Vištienos krūtinėlė įdaryta špinatais ir varške

Užtruk­si­te apie 45–60 min.

Kaip ir žadė­jau pra­ėju­sį kar­tą, kad kitas recep­tas bus geres­nis, taip ir darau 🙂 Šį kar­tą labai vykęs mano recep­tas. Tiks ir savait­ga­lio pie­tums ir sve­čius pavai­šin­ti. Nors kai kam gali atro­dy­ti keis­tai varš­kė ir viš­tie­na, bet išmė­gin­ki­te — nenu­si­vil­si­te. Sku­bu rašy­ti, kad dar spė­tu­mė­te pasi­ga­min­ti šiandien 🙂

 • 4‑ių viš­tie­nos krūtinėlių;
 • gero pun­do špinatų;
 • ryšu­lė­lio petražolių;
 • ryšu­lė­lio svo­gū­nų laiškų;
 • 3–4 čes­na­ko skiltelių;
 • ~300 gr. grū­dė­tos varškės;
 • 200 ml bal­to vyno;
 • 200 ml viš­tie­nos sultinio;
 • 200 ml grietinėlės;
 • 1 v.š. miltų;
 • drus­kos ir pipirų.

Pats pir­ma­sis ir pats atsa­kin­giau­sias veiks­mas — įpjau­ti krū­ti­nė­les, kad pasi­da­ry­ti kiše­nę. Imam krū­ti­nė­lę ir plo­ną, ašt­rų pei­lį. Pjau­na­me sto­res­nį krū­ti­nė­lės šoną.

Vie­na ran­ka leng­vai pri­spau­s­ki­te krū­ti­nė­lę, o kita pjau­ki­te. Pjau­ki­te kuo giliau, bet žiū­rė­ki­te, kad pei­lis neiš­lįs­tų kiau­rai. Turi gau­tis kiše­nė. Mėsą pabars­to­me pipi­rais, druska.

Susi­pjaus­to­me špi­na­tus, pet­ra­žo­les, svo­gū­nų laiš­kus. Žalu­my­nus, smul­kin­tą čes­na­ką ir varš­kę deda­me į dube­nį ir gerai ran­ka išmai­šo­me, paspau­do­me, kad gau­ta masė kuo mažiau byrėtų.

Belie­ka pri­kimš­ti krū­ti­nė­les 🙂 Kem­ša­me, kiek tel­pa, svar­bu, kad po to būtų gali­ma medi­niais smeig­tu­kais “suseg­ti”. Štai ir vis­kas 🙂 Belie­ka tik iškepti.

Pir­miau­siai, gerai įkai­tin­to­je kep­tu­vė­je apke­pa­me krū­ti­nė­les, lei­džia­me gra­žiai apskrus­ti iš visų pusių. Kepa­me dali­mis. Bai­gus kep­ti viš­tie­ną, į tą pačią kep­tu­vę supi­la­me vyną ir mai­šy­da­mi nugran­do­me kep­tu­vės dug­ną, tru­pu­tį pavi­ri­nę vyną, pila­me sul­ti­nį, ir sude­da­me apkep­tas krū­ti­nė­les. Kep­tu­vę užden­gia­me dang­čiu, ugnį suma­ži­na­me ir troš­ki­na­me apie 20–25 minučių.

Bai­giant kep­ti, išmai­šo­me mil­tus grie­ti­nė­lė­je ir supi­la­me į kep­tu­vę, dar­pa­kai­ti­na­me, kol pada­žas sutirš­tės, para­gau­ja­me, įde­da­me drus­kos, pipi­rų prie­sko­nių — jei reikia.

Ska­naus 🙂

 

 

Komentarai

Atsakymai į “Vištienos krūtinėlė įdaryta špinatais ir varške”: 25

 1. net neabe­jo­ju, kad gar­du buvo..;) super..;)

 2. Monika

  Laaaabai ska­nu!!! Pui­kiai pavyko 🙂

 3. astyte

  Kaip visa­da supe­ri­nis receptas.…Būtinai bus pagaminta,paskanauta.….

 4. Vika

  Buvo laaaabai ska­nu.. Pasa­kik­sa vaka­rie­ne ir visai nesudetinga

 5. evaldas

  Na ka jau ir po vaka­rie­nes 🙂 Buvo labai ska­nu… Gal­vo­jom, kad ta vars­ke bus nela­bai, bet pasi­ro­do labai ska­nu, o tie­sa pada­ziu­kas, tai nere­alus gavosi 😀
  Dekui uz gera recepta.…;)

  1. ska­nu ir nesudėtinga 🙂

 6. Sandra

  PASAKA TIESIOG!!! Šitas rece­p­čiu­kas tik ką tapo num­ba “1” mano skrandžiui!
  P.s. Myliu tavo bloga 😀

 7. LiLe

  kadan­gi gami­no­me ir vai­ke­liui para­gau­ti, vie­to­je bal­to vyno pyle­me nami­nes obuo­liu sul­tis! mmm… skanumelis!

