Apelsininė išpjova su rozmarinu ir medumi

Ilgai gal­vo­jau, kaip pava­din­ti 🙂 Norė­jau, kad pava­di­ni­mas suvi­lio­tų išmė­gin­ti, gal taip ir bus.

Senai bera­šiau. Beveik visi pažįs­ta­mi klau­sia, kur aš din­gau, kodėl nebe­ra­šau. Atsa­ky­mas papras­tas — visai netu­riu lai­ko. Moks­lai, šei­ma, dar­bas, drau­gai, ato­sto­gos ir t.t. 🙂 Bet pus­la­pio tik­rai neuž­mir­šau, nea­p­lei­dau. Skai­tau ir atra­ši­nė­ju į komen­ta­rus, ir žino­ma toliau gami­nu, bet ne apie vis­ką spė­ju bepa­ra­šy­ti 🙂 Mano blo­ge apie kiau­lie­nos išpjo­vą para­šy­ta tik­rai nema­žai, o šian­dien vėl recep­tas iš išpjo­vos. Bet kitoks, tokio dar nebu­vo 🙂 Išmė­gin­ki­te, labai papras­ta paga­min­ti, bet vaiz­das ir sko­nis bus nepa­pras­tas, nustebsite 🙂

 • 1 kiau­lie­nos išpjova;
 • 3 dides­ni apelsinai;
 • 1–2 v.š. medaus;
 • 1 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 1 a.š. džio­vin­to rozmarino;
 • 3 skil­te­lės česnako;
 • drus­kos, pipirų;
 • 100 ml grie­ti­nė­lės arba 4 v.š. grietinės.

Išspau­džia­me apel­si­nų sul­tis, pila­me jas į indą, kuria­me mari­nuo­si­me išpjo­vą. Indas netu­ri būti nei per dide­lis nei per mažas turi­mai išpjo­vai. Per­pjau­ta per pusę išpjo­va turi tilp­ti į indą.

Tai­gi į sul­tis pila­me alie­jų, deda­me medų, kurį gerai išmai­šo­me. Para­gau­ja­me (žino­ma mėsos dar nedė­ki­te) 🙂 Sko­nis turi būti nei per rūgš­tus nei per sal­dus. Sude­da­me roz­ma­ri­ną, bei smul­kin­tą čes­na­ką, deda­me drus­kos ir pipi­rų. Paga­liau deda­me išpjo­vą. Mėsa turė­tų bent per du treč­da­lius būti apsem­ta mari­na­to. Deda­me į šal­dy­tu­vą ir mari­nuo­ja­me per nak­tį arba kiek turi­te laiko 🙂

Pama­ri­nuo­tą mėsą deda­me į kepi­mo indą. Kepa­me 180 laips­nių įkai­tin­toj orkai­tėj, kol tem­pe­ra­tū­ra mėsos vidu­je pasieks ~70 laips­nių (pri­klau­so­mai nuo išpjo­vos sto­rio ~40 min). Mari­na­to jokiu būdu neiš­pi­la­me. Pila­me jį į kep­tu­vę ir kai­ti­na­me ant stip­rios ugnies kol nuga­ruos ~2/3 skys­čio — čia bus pada­žas mėsai.

Į liku­sį pada­žą pila­me grie­ti­nė­lę arba grie­ti­nę (aš nau­do­jau grie­ti­nę, nes grie­ti­nė­lės netu­rė­jau 🙂 ), ugnį suma­ži­na­me iki mini­mu­mo ir dar pakai­ti­na­me kele­tą minu­čių kol pada­žas sutirš­tės. Jei rei­kia įde­da­me drus­kos, pipirų.

Ska­naus

 

 

Komentarai

Atsakymų į “Apelsininė išpjova su rozmarinu ir medumi”: 14

 1. astyte

  Labai jau gun­dan­tis para­gaut patiekaliukas.……Reiks bandyt.…

 2. gentleman

  Paga­liau, džiaugs­mas akims ir aiš­ku skran­džiui ! Ačiū už nau­ja receptą 😉

  1. 🙂 beje, recep­tas tik­rai vyriškas 🙂

 3. Rokas

  Mhmm, ką tik dariau ir galiu pasa­ky­ti, kad žiau­riai skanu 🙂

 4. Labai geras recep­tas! Kaip tik apti­kau — iš kart išban­džiau ir kep­siu dar ir dar kar­tą, šei­mai patiko!

  1. pui­ku 🙂

 5. Deimante

  Jau mesy­te isma­ri­nuo­ta sal­dy­tu­ve. 🙂 tik dabar gal­vo­ju kaip cia ja rei­kia kep­ti… orkai­te­je ar ne? o pada­za dary­ti atski­rai kito­je keptuveje?

  1. Vis­kas para­šy­ta 🙂 kepant ant kep­tu­vės keps ilgiau. Pada­žą dary­ti kep­tu­vė­je, gali­ma ir toj pačioj

 6. deimante

  Tik­rai, vis­kas para­sy­ta 😀 tru­pu­ti pra­lei­dau 🙂 Aciu ;))))

 7. Deimante

  SKANUMELIS sis patie­ka­las! Ryt bus gamin­tas jau ant­ra kar­ta! niam niam.… :))))

 8. Vilmona

  O gal gali­ma nau­do­ti kum­pi vie­toj išpjo­vos? Ne visad ji buna labai pigi…

  1. Kum­pis bus kie­tes­nis. Bet jei ta kum­pį plo­niau supjaus­ty­si­te, dar paba­dy­si­te šaku­te, pama­ri­nuo­si­te ir svar­biau­sia neper­kep­si­te, tai tik­rai turė­tų gaus­tis ska­nus ne kie­tas kepsniukas.

 9. man irgi pati­ko 🙂 tokia minks­tu­te mesy­te ‚mmm… ska­nu­me­lis 🙂 aciu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.