Traški žuvis kinietiškai

Pra­si­dė­jo tik­ra vasa­ra. Nesi­no­ri, ne tik, kad sėdė­ti dar­be, bet ir ką nors gamin­ti vir­tu­vė­je. Tik­rai, pra­dė­jom mažiau val­gyt 🙂 O ir gami­nant nori­si, ko nors leng­vo ir, svar­biau­sia, grei­to. Tai­gi kiniš­ki patie­ka­lai ati­tin­ka šiuos rei­ka­la­vi­mus.  Esu jau visai nema­žai pri­ruo­šęs kiniš­kų patie­ka­lų, bet su žuvim dar nebu­vo. Šian­dien kaip tik toks.

Vis dar nie­ko nepa­ra­šiau apie ato­sto­gas Tur­ki­jo­je 🙂 Bet para­šy­siu, kokia lie­tin­gą vaka­rą sėsiu ir para­šy­siu. Atėjus vasa­rai, kaž­kaip paste­bė­jau, kad nebe­si­ra­šo, nebe­lie­ja­si min­tys taip leng­vai, kaip esant blo­gam orui 🙂 Bet matyt, jums ir skai­ty­ti daug nesi­no­ri, kai už lan­go geras oras? 🙂

Por­ci­ja dviem

 • ~400 gr. bet kokios žuvies filė (aš nau­do­jau menkės);
 • 2 kiau­ši­nių baltymai;
 • 1 papri­ka;
 • 14 ilgo agurko;
 • 100 gr. kon­ser­vuo­tų bam­bu­kų (gali­ma pakeis­ti bet kuo 🙂 );
 • 200 ml vandens
 • 4 v.š. cukraus;
 • 3 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š.ryžių acto;
 • 3 v.š. krakmolo.

Supjaus­to­me žuvį, bet ne smul­kiai, o pakan­ka­mai stam­biai. Tru­pu­tį pasū­do­me, papi­pi­ri­na­me.  Su mik­se­riu iki stan­du­mo išpla­ka­me bal­ty­mus. O try­nius supil­ki­te ant išvir­tų ryžių ir tada dar tru­pu­tį pakai­tin­kin­ki­te — gau­si­te ryžius su kiaušiniu.

Išplak­tus bal­ty­mus supi­la­me ant žuvies, arba žuvį sude­da­me į bal­ty­mus 🙂 , pamaišome.
Į lėkš­tu­tę sube­ria­me krak­mo­lą. Šį kar­tą, beje, pir­mą­jį nau­do­jau tik­rą kinie­tiš­ką kuku­rū­zų krak­mo­lą. Jis daug bran­ges­nis už įpras­tą bul­vi­nį, bet neži­nau dar skir­tu­mas koks yra 🙂 Imam žuvį, apvo­lio­ja­me krak­mo­le ir deda­me į kep­tu­vę. Kepa­me dali­mis, iškep­tus gaba­liu­kus deda­me į lėkš­tę ir t.t.

Kol kepa žuvis, arba jai iške­pus, ruo­šia­me pada­žą. Pake­pi­na­me, šiau­de­liais pjaus­ty­tą papri­ką ir kube­liais pjaus­ty­tą agur­ką, bambukus.

Pake­pus, sude­da­me prie žuvies. Pila­me į kep­tu­vę van­de­nį, deda­me cuk­rų, pila­me sojos pada­žą, actą ir vis­ką pakai­ti­na­me, kol sutirštės.

Sude­da­me atgal į kep­tu­vę dar­žo­ves, bei žuvį, vis­ką išmai­šo­me ir valgome 🙂

Ska­naus

Komentarai

Atsakymas į “Traški žuvis kinietiškai”: 61

 1. Inesa

  Atro­do labai skanu.Būtinai išmė­gin­sim. (kaž­kur din­go visi komen­ta­to­riai — matyt, vasa­ra išties savo daro…)

  1. O aš buvau bepra­dė­jęs many­ti, kad komen­ta­vi­mo funk­ci­ja sugedo 😀

 2. Temikana

  Tik­rai laaaaabai ska­nu 😛 Tik aš vie­toj žuvies nau­do­jau kiaulieną 🙂

 3. astyte

  Tik­rai vasa­ra daro savo.……maziau lai­ko lie­ka skai­ty­ti ir komentuoti.…bet val­gyt nori­si visada.…Liuks receptas,reiks buti­nai isbandyt,kai tik atsi­ras namie zuvies.Bet gal ir vis­tie­na pavyk­tu pada­ryt tra­s­kia pagal si recepta?Patarkit.….