  1. Vyno patie­ka­luo­se galit nebi­jo­ti. Alko­ho­lis, kuris yra vyne (ir visur kitur) pra­de­da vir­ti, o tuo pačiu ir garuo­ti, pasie­kus 78 C laips­nių tem­pe­ra­tū­rą. Todėl ilgiau pavi­ri­nus vyną, visas alko­ho­lis išgaruoja 🙂

 8. kazkas

  kam i grie­ti­ne­le det mil­tus? juk pakai­ti­nus grie­ti­ne­le­sa­vai­me ji pra­de­da tirs­tet… ir tik­rai reik gru­de­tos vars­kes? ar papras­ta tinka?

  1. Na pati grie­ti­nė­lė nesu­tirš­tė­ja tiek kiek man nori­si. O grū­dė­ta, nes ji nesu­tęž­ta kaip, kad papras­ta. Bet žino­ma, mėgin­ti gali­ma visaip 🙂

 9. Papras­tai ir tai­iippp ska­niai atro­do! Palaukt dabar kol bus akci­ja krū­ti­nė­lėms ir gamint. Gerai, kad bent grū­dė­ta varš­kė rei­ka­lin­ga, nes Ško­ti­joj nebent tik len­kų par­duo­tu­vė­se nor­ma­lios gali­ma rast… Sei­lės tįs­ta… nors val­gau skaitydama. 😀

 10. Labai ska­nu ir nesu­dė­tin­ga. Ačiū už idėją 😉

 11. Irina

  Labai ska­niai gavo­si 🙂 Aciu uz recepta!

 12. saule

  Svei­ki, klau­si­mu­ką turiu apie sul­ti­nį. Kokį nau­do­ja­te? Iš kubelių?:/ Ar gami­na­tės iš anks­to, ar tam kartui?
  Sul­ti­nio iš kube­lių kaž­kaip nesi­no­ri, o natū­ra­laus gamy­ba ilgai užtrun­ka, be to, iš maxi­mi­nės paukš­tie­nos toks bekva­pis išei­na… Tad kuo būtų gali­ma tą sul­ti­nį pakeisti?
  O šiaip tai labai šau­nus blo­gas, pui­kios nuo­trau­kos ir patie­ka­lai 🙂 ačiū 🙂

  1. Aš tai nau­do­ju sul­ti­nį iš mil­te­lių, kuris, anot par­da­vė­jų, yra natū­ra­liai pada­ry­tas 🙂 Bet taip pat nau­do­ju ir papras­tus iš kube­lių, ypač jei rei­kia jau­tie­nos sultinio 🙂

 13. Ona

  Netu­re­jau nei vis­tie­nos, nei vyno nei pet­ra­zo­liu. Bet labai niez­te­jo nagai isban­dy­ti. Tai mesa pakei­ciau ismus­ta lie­sa kiau­lie­na, vyna bal­tu actu (lase­li pakai­ti­nau), dar ide­jau pro­van­so zoles misi­nio. Tai tokie pakei­ti­mai, taip gavos nuo­sta­biai. Nors kita kar­ta jei dary­siu su kiau­lie­na imsiu grietine.

 14. vaivaj

  Mano šei­my­na ypač pamė­go šį patie­ka­lą. Ačiū 🙂

 15. Man kaž­kas netaip gavo­si, rūgš­to­kas sko­nis. Kokį bal­tą­jį vyną naudojote?

 16. As pakei­ciau vars­ke i fetos suri, gavo­si pui­kiai. aciu, ska­nus receptas

 17. Nuo­sta­bus patei­ka­las! pasa­ka :)) gaminsiu vėl ir vėl.
  nors ir vis­ką dariau sąži­nin­gai pagal nuro­dy­mus, tačiau ką galė­jau pada­ry­ti ne taip, jog pada­žas man nie­kaip nesutirštėjo??

 18. KAip jus daro­te kiee­ne­les? Aspjo­viau per visa sona, bet ne kaz­ka gavo­si. Ida­ro labai men­kai tetil­po ir sutvir­ti­nant paga­liu­kai per­p­le­se kiau­rai vis­ty­te. Negi as vie­na tokia nevykele?

 19. Labai pati­ko, ačiū And­riau už recep­tą. 🙂 Ištik­rū­jų tai man irgi įdo­mu kokį vyną nau­do­jot, nes man irgi tru­pu­tį rūgš­tu­mo jautėsi. 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.