Souvlaki

skanaus

Tre­čio­ji serija.

Štai ir trčio­ji Graiki­jos seri­ja. Kaip gi recep­tai iš Graiki­jos be žymių­jų souv­la­ki. Souv­la­ki — tai Graikiš­ki šaš­ly­kai, daž­niau­siai viš­tie­nos arba kiau­lie­nos, bet žino­ma mari­nuo­ti kitaip, nei mums įpras­ti. Būti­nai su citri­na, rau­do­nė­liu, čiob­re­liu. Ska­niau­sią souv­la­ki val­giau kaž­ku­ria­me Kre­tos kai­me­ly­je. Ten nebu­vo nei turis­tų, nei vieš­bu­čių. Vidu­ry kal­nų kelio­li­ka namų ir vie­na taver­na. Taver­no­je kele­tas seno­lių vynuo­gių pavė­sy­je gurkš­no­jo rakę, o mes sėdė­jom prie ką tik paruoš­to sta­lo ir lau­kėm souv­la­ki’ų. Šei­mi­nin­kas net ang­liš­kai nemo­kė­jo 🙂 Bet mais­tas buvo labai ska­nus ir nė kiek neadap­tuo­tas turi­s­tams 🙂 Ir pasi­ro­do, kad pana­šius souv­la­kius gali­ma pasi­da­ry­ti ir pačiam. Aš dariau su kala­ku­tie­na, bet tiks bet kokia mėsa. Prie souv­la­ki būti­nai rei­kia tzat­zi­ki ir pitos, arba graikiš­kų bulvyčių 🙂

 • kala­ku­to krūtinėlė;
 • 5 nedi­de­lės čes­na­ko skiltelės;
 • 1 citri­na;
 • 4 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 1 v.š. raudonėlio;
 • 1 v.š. čiobrelio;
 • medi­nių pagaliukų.

Pir­miau­sia rei­kia pasi­da­ry­ti mari­na­tą, kuria­me mėsa rei­kia palai­ky­ti bent 4 valan­das, o dar geriau per naktį.

česnakas citrina sumaišom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Tai­gi, išspau­džia­me citri­ną, į sul­tis pila­me alie­jų, išspau­džia­me čes­na­ką, sude­dam prie­sko­nius, drus­kos ir pipi­rų. Vis­ką gerai sumaišome.

krūtinė supjaustom
sumaišome marinuojame
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Mėsą supjaus­to­me nedi­de­liais gaba­liu­kais (maž­daug 2cm kube­liais), sude­da­me į mai­še­lį, į kurį dar supi­la­me ir mari­na­tą. Mai­še­lį užrišame/užspaudžiame ir deda­me į šal­dy­tu­vą. Laikome 🙂

Gerai pama­ri­nuo­ta mėsa bus labai švie­si. Paukš­tie­na atro­dys lyg jau iškep­ta, nes bus beveik bal­ta. Tai nuo citri­nos sulčių.

sumauname kepame iš visų pusių
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Medi­nius paga­liu­kus prieš nau­do­jant rei­kia pamir­ky­ti kokį 30 min van­de­ny­je, kad jie kepant nepra­dė­dų deg­ti, ir kad mėsa prie jų nelip­tų. Veria­me mėsą ant paga­liu­kų. Mėsą geriau­siai kep­ti ant gro­te­lių, bet jei nėra gali­my­bės, gali­ma kep­tu­vė­je be rie­ba­lų arba orkaitėj.

skanaus
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Man gerai, nes aš turiu keps­ni­nę špi­ži­nę kep­tu­vę, kuri tokiems rei­ka­lams pats tas 🙂 Iškep­tus ieš­me­lius deda­me į lėkš­tę, val­go­me su tzat­zi­ki, pito­mis arba bul­vė­mis. Alus — būtinas 🙂

IMGP1640_26

Komentarai

Atsakymai į “Souvlaki”: 24

 1. čia kaip tri­jų dalių nove­lė.. su lai­min­ga pabaiga 😀
  ska­niai atro­do, ačiu­kas už receptus 😉

  1. eee, čia dar nepabaiga 🙂

 2. nu va, nebu­vo įspė­ji­mo apie tęsi­nį kaip kito­se daly­se ir pama­niau kad viskas 😀
  tai tuo geriau!