 4. Zita

  Dariau vis­tie­na, o dar­zo­ves papri­kos ir cuk­i­ni­ja buvo. Vie­toj ryziu acto bal­to­jo vyno acto pyliau. Jau toks apsi­ri­ji­mas, o sko­nis kaip is Gan Bei, vos nespro­gau 😀 Suval­giau vaka­rie­nei ir kitos die­nos pietus 😀

 5. astyte

  man pada­zas nesutirstejo.…..kodel?bet vis­tiek buvo labai skanu!

  1. hmmm…gal rei­kė­jo ilgiau pakai­tin­ti. Arba tru­pu­tį krak­mo­lo išmai­šy­ti šal­tam van­de­nį ir supil­ti į pada­žą — šis būdas visa­da padeda 🙂

 6. astyte

  Atrodo,kad ilgai kaitinau…Aciu uz patarima.Kita kar­ta isbandysiu,jei vel netirstes…Bet ska­nu buvo tik­rai laaaaaabai.…

  1. svar­bu, kad skanu

 7. Zita

  Man ir nesu­tirs­te­jo, bet koks skir­tu­mas 😀 Ska­nu labai buvo 🙂

 8. ieva

  Sis patie­ka­las pate­ko i mano ska­niau­siu 5tuka! aciu uz nuo­sta­bu recepta!

  1. man labai smagu 🙂

 9. Zita

  Šian­dien vėl dary­sim su vištiena 🙂

 10. saule

  o jei aš netu­riu ryžių acto? gal gali­ma būtų tie­siog įpilt kokį pusę šaukš­te­lio papras­to acto? kaip manote?

  1. Ryziu actas yra maz­daug dvi­gu­bai silp­nes­nis negu ipras­tas mais­ti­nis actas. Tai­gi atskei­dus ji van­de­niu gali­ma nau­do­ti. Taip pat kaip ir vyno acta, kurio jau skies­ti nebe­rei­kia, nes jis irgi yra silpnesnis

 11. Zita

  Aš bal­to­jo vyno acto pyliau, labai gerai buvo. O papras­tas actas gal stip­res­nis, gal jo mažiau reiktų…

 12. Kristina

  Tik­rai labai ska­nu, apsi­lai­žėm pirš­tus, tik man, kaip ir keliems čia jau pasi­sa­kiu­siems, nesu­tirš­tė­jo pada­žas ir jis toks tam­sus kaip sojos pada­žas gavo­si, o pas jus nuo­trau­koj visai kitoks atrodo.

  1. gal soja jūsų labai kon­cen­truo­ta? O pada­žas nesu­tirš­tė­ti galė­jo dl to kad mažai van­dens nuga­ri­not, ar cuk­raus mažai. Bet visa­da pada­žą sutirš­tin­sit įpy­lę van­dens su krakmolu.

 13. Zita

  As ipy­liau van­dens su krak­mo­lu ir buvo laaabai gerai 🙂

 14. Agne

  Aciu uz recep­tu­ka! Labai labai ska­nu, gaminsim dar ne karta 😉

  1. 🙂 į sveikatą

 15. ona

  mano drau­gas gami­no, rezul­ta­tas gavo­si super — labai labai skanu 😉

  1. Gerai, kad drau­gas gamina 🙂

 16. asta

  skai­tau ir sei­les gaminasi:)))))))))))))))))))))))))
  as gi tokia traskan­ciu kinie­ti­sku patie­ka­lu megeja…

 17. Jolanta

  Gami­nau, gavo­si labai ska­nu 🙂 Aciu uz receptuka!

 18. Lietuvis

  Ne KINIETISKAI, o KINISKAI. Bukim bie­dni, bet teisingi.

  1. Ieva

   Ne kiniskai, o kiniš­kai!! Būkim bie­dni, bet teisingi.

 19. astyte

  Taik­liai paste­bė­ta-turim sakyti-kinas,kiniškas,o ne kinietis.…

 20. Tai­sy­siuos 🙂

 21. astyte

  Gerai pagalvojus,tai tik­rai ne pava­di­ni­muo­se esmė…Svarbu,kad labai skanu.…

 22. Ričardas

  Aš vakar ban­džiau — gavo­si vis­kas pui­kiai ir labai labai ska­nu. Ačiū labai!!!

