Rudeniška vištiena medaus ir garstyčių padaže

 

Recep­tas skir­tas www.tradicinekolekcija.lt pro­jek­tui.

Ar jums patin­ka ruduo? Man taip, ypač lie­tu­viš­kas, sau­sas ir sau­lė­tas ruduo. Žino­ma jis toks būna retai.  Toks ruduo aso­ci­juo­ja­si pir­miau­sia su gel­to­na spal­va, obuo­liais, medu­mi. Tad ir šis recep­tas bus labai tin­kan­tis rude­niui. Juo labiau, kad pas dau­ge­lį dabar gali­ma ras­ti obuo­lių iš sodo ar kai­mo, medaus. Taip pat recep­tui rei­kės obuo­lių sidro (žino­ma kuo tik­res­nio) ir grū­dė­tų­jų gars­ty­čių padažo.

Grū­dė­tų­jų gars­ty­čių pada­žas – dar kitaip vadi­na­mas  seno­viš­kuo­ju  gars­ty­čių pada­žu. Jį sukū­rė ne ang­lai ir net ne pran­cū­zai, o romė­nai (dabar­ti­niai ita­lai, bet apie juos daug dau­giau kituo­se mane įra­šuo­se), gars­ty­čių grū­de­lius užpy­lę jau­nu vynu, pri­dė­ję prie­sko­nių. Ir tik daug vėliau (13 a.) pran­cū­zų vie­nuo­liai per­ėmė iš romė­nų gars­ty­čių pada­žo dary­mo ypa­tu­mus ir sukū­rė savą­jį Dižo­no (Dijon) gars­ty­čių pada­žą, kurį mes val­go­me iki šiandien.

Beje, tik nepa­gal­vo­ki­te, kad jei  jau gaminsi­me patie­ka­lą su sidru, tai po to jį ir val­gy­si­me užsi­ger­da­mi tuo pačiu sidru. Obuo­lių sko­nio būtų jau per daug, bet švie­sus alus, pavyz­džiui Švy­tu­rio Ekst­ra Draught čia bus labai labai tin­kan­tis. Paklau­si­te kodėl toks, o ne kitoks. Švie­sus todėl, kad būtent toks alus tiks prie viš­tie­nos, prie kar­to­ko, bet tuo pačiu kiek sals­te­lė­ju­sio pada­žo – alus atkar­tos patie­ka­lo sko­nį bei tuo pačiu metu papil­dys jį, o Švy­tu­rio – nes aš gi klaipėdietis 🙂

 • 2 viš­tie­nos krūtinėlės;
 • 1 v. š. krakmolo;
 • 2 v.š. medaus;
 • 2 v.š. grū­dė­tų­jų gars­ty­čių padažo;
 • ~150 ml obuo­lių sidro;
 • 1–2 obuo­lių
 • 1–2 v.š. miltų.

Pir­miau­sia nusi­plau­na­me ir skil­te­lė­mis supjaus­to­me obuo­lius. Jei jums patin­ka kep­ti obuo­liai, gali­te jų nau­do­ti ir dau­giau. Viš­tie­nos krū­ti­nė­les nau­do­ja­me arba nepjaus­ty­tas arba supjaus­ty­tas sker­sai į 2–3 dalis. Viš­tie­ną pabars­to­me drus­ka, pipi­rais, pava­lio­ja­me mil­tuo­se ir deda­me į gerai įkai­tin­tą kep­tu­vę su tru­pu­čiu aliejaus.

Į tą pačią kep­tu­vę, į tar­pus tarp mėsos,  deda­me obuo­lio skil­te­les. Kep­tu­vės neper­krau­ki­te, kad nesi­gau­tų košė. Viš­tie­ną kep­si­me iš abie­jų pusių kol ji įgaus gra­žų rude­niš­ką tam­siai gel­to­ną atspal­vį – vie­nu žodžiu – gra­žiai apskrus 🙂 Var­tant mėsą, nepa­mirš­ki­te apvers­ti ir obuo­lių skiltelių.

Kol viš­tie­na kepa, dube­nė­ly­je gerai sumai­šy­ki­te medų su krak­mo­lu bei gars­ty­čio­mis. Gerai pamai­šius į dube­nė­lį įpil­ki­te obuo­lių sid­rą ir vėl vis­ką gerai pamai­šy­ki­te. Dube­nė­lio turi­nį supil­ki­te į kep­tu­vę, ugnį suma­žin­ki­te iki mini­mu­mo ir lei­s­ki­te vis­kam pasitroš­kin­ti apie 5–10 min.

Per tą lai­ką pada­žas sutirš­tės, jei būtų per tirš­tas – įpil­ki­te dar sidro. Bai­gus gamin­ti para­gau­ki­te ir, jei trūks­ta, paska­nin­ki­te vis­ką drus­ka ir pipi­rais. Kaip jau ir minė­jau prie šio patie­ka­lo tiks Švy­tu­rio Ekst­ra Draught. Jei neti­ki­te – para­gau­ki­te J O po to pamė­gin­ki­te kąs­nį šio patie­ka­lo užger­ti bal­tu arba tam­siu alu­mi – pama­ty­si­te, koks vykęs buvo pir­ma­sis mais­to ir alaus deri­nys, ir kokie nevy­kę likę.

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymų į “Rudeniška vištiena medaus ir garstyčių padaže”: 13

 1. Vilita

  Ačiū, Aud­riau, kad kai nebe­už­ten­ka fan­ta­zi­jos, galiu “užei­ti” pas Tave į sve­čius ir ska­niai pamai­tin­ti šeimą…

  1. visa­da laukiu 🙂

 2. Dovile

  Gamin­da­ma si patie­ka­la del Jo ska­nu­mo dve­jo­jau, bet gavo­si labai ska­niai. Deko­ju uz si recep­ta. Taip pat prie sio patie­ka­lo tin­ka ir obuo­liu sidras 🙂

  1. žino­ma ir sidras 🙂 čia vis­kas gi skanu 🙂

 3. Jolanta

  Ačiū už recep­tą, vaka­rie­nė buvo puiki 🙂

  1. Ačiū už kvietimą 🙂

 4. Ir aš kvie­čiu pažais­ti tink­la­raš­ti­nin­kų žai­di­me -> http://dreamer-walking-on-clouds.blogspot.gr/2012/12/maisto-tinklarastininku-zaidimas.html

  1. Ačiū ir už šį kvietimą 🙂

 5. mulkytė

  Šian­dien išban­dė­me — labai labai ska­nu! Komp­li­men­tai auto­riui 😉 Šis recep­tas, toks grei­tas, papras­tas ir ska­nus bus mano favo­ri­tų sąraše 🙂

 6. labai ska­nu. tik man pri­rei­ke gero­kai dau­giau sidro nei nuro­dy­ta reCep­te, nes pada­zas gavo­si per­ne­lyg tirs­tas. bet vaka­rie­ne buvo isties ypa­tin­ga. beje, bal­tas vynas, mano gal­va, cia tin­kA net­gi labIau uz alu:) Aciu uz recepta.

 7. šIAN­DIEN IŠBANDŽIAU, BET VIETOJE SIDRO PANAUDOJAU BALTO VYNO. pUIKUMELIS.

 8. Svei­ki, nore­jau pasi­tei­rau­ti, o koki Konk­re­ciai obuo­liu sid­ra nau­do­ja­te? aciu:)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.