Kepti šonkauliukai

Ilgai žadė­ti ir tik dabar aprašyti 🙂

Net pats nuste­bau, kai savo blo­ge nera­dau kep­tų šon­kau­liu­kų recep­tų — vien tik troš­kin­ti. Tai nuspren­džiau šį nesu­si­pra­t­imą ištai­sy­ti. Tam rei­ka­lui rei­kia ras­ti tik gerų, mėsin­gų kiau­lie­nos šon­kau­lių — val­gy­mui, ir tokių kūdes­nių, mažes­nių — užsi­ska­ni­ni­mui arba prie alaus 🙂 Iš ant­rų­jų šon­kaul­lių nei paval­gy­si, nei ką, nes kep­da­mi jie dar labiau susi­trau­kia ir sudžiūs­ta, tačiau, jie labai ska­niai grau­žia­si, patys vieni 🙂

Tai­gi, labai papras­tas, leng­vas recep­tas. Ypa­tin­gai tiks, jei netu­ri­te lai­ko kaž­ką ruoš­ti arba tie­siog tin­gi­te. TIk vis­ką sude­da­te, palai­ko­te ir kepate.

 • 1 kg kiau­lie­nos šonkaulių;
 • 5 čes­na­ko skiltelių;
 • 4 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 4 v.š. bal­za­mi­co acto;
 • 1 a.š. kumino;
 • 1 a.š. rozmarino;
 • 1 a.š. pipirų;
 • 1 a.š. druskos.

Supjaus­to­me šon­kau­liu­kus po vie­ną kau­liu­ką arba kaip jums ska­niau. Visus kitus ingri­di­en­tus sude­dam į dube­nį ir išmai­šo­me (čes­na­ko skil­te­les žino­ma rei­kia susmulkinti).

Tada ima­me po vie­ną šon­kau­liu­ką gerai apvo­lio­ja­me mari­na­te ir deda­me į mai­šą. Liku­sį mari­na­tą irgi supi­la­me ant šon­kau­liu­kų ir vis­ką mari­nuo­ja­me bent porą valan­dų. Karts nuo kar­to mai­še­lį papur­ty­ki­te ar apverskite.

Pama­ri­na­vę, imam skar­dą, sude­dam šon­kau­liu­kus, į tar­pus deda­me skil­te­lėm pjaus­ty­tas bul­ves, kurias pabars­to­me drus­ka ir trin­tu kumi­nu (arba kuom tik nori­te)  ir kepa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je orkai­tė­je apie 45 min.

Ska­naus.

Komentarai

Atsakymų į “Kepti šonkauliukai”: 19

 1. astyte

  Paprasta,bet tik­rai skanu…O tin­ka ir kasdienai,ir šven­ti­niam stalui.…Tik rei­kia gra­žiai patiekti.…

 2. Ski­riu šiam tink­la­raš­čiui “Sti­lish blogger award”

  http://forellesreceptai.lt/stylish-blogger-award

  1. Dide­lis ačiū 🙂

 3. svogerka

  o bul­ves per tiek lai­ko spe­ja iskepti?

  1. kai aš kepiau, tai labai gerai bul­vės iškepė

 4. svogerka

  issi­ke­pem, labai ska­nu, tik bul­ves tai sto­riau papjaus­ty­tos nela­bai spe­jo iskept, bet vis tiek bul­ves is viso niam

 5. Zinga

  Užskai­tau. Grei­tai, papras­tai, ska­niai ir gražiai 🙂

 6. Negaspadinė

  Die­vi­nu patie­ka­lus, kurie taip leng­vai gami­na­mi ir tokie ska­nūs val­gy­ti. Ačiū!

 7. Laaabai ska­nu! Labai tiko pomi­do­rai prie kep­tų šonkauliukų 🙂

 8. Hi an interestingoffer
  Just click on the link below to qualify 

  https://drive.google.com/file/d/1OTCpbfxUectqFgNcv4tqxQYzn8M7PqJu/preview

 9. Geras recep­tas!
  Norė­jau pasa­ky­ti, kad jei­gu ieš­ko­si­te die­nos pie­tų Vil­niu­je, eikit į http://www.kasvalgyt.lt ir ras­ti visus die­nos pie­tu pasiulymus.

 10. Привет, Мадара вот тут заработал, только не кому не говори больше 

  http://guide-traveler.ru

 11. Привет, артя Пройди опрос и получи спонсорские 

  http://RMRP3.TK

 12. Pui­kus recep­tas bedarbuiui

 13. Ban­du­žių šian­dien ir parasysiukaipgausis

 14. Oi, kaip seniai sva­jo­ju apie ska­nius, sul­tin­gus son­kau­liu­kus. Issi­sau­gau recep­ta. Bai­gia sutvar­ky­ti visus dan­tis https://www.sbklinika.lt/paslaugos/odontologu-paslaugos/ ir paga­liau po gane­ti­nai ilgos per­trau­kos gale­siu pasi­me­gau­ti tik­ru ska­niu maistu

 15. Você tem um fabu­lo­so blog de graças. Kim­ber­ly Flo­rian Dekow

 16. Labai įdo­mu, ačiū už pasidalinimą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.