 23. Dalia

  Gaminsiu ir as :-))

 24. Bonvojaz

  as del to pada­zo tirs­tu­mo noriu pasi­sa­ky­ti: zino­kit ipy­liau sauks­ta krak­mo­lo (tai pada­riau atsi­tik­ti­nai, nes gerai nei­si­skai­ciau i recep­ta:) ir gavo­si pui­kiau­sias tirs­tas pada­zas. krak­mo­la nau­do­jau kuku­ru­zu. ir pyliau bal­to vyno acta. aciu uz recepta.l.skanu! p.s. man vie­toj agur­ko ska­niau cukinija

 25. Zita

  Aš daž­niau­siai dedu cuk­i­ni­ją, mor­kas ir paprikas 🙂

 26. Žino­ma, dėti čia gali­ma kas po ran­ka, kas patin­ka ar ką mėgstat 🙂

 27. inga

  pada­ziu­kui as nau­do­ju: citri­na, medus, soju pada­zas, taip pat niam­ne… 🙂 ska­nu­me­lis su vis­tie­na, tra­s­ki zuvy­te rytoj 🙂

 28. Reiks isban­dyt, ska­niai atro­do, pries kele­ta die­nu dariau tra­s­kia vis­tie­na, tai ten pir­ma rei­ke­jo voliot i krak­mo­la, po to i plak­ta bal­ty­ma, sako, del­to ir gau­na­si tras­ku­mas:) o cia skai­taui atvirks­ciai:) nieko,isbandysiu..

  1. Su tais traš­ku­mais yra labai įvai­riai, net patys kinai vie­ni daro vie­naip kiti kitaip. Aš irgi ieš­ko­jau geriau­sio ir pato­giau­sio būdo traš­ku­mui gauti 🙂

 29. Neferteete

  Pui­kus recep­tas. Isban­dziau 🙂 tik dariau su kiau­lie­na ir vie­toj bam­buko, mor­kas dejau. As kai megs­tu ast­riai, tai gali­ma uogi­nes mal­tos papri­kos iber­ti. Na kiek­vie­nam pagal sko­ni ) Aciu 🙂

 30. Vaida

  Kaip ska­nu!!!!!!! Supe­ri­nis recep­tu­kas, gaminsiu dar tik­rai n kar­tu 🙂 Pali­ki­te koman­ta­rą čia…

 31. Julija

  Kai as viriau pada­za man labai pade­jo krak­mo­las. Labai geras receptas.

 32. asta

  UUUUU! Nere­alu. Labai ska­nu. Dabar lau­kiu šei­my­nos grįž­tan­čios — įvertinimui.

 33. kristina

  Mano vyras labai isran­kus maistui,bet sis paruos­tas mano patie­ka­las jam labai,labai patiko :))))))
  ACIU UZ RECEPTA 😉

 34. Ramūnas

  Čia vie­nam asme­niui receptas?

 35. Egle

  Aciu uz nuo­sta­bu recepta,puikiai vis­kas gavo­si o jau sko­nis superinis

 36. wow 🙂 nesu mėgė­ja žuvies, bet dėl drau­go gami­nau tai dar kar­tą įsi­ti­ki­nau, kad čia mano mėgs­ta­miau­sias lie­tu­viš­kas mais­to blo­g’as 🙂 Man pačiai buvo be galo skanu 🙂

  1. Ačiū už tokį įvertinimą 🙂

 37. dov

  o laši­ša tin­ka? :)) atro­do pasakiškai

  1. Tai aiš­ku 🙂

 38. Name (required)

  ačiū už recep­tą — gavo­si TOBULAI

 39. niam, ska­nu

 40. Dekui uz recep­tu­ka. Nuo siol bus itrauk­tas i mano megs­ta­miau­siu sara.tIK MAN PADAZIUKAS NESUTIRSTEJO,GALI BUTI DEL TO,KAD DEJAU TAMSIA SOJA. kAM ISKILS TOKIA PROBLEMA-IDEKIT TRUPUTELI KRAMOLO.

 41. Kur tų bam­bu­kų gauti? 🙂

  1. tai kad yra kiek­vie­noj dides­nėj parduotuvėj

 42. BUVO LABAI LABAI SKANU! SUPER!!! DEKUI RECEPTĄ 🙂

 43. Labai ska­nu 🙂 Pada­zas ir man nesu­tirs­te­jo, grei­ciau­siai del kep­tu­ves, nes neto­ly­giai vire siru­pas. Bet sko­nis, isvaiz­da, 10 balu 🙂 Aciu uz rezepta!!!

 44. Dar į pada­žą įtar­kuo­čiau tru­pu­tį imbie­ro arba čili pipiro…
  Taip pat būti­nas šaukš­tas krak­mo­lo pada­žo sutirštinimui…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.