Ką Suvalgyti?

Sūriniai makaronai
Publikuota 18. Kov, 2010, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Miltiniai, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė, Vegetariška

Apie vege­ta­rizmą. Ar paste­bė­jote, kad maisto blo­gus irgi galima skirs­tyti į vege­ta­riš­kus ir mėsiš­kus? 🙂 Aišku, vieni yra arčiau vieno krašto, kiti — kito, treti — kol kas neap­si­sprendę, kaž­kur per vidurį. Taip pat kaip ir poli­ti­koj. Vege­ta­riz­mas — irgi kaip poli­tika, vieni aršiai už tai kovoja, kiti aršiai tam prie­ši­nasi, o tre­tiems — tie­siog nesvarbu 🙂 Žinoma, aš nesu nei kovo­to­jas už, nei prieš, man labiau įdo­mios prie­žas­tys, dėl ko žmo­nės tampa vege­ta­rais arba net vega­nais. Juo­kin­gai skamba, kai žmo­gus sako, kad yra vege­ta­ras, nes mėsą val­gyti yra nesveika. O kas tada yra sveika? Gyventi yra nesveika. Tokiems reiktų paklau­syti šim­ta­me­čių, kurių pasto­viai klau­siama, ką jie valgė, gėrė, kad sulaukė šimto metų. Daž­niau­sias atsa­ky­mas būna, kad valgo viską, o svar­biau­siai su saiku. Ir man atrodo, ir aš taip sakau, kad su saiku vis­kas sveika. Net ir visų bau­bas nat­rio gliu­ta­ma­tas nėra nesvei­kas, jei jo neval­gy­sime be saiko (žinoma aš jo savo vir­tu­vėj nenau­doju, bet jei kur randu įra­šytą, tai nesi­žeg­noju :)). Vege­ta­riz­mas dėl reli­gi­jos ar pažiūrų — kitas rei­ka­las, čia negali nieko sakyti. Vege­ta­riz­mas dėl mados? Matyt tokių dau­guma, bet argi kas prisipažins? 🙂

Mūsų geo­gra­finė pla­tuma, visai netin­kama vege­ta­riz­mui ir net ne dėl to, kad pas mus pakan­ka­mai šalta, o labiau dėl to, kad pas mus nėra dide­lio dar­žo­vių pasi­rin­kimo, ir juo labiau išti­sus metus. Nors dar­žo­vių ir daug ir įvai­rių, ir dar išti­sus metus, bet ar jos koky­biš­kos? Prieš kokius gerus pusę metų vie­nam žmo­gui pad­vėsė kana­rė­lės kai jis joms davė palesti salotų lapų. Vos ne visos dar­žo­vės pas mus atvež­tos, iš Len­ki­jos, Ispa­ni­jos arba Kini­jos, neaišku, kaip, su kuo ir ant ko augin­tos. Nepri­sir­pu­sios arba jau papu­vu­sios. Norint jomis svei­kai mai­tin­tis rei­kia turėti ste­buk­lingų galių 🙂 (šiaip ne į tema, bet vis­tiek širdį skauda, kad mūsų par­duo­tu­vėse, visose be išim­ties, nėra bent Euro­pi­nių čes­nakų, visi iš Kinijos).

Svar­biau­sia, kad žmo­gus žinotų, kas jam gerai:)

O šian­dien recep­tas idea­liai tin­kan­tis vege­ta­rams, kurie dar nesu­laukė švie­žių lie­tu­viškų dar­žo­vių (šoninę iš recepto išmeskite 🙂 ).

Beje, žinote, kaip atskirti vege­ta­rišką blogą nuo mėsiško? 🙂 Pažiū­rė­kite į blogo žymų debesį ir aiš­kiai suprasite 🙂

 • 300 gr. maka­ronų (geriau­siai tokie, kurie labiau išraityti);
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 50 gr. sviesto;
 • 1 v.š. miltų;
 • stik­linė pieno;
 • ~400 gr. sūrio;
 • 2 a.š. gars­ty­čių miltelių;
 • pipirų;
 • čiob­re­lio;
 • šoni­nės (nebūtinai).

Rei­kės dviejų puodų. Vie­name vir­sime maka­ro­nus. Maka­ro­nus rei­kia virti maž­daug pusę jiems skirto laiko. Kitame puode kartu su sviestu pakepinti/paskrudinti šoninę. Įdėti miltų ir išmai­šyti rie­ba­luose. Supilti pieną ir vėl gerai išmai­šyti. Supi­lam išplaktą kiaušinį.

Pakai­ti­nam. Sude­dam tar­kuotą sūrį (gerą saują pasi­li­kim, ją panau­do­sim vėliau), gars­ty­čias, žiups­nelį pipirų ir viską gerai išmai­šom ir pakai­ti­nam, kad sūris ištirptų.

Para­gau­jam, jei rei­kia įde­dam drus­kos (tur­būt nereiks, nes sūris būna sūrus). Turi gau­tis graži vie­na­lytė masė.

