Ką Suvalgyti?

Vištienos kari (curry)
Publikuota 29. Rgs, 2009, autorius - kategorija 30min, Pagrindinis patiekalas, Vištiena

IMGP9192_11

Žinot kar­tais, kai paklausi savęs ką suval­gyti, pagal­voji apie kažką įdo­maus, nera­gauto ir neįp­rasto sko­nio. Taip ir vieną savait­galį, kai norėsi kažko. Tas kaž­kas buvo karis (curry). Atvi­rai pri­si­pa­žin­siu, kad neži­no­jau kas yra karis. O karis pasi­rodo yra bend­ras patie­kalų gru­pės pava­di­ni­mas. Karius (patie­ka­lus) jun­gia pana­šus prie­sko­ni­ni­mas (na tie­siog prie­sko­niai, kurie nau­do­jami patie­ka­lui ruošti) ir dar kokosų pie­nas. Kariai popu­lia­rūs Indi­joj, Tai­lande ir kitur apie tą vietą. Taigi gaminsiu karį, viš­tie­nos karį.

Kariui paruošti rei­kia to ste­buk­lingo prie­sko­nių rin­ki­nio ir kokosų pieno. Su kokosų pienu vis­kas paprasta — nueini į maxima-iki-rimi ir nusi­perki. Tarp kita ko, kokosų pie­nas tik­ras atra­di­mas!! Prie­sko­nių, kurie vadi­nas garam masala rei­kėjo paieš­koti. Tam rei­ka­lui yra prie­sko­nių par­duo­tu­vės, vie­noje jų ir pir­kau. Papras­tas recep­tas ne paprastu skoniu.

 • Viš­tie­nos kru­ti­nės (~500 gr);
 • 5 dideli pomi­do­rai (arba pomi­darų tyrė);
 • 1 svo­gū­nas;
 • 5 a.š. garam masala prieskonių;
 • 500 gr kokosų pieno;
 • cina­mono lazdelė;
 • ana­kar­džio riešutai;
 • drus­kos pagal skonį.

Kadangi namie buvo nami­nių pomi­dorų, tai nau­do­jau juos, bet galima nau­doti ir tyrę. Ruo­šiant padažą su pomi­do­rais rei­kia juos pir­miau­sia nulupti. Nusilupa paras­tai, nupli­kius pomi­do­rus su ver­dan­čiu van­de­niu. Tada pomi­dorą supjaus­tom ir kiek įma­noma paša­li­nam skys­tymą su sėk­lom — pada­žas bus tirš­tes­nis ir nerei­kės ilgai jo kai­tinti. Kol pjaus­tom pomi­do­rus, pake­pam smul­kintą svo­gūną, sude­dam pomi­do­rus (arba tyrę), ide­dam cina­mono laz­delę, prie­sko­nius. Pakai­ti­nam ant vidu­ti­nės ugnies, kad pada­žas sutirš­tėtų kaž­kiek (maž­daug 15 min).

IMGP9182_2 IMGP9183_3

IMGP9185_5 IMGP9186_6

Kol pada­žas troš­ki­nas, supjaus­tome vištą — kube­liais, juos­te­lėm — nesvarbu 🙂 Supjaus­tytą mėsą kartu su rie­šu­tais dedame į padažą, užpi­lame kokosų pieną ir dar viską pakai­ti­nam 15 min. Kokosų pie­nas sutirš­tėja, ir gau­nasi labai ska­nus karis.

IMGP9189_8 IMGP9191_10

Val­gome su ryžiais:)

Receptą įkvėpė Žai­dimų aikš­telė.

Žymos: , , , , , , , , , , , ,16 komentarai straipsniui “Vištienos kari (curry)”

 1. Jurate Nair2009.10.09.

  Svei­kas, Aud­riau, ka tik apti­kau tavo bloga, buvo idomu paskaityti!

  Nore­jau viena pata­rima para­syti, kad kai gamini kari, pir­miau­sia kelias minu­tes apke­pink sau­sus prie­sko­nius alie­juje (pvz. cina­mono laz­de­les, kar­da­mono anks­tis, gvaz­di­ke­lius, pipiru gru­de­lius ir t.t.), o pas­kui sudek svo­gu­nus, toliau eitu ces­na­kas, imbie­ras ir malti prie­sko­niai, tada pomi­do­rai, galiau­siai mesa, siek tiek mal­tos garam masa­los galima iberti ir pries pat bai­giant virti — maz­daug toks eili­sku­mas, o ingre­dien­tai pri­klau­sys nuo recepto. Tada prie­sko­niu sko­niai geriau atsi­sklei­dzia ir susimaiso.

  Sek­mes!

 2. […] patiko, tirš­tas rie­bus, o ir kai­nuoja nedaug. Kariams kaip tik. Jau mano bloge yra vie­nas kario recep­tas. Šis papras­tes­nis, grei­tes­nis, labiau lie­tu­viš­kas — vienu žodžiu greitasis […]

 3. Laima2010.03.13.

  Skanu 🙂 Gurum masala įdė­jau vos 2,5 šaukš­te­lio — išsi­gan­dau aštrumo. Kitą kartą gal dėčiau 3,5. Labai skanu, dėkui 🙂

 4. Bozena2011.02.26.

  Pirma karta dary­siu toki patiekala,kuriame nau­do­ma­jam kokoso pienas,del to noriu paklu­asti kur ji pir­kote ir kokiame sky­riuje jo galima rasti,nes nie­kada neteko jo matyti:)

