Vištienos Quesadilla [kesadila]

IMGP0282_30

Užtruks — 15 min.

Šitas jums patiks 🙂

Žiū­riu aš seria­lą Dexter. Veiks­mas ten vyks­ta Maja­my­je (Mia­mi), kuria­me dau­gu­ma gyven­to­jų kal­ba ispa­niš­kai. Mek­si­kie­tiš­ka kubie­tiš­ka dva­sia, akcen­tas ir aiš­ku mais­tas. Nors aš nesu aštraus mais­to mėgė­jas, bet mek­si­kie­čių mais­tas man patin­ka, taip kaip ir teki­la. Quesa­dil­la — tai tor­ti­li­ja su sūriu, ir žino­ma su kitais visais įma­no­mais prie­dais. Labai tin­ka kaip užkan­dis ar pag­rin­di­nis patie­ka­las. Gali­ma dary­ti labai ašt­rų arba vos ašt­rų. Būti­nai val­gy­ti su sal­sa arba guaca­mo­le pada­žu. Sko­nis ypa­tin­gai atsi­sklei­džia užsi­ge­riant teki­la arba Coro­na ir klau­sant Buena Vis­ta Social Club.

 • 6 mil­ti­nių tor­ti­li­jų (tor­til­la);
 • 300 gr. viš­tie­nos filė;
 • svo­gū­nas;
 • papri­ka;
 • jela­pe­no pipiro;
 • 300gr. tar­kuo­to sūrio.

Supjaus­tom kube­liais viš­tie­ną ir pake­pam ant tru­pu­čio alie­jaus arba svies­to. Nepa­mirš­tam drus­kos, pipi­rų ir kitų prie­sko­nių (pvz. papri­kos miltelių).

IMGP0232_1 IMGP0246_4

IMGP0251_5 IMGP0265_15

Supjaus­ty­tą svo­gū­ną ir papri­ką taip pat pake­pam ant sviesto.
O dabar įdo­miau­sia dalis 🙂
Į kep­tu­vę įpi­lam tru­pu­tį alie­jaus arba svies­to. Dedam tor­ti­li­ją. Pake­pam vie­ną pusę ~10 sekun­džių, kitą irgi, vėl apver­čiam. Netru­kus tor­ti­li­ja pra­dės pūs­tis. Išimam iš kep­tu­vės, kep­tu­vę vėl sute­pam svies­tu ar alie­jum, dedam nau­ją tor­ti­li­ją. Ją vėl pavar­to­me, kai ji pra­dės pūs­tis dar kar­tą apver­čiam ir dedam įda­rą: pra­de­dam nuo papri­kos ir svo­gū­nų, po to užde­dam viš­tos bei mari­nuo­tų jela­pe­no grie­ži­nė­lių. Vis­ką užbars­to­me sūrių.

IMGP0269_17 IMGP0271_19

IMGP0272_20 IMGP0274_22

Sūrio nerei­kia gai­lė­ti, bet steng­tis nedė­ti ant pačio tor­ti­li­jos kraš­to. Ant vir­šaus deda­me prieš tai pakep­tą tor­ti­li­ją ir pri­spau­džia­me lope­tė­le. Svar­bu nesu­de­gin­ti ir neper­ke­pin­ti apa­ti­nės tor­ti­li­jos, todėl gali pri­reik­ti suma­žin­ti karš­tį. Sūris netru­kus pra­dės lydy­tis. Tada atsar­giai rei­kia apvers­ti quesa­dil­la. Jei nieks neiš­by­rė­jo — reiš­kia jums pasi­se­kė 🙂 Dar tru­pu­tį pakai­ti­nam ir dedam į lėkš­tę. Pada­li­na­me į ketu­rias dalis, pate­pam guaca­mo­le pada­žu ir ska­nau­ja­me. Labai skanu.

IMGP0280_28 IMGP0291_39

Komentarai

Atsakymai į “Vištienos Quesadilla [kesadila]”: 9

 1. Tik klau­si­mas kam rei­kia kep­tu­vę sutep­ti ir vie­nas tor­ti­li­jas apkep­ti? Juk par­duo­tu­vė­je par­duo­da­mos tor­ti­li­jos jau buna pil­nai paruoš­tos nau­do­ji­mui. Mes bent jau kai darom quesa­dil­la’s, tai iš kar­to ant tor­ti­li­jų dedam įda­rą, užden­giam kita tor­ti­li­ja ir į sau­są kep­tu­vę dedam paspaus­da­mi kad sulip­tų abi tor­ti­li­jos. Tai vie­nas mėgs­ta­mes­nių val­gių mūsų šeimoj 🙂

  1. Kad būtų ska­niau 🙂 par­duo­da­mos tor­ti­li­jos būna pus­ža­lės. Būtų gali­ma kep­ti ir be rie­ba­lų, bet tada tor­ti­li­ja bus sau­sa ir nebus ska­ni. Svar­biau­sia darant quesa­dil­las neper­dzioin­ti tor­ti­li­jų. Beto, pake­pus abi tor­ti­li­jas quesa­dil­la bus karš­ta, o ne šal­tas užkandis.

 2. pui­kiai atro­do. sumąs­ty­siu kokį nors vege­ta­rians­ką įda­rą ir išmėginsiu.
  beje beje — žavus pus­la­pis .) tik ką džiu­giai atradau.

  1. Ačiū. Vie­toj viš­tie­nos gali­ma dėti kre­ve­tes. O jei norit vege­tarš­kų, tai tiks ir aly­vuo­gės, ir pomi­do­rai, ir gry­bai, ir avo­ka­das, ir jau­nos cuk­i­ni­jos — labai daug kas 🙂

 3. Aušra

  hmmm kiek­vie­nas turi savo nuo­mo­nę sko­nio klau­si­mais 🙂 Mums patin­ka traš­kia plu­te­le tor­ti­li­jos su karš­tu įda­ru. O papil­do­mo alie­jaus tik­rai gali­ma išvengti 😉

  1. svar­bu neper­džio­vin­ti tor­ti­li­jų. Biš­ki svies­to galima 🙂

 4. Lina

  Labai nuo­sta­bus recep­tas! {: tik norė­čiau patai­sy­ti, ispa­nų kal­bo­je dvi l rai­dės reiš­kia j. tad rei­kia tar­ti ne kesa­di­la, o kesadija {{{:

  1. žino­siu :)ačiū

 5. Išban­džiau, tik­rai ska­nu. Bet man nepa­si­se­kė, nes vie­ną kar­tą įda­ras išby­rė­jo. 😀 Tad keti­nan­tiems gamin­ti kesa­di­li­jas siū­lau Beatos būdą, kaip gali­ma sulenk­ti tor­ti­li­jos puse­lę į gra­žų tri­kam­pė­lį, įdė­ti įda­ro ir tik tada kepti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.