Į ją sudėti pusiau vir­tus, nusunk­tus maka­ro­nus. Viską gerai išmai­šyti. Viską sude­dame į indą skirtą kepi­mui orkai­tėj (arba tą patį puodą, arba stik­linį indą, arba plie­ninį), ant vir­šaus užbars­tome likusį sūrį, čiob­re­lių ir dedame į orkaitę, įkai­tinta iki 180 laipsnių.

Kepame ~15 min, kol vir­šus išsi­ly­dis ir gra­žiai pagels.
Maka­ro­nus val­gome vie­nus arba galima nau­doti kaip gar­nyrą prie mėsos.

Žymos: , , , , , ,16 komentarai straipsniui “Sūriniai makaronai”

 1. Žiu2010.03.18.

  Na argu­men­tas apie ‘seno­lius’ nėra labai taik­lus, nes seno­vėje (tar­kim pieš šimtą metų) sta­tis­ti­nis lie­tu­vis tik­rai labai nedaug mėsos valgė — iš esmės šven­čių ir sker­dynų proga.

  Neval­gyt mėsos nereiš­kia salo­tom mist. Gi yra tiek kruopų, pupų, rie­šutų, etc.

  Ir dar — nesu suti­kusi nei vieno vege­taro ‘dėl mados’. Pats pagal­vok. Netu­rint rim­tos prie­žas­ties papras­čiau­siai pri­trūktų ryžto..

  • Audrius2010.03.19.

   Na nekal­bam apie gilią senovę 🙂 Žmo­nės papjau­davo kiaulę ir jos turė­davo užtekti maž­daug pusei metų, po to vėl pjauna. Nerei­kia pamiršti vištų, jau­čių, kala­kutų, žasų ir t.t. Žinoma mėsos kas­dien neval­gy­davo, bet tiek ruky­tos, tiek sudy­tos mėsos turėjo beveik pasto­viai.
   O madingi vege­ta­rai tai tokie, kurie patys nežino, dėl ko jie mėsos nevalgo 🙂 tokių tik­rai yra.

 2. praktikuojantiskulinaras2010.03.18.

  svar­biau­sia svei­kai, kad sena­tveje mažiau prob­lemu su svei­kata butu, o svei­kai ir mesa galima paruosti 🙂

  Papras­tas bet ne pras­tas recep­tas, aciu 🙂

  • Audrius2010.03.19.

   Svei­kai, šiais lai­kais sun­kiai įma­noma. Nebent pats viską augini. Todėl svar­biau­sia sai­kin­gai :).. ir visko 🙂

 3. Violeta2010.03.18.

  Kla­si­ki­nis mac-n-cheese recep­tas 🙂 Man asme­niskai never­tas ter­lio­nes, na, bet del sko­nio nesi­gin­ci­jama juk. Tik va vege­ta­ras vargu ar vien sonine isbrauktu. Grei­ciau­siai ir kiau­sini. O vega­nas ir pie­nuko nenau­dotu ir surio, ogi ir dar sviesto 🙂 Liktu gero­kai paprieskuo­niuoti makaronai :))

 4. Gaby2010.03.19.

  O tokias maka­ly­nes tai mėgstu:) ypač su makaronais:)

 5. pavsaris2010.03.19.

  kokia laime, kad turiu teve­lius kaime — is ten 60% mano suval­gomo maisto. kaip tik pries savaite isruke des­ryte ir sal­si­so­nus :).
  o del lie­tu­vis­kos mity­bos dar rei­ketu nepa­mirsti, kad lie­tu­voje budavo labai daz­nas pasnin­kas, kuri tikiu, kazkiek apva­ly­davo orga­nizma nuo mesos. bet kiek senele yra psa­ko­jusi, kad jei daz­niau val­gy­davo bul­vi­nius patie­ka­lus ir gru­di­nius, nes mesyte budavo prabanga.

 6. svogerka2010.03.19.

  va ces­na­kai man skaudi tema irgi…

 7. Ernesta2010.03.19.

  Nuo­šir­džiai pri­ta­riu Auto­riaus min­tims apie vegetarizmą!

 8. Inesa2010.03.22.

  Man šitas patie­ka­las atrodo tikra rie­balų ir kalo­rijų bomba. Val­gyti tai tur­būt skanu, bet po to turė­tum jausti,kaip tau­kai aplink bambą sukasi…

 9. milda2010.06.16.

  labai keis­tos min­tys apie vege­ta­rizmą. tiks­liau nep­grįs­tai kvai­los. neval­gyti mėsos dėl svei­ka­tos — kvaila, o dėl reli­gi­jos — vis­kas gerai? apgal­vok dar kartą…

 10. astyte2010.06.16.

  Auk­si­niai zodziai-visur ir visada rei­kia jausti saika!O maka­ronu patie­ka­lai visada skanus,sotus,greit ir leng­vai paruosiami.Ir pini­gi­nes labai neistustina.…..

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+