Išpjovos kepsneliai su garstyčių padažu

Labai pana­šus patie­ka­las į pra­ėju­sį, bet iš kiau­lie­nos. Dar pana­šes­nis į jau mano gamin­tą kiau­lie­nos išpjo­vą, nors kar­tu ir labai kitaip. Kaip ir ne kar­tą esu rašęs — išpjo­va labai minkš­ta, bet kar­tu ir sau­so­ka. Todėl gami­nant išpjo­vą pagal šį recep­tą išpjo­va bus labai ska­ni 🙂 Jei kam nepa­tin­ka gars­ty­čios, gali­ma gamin­ti lygiai tokį pat pada­žą tik nedė­ti gars­ty­čių. Sku­bu rašy­ti recep­tą, nes lau­kia krepšinis 🙂

 • 1 kiau­lie­nos išpjo­va (~900 gr.);
 • 1 svo­gū­nas;
 • 100 ml sau­so bal­to vyno;
 • 200 ml viš­tie­nos sultinio;
 • 200 ml grietinėlės;
 • 1 a.š. gars­ty­čių miltelių;
 • 1 a.š. gars­ty­čių grūdelių.

Nuo išpjo­vos nupjaus­to­me visas saus­gy­sles ir plė­ves. Ypač nepa­tin­gė­ki­te nupjau­ti tokią kie­tą sida­briš­ką saus­gyslę iš vie­nos išpjo­vos pusės. Ji tik­rai bus neval­go­ma 🙂 Ir supjaus­to­me išpjo­vą apys­to­riais keps­ne­liais (maž­daug 3 cm sto­rio). Gerai nusausinkime.

Ar žino­te kodėl? Todėl, kad kuo gra­žiau apskurstų ir, kad netaš­ky­tų alie­jaus kepant. Pabars­to­me drus­ka ir pipi­rais. Gerai įkai­ti­na­me kep­tu­vę, įpi­la­me alie­jaus ir apke­pa­me dali­mis keps­niu­kus iš abie­jų pusių, kol gra­žiai paru­duo­ja. Pil­nai iškep­ti nerei­kia, todėl kep­ti rei­kės maž­daug po 2 min iš kiek­vie­nos pusės. Nesu­de­gin­ki­te 🙂 Apkep­tus keps­ne­lius deda­me į lėkš­tę ir kepa­me kitus.

Apke­pus mėsą į tą pačią kep­tu­vę deda­me smul­kin­tą svo­gū­ną ir apke­pa­me. Po to pila­me vyną ir men­te­le nugran­do­me kep­tu­vės dug­ną (svar­bu, kad nebū­tų svi­lė­sių — juo­dų pri­de­gi­mų, nes nuo jų bus tik kar­tu). Palau­kia­me kol nuga­ruos beveik visas vynas. Paste­bė­ki­te, kaip ska­niai pakvips virtuvė 🙂

Nuga­ra­vus vynui, ant svo­gū­nų deda­me mėsos gaba­liu­kus, tada supi­lam sul­ti­nį, užden­gia­me kep­tu­vę, ugnį suma­ži­na­me ir troš­ki­na­me ~15 min.

Patroš­ki­nus, mėsą sude­dam į lėkš­tę, užden­gia­me foli­ja. Gaminsi­me pada­žą. Jei sul­ti­nio dar likę daug, dar kele­tą minu­čių jį pakai­ti­na­me. Sude­da­me gars­ty­čias. Supi­la­me grie­ti­nė­lę ir kai­ti­na­me kol pada­žas sutirštės.Jei pada­žas skys­tas, arba jo nori­si dau­giau — tai į pusę puo­de­lio van­dens deda­me arba­ti­nį šaukš­te­lį su kau­pu mil­tų, gerai išmai­šo­me ir supi­la­me į pada­žą. Išmai­šo­me. Pada­žo bus ir dau­giau, ir jis bus tirštesnis.
Ska­naus ir gero krepšinio 🙂

Komentarai

Atsakymai į “Išpjovos kepsneliai su garstyčių padažu”: 6

 1. astyte

  dar nespė­jau muš­ti­nu­kų paskanaut,o jau nuo­sta­bių keps­ne­lių receptukas.….….…savaitės val­gi­a­raš­tis aiškus!ačiū

 2. Giedre

  Susi­ruo­šiau daryt šį patie­ka­lą vaka­rie­nei, kai per­skai­čiau recep­tą ant­rą kar­tą pama­čiau — vyną. Prob­le­mos nebū­tų, jei nesi­lauk­čiau… ati­da­ry­čiau bute­lį, kiek reik į pada­žą supil­čiau, liku­sį prie vaka­rie­nės suvar­to­čiau, dabar — ati­da­ryt bute­lį galiu, bet kur dėt likutį??
  Gal patar­si­te kom pakeist vyną?

  1. isger­ti:)
   vyna gali­ma pakeis­ti sul­ti­niu, zinoms nebe­bus tas pats, bet vis tiek bus skanu 🙂

  2. Jau kaip pra­juo­ki­no mane komen­ta­ras.. Taip nuo­šir­džiai para­šy­ta 😀 “ati­da­ry­čiau bute­lį, kiek reik į pada­žą supil­čiau, liku­sį prie vaka­rie­nės suvartočiau”.. 🙂

 3. astyte

  Netu­rė­jau vyno,truputį pyliau rau­do­no vyno acto.…bet gavo­si labai skaniai.Aišku,skonis kitoks nei įpy­lus vyno,bet neprastesnis.….

 4. Indre

  O gali­ma deti pacias gars­ty­cias, ne gru­de­lius ir miltelius?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.