Salotos su karšta vištiena

Kiek­vie­nas mokan­tis gamin­ti turi savo patie­ka­lą — “vizi­ti­nę kor­te­lę”. Vie­ni, tokių fir­mi­nių patie­ka­lų turi vie­ną du, kiti daug. Aš turiu kelis: plo­vą, kibi­nus. Gal ne dėl to, kad juos darau geriau negu kitus patie­ka­lus, o dėl to, kad juos darau daž­nai ne tik sau bet ir sve­čiams. Po to taip ir gau­na­si, kad tam tik­riems žmo­nėms tu įsi­me­ni, kaip kaž­ku­rio vie­no pro­duk­to darytojas 🙂

Pas mus šei­mo­je aš nesu vie­nin­te­lis mais­to gamin­to­jas:) Tai­gi, vir­tu­ve ten­ka dalin­tis dvie­se. Ir aiš­ku abu turi­me savo fir­mi­nius patie­ka­lus, ir net kal­bų neky­lą, kas gamins vie­ną ar kitą patie­ka­lą, kuris yra “fir­mi­nių sąra­še” 🙂 Todėl yra patie­ka­lų, kurių aš nega­minsiu, nes juos labai labai gerai gami­na ne aš 🙂 Vie­ną jų per­skai­ty­si­te jau dabar, kitus — vėliau. Šį kar­tą aš buvau tik padė­jė­jas, mėsos kepė­jas.  Šio patie­ka­lo pag­rin­das — pada­žas salo­toms, kuris sutei­kia joms nere­alų skonį.

 • salo­tų lapų;
 • 3–4 pomi­do­rai;
 • 13 ilgo agurko 🙂 ;
 • gaba­lė­lio Džiugo;
 • 200 gr. viš­tos file;
 • 2 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 2 v.š. skys­to medaus;
 • 2 v.š. citri­nos sulčių;
 • prie­sko­nių (pvz. Pro­van­co žole­lių mišinio);
 • drus­kos;
 • sau­lė­grą­žų (nebū­ti­nai).

Dar­žo­ves supjaus­to­me — kaip kam patin­ka, taip tas ir pjausto 🙂

Pake­pa­me viš­tą — nesvar­bu ar dies­niais gaba­lais ar mažes­niais gaba­liu­kais — kepant dides­niais — mėsa bus sul­tin­ges­nė (žino­ma, jei neperkepsite 🙂 ).

Patar­kuo­ja­me arba plo­nai supjaus­to­me sūrį (su Švei­ca­riš­ku sku­tu­ku ypač patogu 🙂 ).

Vis­ką sude­da­me į lėkš­tę:  salo­tų lapus, po to pomi­do­rus ir agur­kus, viš­tą, sūrį, saulėgrąžas.

Pada­žas. Į dube­nė­lį supi­la­me alie­jų, medų (jei medus kie­tas — pakai­tin­ki­te mik­ro­ban­gė­je arba virš ver­dan­čio van­dens), citri­nos sul­tis, sude­da­me prie­sko­nius ir drus­kos pagal skonį.

Vis­ką gerai išmai­šo­me. Ragau­ja­me. Turi būti nei per sal­du, nei per rūgš­tu, nei per sūru. Jei ko trūks­ta — įdė­ki­te. Pada­žą pila­me ant salo­tų ir val­go­me su bal­ta duona.

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Salotos su karšta vištiena”: 20

 1. Ooo.. sounds good. Pada­žą ir daž­nai tokį darau. Beveik kla­si­ki­nis medaus pada­žas būna.. daž­nai su šio­kiais tokiais lyri­niais nukry­pi­mais. Ir var­dan gro­žio Džiu­gą dėčiau tar­kuo­tą 🙂 Nors var­dan sko­nio, gal ir pjau­čiau va taip va va. Gaminism 🙂

 2. praktikuojantiskulinaras

  Dėl sko­nio tai neži­nau, reiks pasi­ga­min­ti ir paragauti.
  O apra­šy­ta ir nufo­to­gra­fuo­ta tai kaip ir visa­da ypa­tin­gai ska­niai ir profesionaliai. 🙂

  1. ačiū 🙂
   visiems patin­ka šios salotos 🙂

 3. V.K.

  Salo­tas reko­men­duo­ja­ma ne pjaus­ty­ti, o plėšyti.

  1. o koks skirtumas? 🙂

   1. agga

    sako vita­mi­nu dau­giau lieka 😉

 4. suval­gėm 🙂 Dariau su kala­ku­tie­na, Nu labai ska­nu 🙂 Pada­žo pyliau sai­kin­gai, bet tik­rai neblo­gas, neblogas 🙂

  1. neblo­gas? tur­būt norė­jai pasa­ky­ti skanus 🙂

   1. Aud­riau, mano pos­te yra ir žodis “ska­nu” taip pat. Negi nepa­kan­ka­mai pagyriau?

 5. Paga­liau salotos 🙂

  1. kažin ar išmėginsi? 🙂

 6. […] buvo pavai­šin­ti ir salo­to­mis su karš­ta viš­tie­na ir medaus […]

 7. Gintare

  Labai ska­nios salo­tos gavosi,nesigailiu,kad gaminau:)

 8. Netu­rė­jau pro­van­so prie­sko­nių miši­nio ir netu­rė­jau lai­ko ieš­ko­ti, kas į jį įei­na. Dėjau mai­rū­no, rau­do­nė­lio ir bazi­li­kų. Tikiuo­si, labai nepra­si­šo­viau? Gai­la, pamir­šau įmest sūrio. O šiaip labai patiko.

  1. Prie­sko­nius įtai­kė­te labai gerai. Apskri­tai, labiau­siai tin­ka­mi prie­sko­niai yra tie, kuriuos jūs mėgsta­te patys 🙂

 9. Paulius

  Grei­ta, papras­ta ir ska­nu — stu­den­tiš­kai vir­tu­vei pats tas 🙂

 10. o kiek por­ci­ju is sito kikio iseina?

 11. Labai ska­nios salo­tos, kątik paval­gėm dvie­se ir dar liko. buvau ban­džiu­si šį medaus pada­žą, labai ska­nu. Man atro­do, dar yra varian­tas su garstyčiom.

 12. labai ska­nios salo­tos. Sko­nis neap­sa­ko­mas, sve­čiai išgy­rė pagal šį recep­tą gamin­tas salotas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.