Makaronai su cukinija ir carbonara padažu

IMGP9706_20

Užtruks — 15 min

Ar jūs žino­te, kad visi mak­ro­nai, tiks­liau jų for­mos turi savo pava­di­ni­mus? Ir netik spa­ge­čiai ar ver­mi­še­liai, bet ir kriaukly­tės, sraig­te­liai, kaspi­nė­liai ir t.t. Ir aiš­ku visi ita­liš­ki 🙂  Kadan­gi maka­ro­nai kilę iš Ita­li­jos, o vie­nus juos val­gy­ti nėra ska­nu, tai ita­lai yra pri­ku­rę įvai­rių pada­žų, vie­nas iš jų carbo­na­ra. Labai popu­lia­rus ne tik Ita­li­joj bet ir Lie­tu­voj. Gami­na­mas iš kiau­ši­nių ir par­me­za­no. Tik­tai. Jokios grie­ti­nė­lės 🙂 Kal­bant apie maka­ro­nus dar rei­kia pami­nė­ti, kad maka­ro­nai turi būti neper­vi­rę tvir­ti, bet ne kie­ti — al den­te. Ši kart norė­jo­si ir kito­kių negu spa­ge­čių maka­ro­nų. Tai­gi tag­lia­tel­le su carbo­na­ra ir cuk­i­ni­jom.

Cuk­i­ni­jos gali ir nebū­ti, bet ji čia labai tin­ka. Aš kaip tik tur­guj nusi­pir­kau mažų sal­džių lie­tu­viš­kų cuk­i­ni­jų. Pjaus­tyt cuk­i­ni­ją labai pato­gu su sku­tu­ku — gau­na­si vie­no­di plo­ni griežinėliai.

 • Maka­ro­nų tag­lia­tel­le;
 • kiau­lie­nos šoninė;
 • 2 kiau­ši­niai;
 • tar­kuo­tas par­me­za­nas (Džiu­go);
 • 1 svo­gū­nas;
 • 3 čes­na­ko skiltelės;

Užde­dam vir­ti van­de­nį, kuria­me vir­si­me maka­ro­nus. Pasū­dom. Kiau­lie­nos šoni­nę, plo­nai pjaus­ty­tą, pake­pam ir gerai paskru­di­nam. Jei van­duo užvi­rė, dedam maka­ro­nus ir ver­dam, bet neper­ver­dam (maka­ro­nai turi būti al den­te).

IMGP9687_6 IMGP9697_14

Pake­pam svo­gū­ną, čes­na­ką kol gra­žiai paru­duos, deda­me cuk­i­ni­ją, drus­ką, pipi­rų ir vis­ką troš­ki­nam, kol išver­da makaronai.

IMGP9698_15 IMGP9702_17 IMGP9703_18

Maka­ro­nus nusun­kiam, ir ant jų dedam mėsą ir dar­žo­ves. Greit supla­kam du kiau­ši­nius su tar­kuo­tu sūriu ir vis­ką pilam ant maka­ro­nų, grei­tai mai­šo­me su medi­niu šaukš­tu arba lope­tė­le. Nuo maka­ro­nų karš­čio pada­žas sutirš­tės. Šis pas­ku­ti­nis eta­pas vyks­ta puo­dą nukė­lus nuo ugnies. Dedam į lėkš­tę, pabars­to­me tar­kuo­tu parmezanu.

IMGP9708_21Dvi por­ci­jos.

Komentarai

Atsakymai į “Makaronai su cukinija ir carbonara padažu”: 8

 1. Name (required)

  kvai­las klau­si­mas: “ar zino­te”? Visi save ger­bian­tys mais­to myle­to­jai tai zino. ir dar dau­giau zino. 

  beje Dziu­gas NERA par­me­za­nas, o tik par­me­za­no TIPO suris.

  1. Kam kvai­las, o kam ne kvai­las. Sma­gu, kad žinai 🙂
   Žino­ma Džiu­gas nėra tik­ra­sis Par­mi­gia­no-Reg­gia­no. Bet gami­na­mas jis taip pat, tik aiš­ku ne Ita­li­joj, o Lietuvoj.

 2. […] blo­ge radau tik vie­ną ita­lišką recep­tą pasta ala carbo­nara, bet dabar bus dar dau­giau Ir šian­dien, kaip ir žadė­jau prieš atostogas — […]

 3. Justė

  Ita­liš­ka carbo­na­ra yra gami­na­ma iš kiau­lie­nos pagur­k­lio lašia­kų, o ne iš šoni­nės, ir ne su par­me­za­nu, o su avies sūriu. Ir nei jokių svo­gū­nų, čes­na­kų ar tt..

  1. Ar buvai Ita­li­joj? Jei taip kiek skir­tin­gų carbo­na­rų valgei? 🙂

 4. ramas

  iesko­jau sito blo­go kadan­gi issi­se­miau gamin­da­mas sei­mai mais­ta, o blo­ga buvau kaz­ka­da atra­des, gal pries pora metu trum­pam, bet liko prisiminimai…

  taciau ne apie tai — ar carbo­na­rai var­to­ja­mi cie­li kiau­sai ar tik try­nys. mano teo­ri­nes zinios buvo tik apie tryni.

  1. Esu matęs gami­na­mų ir taip ir taip. Bet Ita­li­joj daug dau­giau kar­tų esu val­gęs Carbo­na­ra, kurio­je matėsi tiek try­nys tiek baltymas .

 5. Man atro­do ska­nu imai­sy­ti cuk­i­ni­jos. Bet tei­sin­gu­mo delei rei­kia pasa­ky­ti, kad nepa­mi­ne­ta visai visai esmi­ne carbo­na­ros dalis — pipi­rai! Juk del ju juo­du­mo pasta ir buvo pava­din­ta carbo­na­ra (carbo­ne it. rei­s­kia ang­lis). O del kiau­so, cia maciau dis­ku­si­ja, ar visa, ar tik try­ni, mano gar­bu­sis sutuok­ti­nis is pacios Ita­li­jos sir­dies pati­ki­no, kad teo­riskai rei­kia deti tik try­ni , Bet mes tai nau­do­jam visa kiau­si­ni ir pake­pam, nes mums tasus nepa­tin­ka. Bet man tai atro­do visai ska­nu cia, tik ne carbo­na­ra tai jau tikrai 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.