graiki­jo­je. JUS tei­si, i tokia pita gali geti ka tik nori. O duo­na pas grai­kus yra pana­si i musu taip vadi­na­mus bato­nus ir vadi­na­si pso­mi. Yra kepa­ma is bal­tu ir tam­siu mil­tu. O uz recep­tu­ka aciu, nes tik­rai vilio­jan­ciai atro­do. Su pagarba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.