Antros dienos burgeriai

IMGP7193

Šis recep­tas turė­jo blo­ge atsi­ra­sti daug grei­čiau — iškart po jau­tie­nos krū­ti­ni­nės su ser­ben­tais recep­tais. Bet, geriau vėliau nei nie­ka­da 🙂 Recep­tas labai papras­tas, bet nema­žiau gar­dus. Labai daž­nai troš­ki­nant mėsą vis­ko suval­gy­ti tą pačią die­ną nepa­vyks­ta, todėl kiek­vie­ną tokį kar­tą pri­si­min­kit, kad kitą die­ną gali­ma ne tik kad pasi­šil­dy­ti tą patį patie­ka­lą, bet, ilgai netrunk­kant, pasi­da­ry­ti visiš­kai kito­kį patie­ka­lą, panau­do­jus tai kas buvo dary­ta vakar 🙂

 IMGP7186 IMGP7189

Man labiau­siai patin­ka tokie — ant­ros dien os mėsai­niai, nes mėsa minkš­ta, gerai ištroš­kin­ta, būna liku­sio pada­žo, mėsai­nis gau­na­si labai sod­rus ir aro­ma­tin­gas. Jei pada­žo neli­ko — nebė­da, prie jau­tie­nos labai tiks rau­do­nų sly­vų uogie­nė arba dže­mas su kele­tu pipi­rų. Nerei­kia jokių keču­pų. Taip pat, man, mėsai­ny­je labiau­siai tin­ka svo­gū­nas ir graž­gars­tėm (tikiuo­si taip rašo­si tas sun­kus žodis 🙂 arba tie­siog rukola).

  • 2 ban­de­lės (aš per­ku kaž­ko­kias papras­tas, traš­kias, o ne tas kurios skir­tos mėsainiams);
  • troš­kin­tos vaka­rykš­tės mėsos su pada­žu arba be jo;
  • rau­do­nas svogūnas;
  • rau­do­nų­jų sly­vų uogienės;
  • 2 sūrio riekelių;
  • sau­jos gražgarsčių;
  • bar­be­kiu pada­žo (jei tik nori­te ar turite);
  • aly­vuo­gių aliejaus.

Per­pjau­ki­te per pusę ban­de­les, abi puses paš­laks­ty­ki­te alie­ju­mi. Įdė­ki­te apskrus­ti į keptuvę.

IMGP7187 IMGP7188

Kol ban­de­lės skrus, pasi­plė­ši­ki­te mėsą, supjaus­ty­ki­te svogūną.

IMGP7190 IMGP7191 IMGP7192

Ant apskru­du­sios ban­de­lės užte­p­ki­te pada­žo arba sly­vų uogie­nės (o geriau­siai tiks ir tas ir tas 🙂 ), uždė­ki­te svo­gū­ną, mėsą (gali­te trum­pai apkep­ti kep­tu­vė­je, kad nebū­tų šal­ta), sūrį ir ban­de­lės viršų.

IMGP7195 IMGP7198

Ska­naus!

IMGP7200

Komentarai

Atsakymai į “Antros dienos burgeriai”: 3

  1. Nors ir nela­bai svei­ka bet vis­tiek pasi­ga­mi­nau. LAbai skanu!

  2. aNT­ROS DIENOS , bet paban­dy­sių ir pir­mą baliaus dieną 😀

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.