  • Audrius2011.02.26.

   būna dau­ge­lyje par­duo­tu­vių, skar­di­nėse arba tetra­p­akuose. Daž­niau­siai būna prie kiniškų, japo­niškų ir kt. vir­tu­vių prekių

 5. Jovita2011.10.24.

  Tik­rai nese­niai, budama Kana­doje, pirma karta para­ga­vau Kre­ve­ciu kari (na neskai­tant to, ka galima rasti pas mus Lie­tu­ve­lej — yr kele­tas rytie­ti­sku kaba­ke­liu, apsi­me­tan­ciu mokant gamint kari). To sko­nio is tiesu nepa­mirsi. Taigi, nuspren­dziau paban­dyti pati, o sitas recep­tas is tiesu pir­mas zings­nis koky­bi­sko kario link. Pati gero­kai pato­bu­le­jau, kai salia Garam Masala dar ibe­riau kupina sauks­teli ast­res­nio kario (par­duo­tu­vese Lie­tu­voje pirkti nema­ciau.…), imbieru (gali buti nedaug tar­kuoto svie­zio arba sauso puse a.s.) ir maltu kar­da­monu 🙂 ir, zinoma, nepa­mirslti tai­lan­die­ti­sku / viet­na­mie­ti­sku dar­zo­viu rin­ki­nuko, kuri geriau­sia imesti i vistiena/krevetes/aviena, kai ji jau beveik issit­ro­ski­nusi. pri­klau­so­mai nuo to, su kuo gami­nate kari, gali skir­tis ir prie­sko­niu deri­nys.. O Aud­riui didziau­sias aciu uz sulferi 🙂

 6. Egle2012.01.19.

  O garam masala galima pasi­ga­minti paciam:
  4 valg. š. kalend­ros sėklų
  4 valg. š. kumino
  4 valg. š. kar­da­mono
  4 valg. š. juo­dųjų pipirų
  5 lauro lape­lių
  3 laz­de­lių cina­mono
  2 arbat. š. tar­kuoto muskato rie­šuto
  2 arbat. š. gvaz­di­kė­lių
  Kep­tu­vėje storu dugnu pake­pin­kite kelias minu­tes kalend­ros sėk­las, kuminą, kar­da­moną, juo­duo­sius pipi­rus, cina­moną bei gvaz­di­kė­lius. Vis pamai­šy­kite, kad prie­sko­niai toly­giai apkeptų, jau po kelio­li­kos sekun­džių paju­site nepa­kar­to­jama aro­matą. Apkep­tus prie­sko­nius per­dė­kite į lėkštę, o kai atvės sudė­kite į kava­malę, įdė­kite smul­kin­tus lauro lape­lius, tar­kuotą muskato rie­šutą ir sumalkite.

  Jei mėgstate aštriau galite idėti gaba­lėlį čili pipiriuko.

  Prie­sko­nių mišinį sudė­kite į san­da­rius indelius.

  Jei netu­rite kava­ma­lės, prie­sko­nius galite paruošti trintuveje.

  Paruoštą prie­sko­nių mišinį lai­ky­kite san­da­riame inde­lyje apie 4–6 mėnesius.

 7. andre2012.01.31.

  netu­rim vistienos

 8. Eva2012.10.14.

  ačiū už recep­tuką 🙂 pir­mą­kart gami­nau kažką pana­šaus, tad ieš­ko­jau, kad būtų kuo papras­čiau ir leng­viau 🙂 tik svo­gūnų nedė­jau, kadangi jie man labai jau ne prie šir­dies, bet juos pakei­čiau čes­na­kais, nema­nau, kad sko­nis nuo to labai nupras­tėjo 🙂 beje pasi­nau­do­jau Jura­tes pata­rimu, kad pir­miau reik pake­pint cina­moną, čes­naką, prie­sko­nius, tik tada dėt pomi­do­rus. Gavosi tik­rai super!

 9. andrius2014.03.18.

  pas mane kokosu pie­nas matyt kaz­koks skys­tas buvo kad nela­bai ir sutirs­tejo. Bet tik­rai ska­niai gavosi 🙂

  • Monika2015.01.11.

   Galima įdėti šaukš­telį kuku­rūzų krak­molo, mačiau vie­nam greito kario recepte tai­lan­die­čiai darė. Jei jau visai visai sriuba gau­nasi – sko­nio netu­rėtų pagadinti 😉

 10. Monika2014.12.18.

  Labai ska­nus karis gavosi. Pirmą kartą gami­nau karį pati ir taip nuo­sta­biai vis­kas susitroš­kino, viš­tiena gavosi minkš­tutė minkš­tu­tėlė. Nuo­sta­biai papras­tas, bet tuo pačiu ir nepa­pras­tas recep­tu­kas. Išei­goj gavosi tiek daug, kad dviese dvi die­nas kir­tom, bet nepa­bodo nei kiek.

 11. Julija2017.10.29.

  Pra­dzioj kai jau sude­jau vis­tiena i prie­sko­nius ir uzpy­liau kokosu pienu, maniau kad karis bus skys­tes­nis, nes vis lau­kiau kada sutirs­tes, bet is tik­ruju kai isjungi virykle ir vis­kas pastovi kelias minu­tes, pra­deda pada­zas tirs­teti ir sko­nis tik­rai labai geras! pirma karta gami­nau vis­tie­nos kari ir net nesi­ti­ke­jau kad taip ska­niai gau­sis! aciu uz recepta!

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+