  1. aha, tik­rai. Mano klaida 🙂

 3. alka

  o ant ugnies kep­ti galima?

  1. tik­rai taip, jei tik yra sąlygos.

 4. Toma

  tik­rai gaminsiu, nes die­vi­nu graiki­s­ka virtuve…bet mano souv­la­ki grei­ciau­siai bus su vistiena

  1. Viš­tie­na labai tam tiks 🙂

 5. Labai liuks recep­tu­kas — šį vaka­rą pagaminau 😉

  1. sma­gu girdėti 🙂

 6. Dil

  Labai norė­jau paklaus­ti ar mėsy­tė nebu­vo iške­pus rūgštoka,dėl mari­na­to su citri­na? beje labai šau­nus puslapis:)

  1. buvo rūgš­ti, bet ne per daug, bet taip ir turi būti.
   Labai ačiū 🙂

 7. Ruta

  Ex… 🙁 nela­bai man pavy­kos , kepiau gri­lio funk­ci­ja , bet neap­skru­do , gavo­si tokia bal­ta , sko­nis kaip gar­suo­se tro­skin­ta mesy­te 🙁 bet taip tai ska­nu ture­tu buti ! Prie­sko­niai jega ! tik su tuo kepi­mu nenu­ski­lo kita kar­ta gal ban­dy­siu kep­tu­ve­je kepti

  1. Jei orkai­tėj kepa­te su gri­lio funk­ci­ja, tai skar­dą rei­kia įsta­ty­ti į pačią aukš­čiau­sią padė­tį. Šiaip vis­kas turė­tų gau­tis ir orkai­tėj, tik kep­ti rei­kia ilgiau nei keptuvėj.

 8. asta

  Tik ka dariau.Pamirsau pamir­kyt ies­mu­kus van­de­ny, bet vis­kas ok, mesa nepri­ki­bo, tik kai kurie galiu­kai uzjuodo.
  Mesy­te siek tiek rugs­to­ka gavo­si, bet su pada­zu nesi­jau­te rugs­tu­mo. Ces­na­ko trai­skyk­les netu­riu, tai ces­na­kiu­ka smul­kiai supjaus­cius buvau.
  Cia mano pir­mas mesos patie­ka­lo kepi­mas orkaiteje:)))

  1. pir­ma­sis? 🙂 bet jau­čiu, kad visiems patiko ?:)

 9. A.K.

  Kiek maž­daug gra­mų svė­rė ta kala­ku­to krū­ti­nė­lė? Gal­vo­ju išban­dy­ti šį recep­tą su viš­tie­na, tai gerai būtų žino­ti kokio kie­kio reiktų 🙂

  1. na, ji svė­rė gerus 700–800 gr. o gal net visą kilo­gra­mą. Bet nebi­jo­kit, mari­na­to užteks 🙂

 10. jovita

  kur iesko­ti tesinuku?:)))

 11. Atro­do labai ska­niai, reiks buti­nai isbandyti

 12. kvartetas

  Jei jau buvai Graiki­joj, ir ypač ne turis­ti­nė­je vie­to­je, tai tik­rai nema­nau, kad jie ten gurkš­no­ja rakę, nes jie turi savo tra­di­ci­nį gėri­mą — OUZĄ 😀 (labai pana­šų iš sko­nio į rakę :D)

  1. nemai­šyk. graikai turi savo rakę. ji visiš­kai nėra any­žių sko­nio kaip jums žino­ma rakė ar ūzas. ji labiau pri­me­na lie­tu­viš­ką „sama­nę”. šiuo gėri­mu daž­niau­siai vai­ši­na kiek­vie­nas res­to­ra­nas graiki­jo­je. patys graikai rakę mėgs­ta labiau nei ūzą.:)

 13. […] Souv­la­ki [Ką suval­gy­ti ?] (3 porcijos) […]

 14. Rokas

  Išties ska­nus daly­kas. Kai aš buvau Graiki­jo­je taip pat val­giau, bet dabar noriu pats pasi­ga­min­ti :D.
  Ačiū už receptą 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.