Jautienos strogonovas

IMGP9728_38

Užtruks — 15–20 min

Stro­go­no­vas arba befst­ro­ge­nas senas kla­si­ki­nis patie­ka­las. Gali­ma ras­ti keik­vie­nam res­to­ra­ne ar val­gyk­loj. Žino­ma, būna tokių baje­rių, kad meniu gali­ma ras­ti ir kiau­lie­nos befst­ro­ge­no 🙂 Stro­go­no­vas gami­na­mas iš jau­tie­nos. Gali­ma nau­do­ti men­ties arba kum­pio mėsą, aiš­ku tiks ir nuga­ri­nė arba išpjo­va. Men­tis arba kum­pis piges­ni, tačiau mėsa kie­tes­nė negu nuga­ri­nės, bet sko­nis išraiš­kin­ges­nis — t.y. labiau jau­tie­niš­kas 🙂 Per­kant jau­tie­ną rei­kia žiū­rė­ti, kad mėsa nebū­tų seno gyvu­lio. O atskir­ti gali­ma pagal rau­me­nų skai­du­las — jos netu­ri būti stam­bios, nes jei skai­du­los stam­bios — mėsa seno stipraus buliaus ir bus kei­ta. Aiš­ku visas plė­ves rei­kia steng­tis išpjaus­ty­ti, kad jos nesi­vel­tų burnoj.Taigi gami­nam befstrogeną:

 • 300 gr. jautienos;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 100 gr. pievagrybių;
 • 200 gr. grietinėlės;
 • drus­kos;
 • pipi­rų;
 • citri­nos.

Pir­miau­sia supjaus­to­me jau­tie­ną. Aš pjaus­čiau mažais keps­ne­liais, gali­ma juos­te­lėm, kube­liai. Kai­ti­nam kep­tu­vę su svies­tu, ir por­ci­jo­mis deda­me mėsą. Por­ci­jo­mis, nes taip bus leng­viau pakep­ti ir paskru­din­ti mėsą.

IMGP9715_26 IMGP9720_30

Stro­go­no­vo sko­nis ir atsi­ran­da iš jau­tie­nos paskru­di­mo, todėl tik nesu­gal­vo­ki­te po mėsos kepi­mo pakeis­ti kep­tu­vę arba ją išplau­ti 🙂 Tai­gi mėsą sude­da­me, pabars­to­me drus­ka, paskru­di­nam iš vie­nos pusės, po to iš kitos, ją išimam ir dedam nau­ją por­ci­ją. Jei stro­go­no­vą val­gy­si­te su maka­ro­nais, tai pats lai­kas jau būtų juos dėti į ver­dan­tį van­de­nį, nes po 10 min patie­ka­las bus baigtas 🙂

IMGP9718_28 IMGP9722_32

Paruo­šus mėsą, kep­si­me smul­kin­tą svo­gū­ną. Jei rie­ba­liu­kų liko nuo mėsos — gerai, jei ne — dedam svies­to, arba alie­jaus. Pake­pam svo­gu­ną, kol gra­žiai paru­duos. Iške­pu­sius svo­gū­nus sude­dam prie mėsos. Į kep­tu­vę dedam rie­ba­lų ir kepam pjaus­ty­tus gry­bus (4–5 min), nepa­mirš­tam pag­ran­dyt kep­tu­vę, jei joje liko mėsos priekepų 🙂

IMGP9723_33 IMGP9724_34

Pila­me treč­da­lį puo­de­lio van­dens (gali būti ir vynas) ir troš­ki­na­me, kol nuga­ruos maž­daug pusė van­dens. Pila­me grie­ti­nė­lę, įspau­džia­me kelis lašiu­k­us citri­nos sul­čių. Sude­dam svo­gū­nus ir mėsa, drus­kos ir pipi­rų pagal sko­nį, ir dar vis­ką pakai­ti­nam, svar­bu, kad neužvir­tų. Val­go­me su kie­tai vir­tais maka­ro­nais, bul­vėm ar bul­vių koše.

IMGP9728_38

Dvi por­ci­jos.

Komentarai

Atsakymų į “Jautienos strogonovas”: 11

 1. Atro­do pui­kiai, esu tik­ras kad ir sko­nis puikus 🙂

 2. […] Kum­pis labiau tin­ka­mas, troš­ki­ni­mui, supjaus­ty­tas ar gerai išmuš­tas, pvz. befst­ro­ga­nui.Bet, kaip paaiš­kėjo, ir keps­niui kum­pis tiko Nuga­rinė ar išpjo­va tik­tų dar […]

 3. neringa

  sus didziau­siu susi­za­ve­ji­mu skai­tau recep­tus. labai labai vis­kas sau­nu :)))) nuo­sir­dus svei­ki­ni­mjai del tokio pui­kaus tinklarascio :)))))

  p.s. su tuo befst­ro­ge­nu esu macius net toki kurio­za, jog kaz­ko­kioj visai pado­rioj mai­ti­ni­mo istai­goj buvo uzrasas:
  “die­nos pie­tus: kiau­lie­nos befst­ro­ge­nas” :)))) net ne stroganovas,o tie­siai — befst­ro­ge­nas :DDD buvo ir pik­ta , kaip nie­kam nei­do­mu ka jie val­go, nes viso­kie “cili” val­do, kuria­me mais­tas prie mais­to negu­le­jes ir juo­kin­ga, nes zmo­nes net nesi­kuk­li­na demonst­ruo­ti savo neisprusimo..

 4. Ernesta

  Aš taip pat skai­tau su didžiau­siu susi­ža­vė­ji­mu, vis lau­kiu nau­jo­vių ir vis šį bei tą išban­dau. Kadan­gi dar tik atran­du gami­ni­mo džiaugs­mą, labai dėko­ju Auto­riui už prak­tiš­kus ir papras­tus pata­ri­mus bei pui­kias idėjas.

  1. Labai labai ačiū 🙂

 5. Agnė

  Mėsą rei­kia paskru­din­ti vir­tu­vė­je por­ci­jo­mis tam, kad ji neiš­skir­tų sul­čių — prie­šin­gu atve­ju taps guminė

  1. taip, taip, visiš­kai teisingai 🙂

 6. O kodel svar­bu, kad grie­ti­ne­le neuzvirtu?

  1. Kad nesu­trauk­tų baltymų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.