Tailandietiški makaronai

Užtruk­si­te 15 min.

Gal tiks­liau būtų pava­din­ti “Azi­jie­tiš­ki makaronai”.

Po dvie­jų savai­čių per­trau­kos vėl rašau 🙂 Buvau tru­pu­tį din­gęs, nes atsi­ra­do daug viso­kios veik­los ir vis­ko nebe­spė­ju. Beje, jau pra­ėjo metai nuo pir­mo­jo įra­šo Ką suval­gy­ti? blo­ge 🙂 Per metus buvo para­šy­ti 87 recep­tai, sulauk­ta beveik 1100 komen­ta­rų, nufo­to­gra­fuo­ta daug daug nuo­trau­kų, Face­bo­ok’o gru­pė­je sulauk­ta 900 ger­bė­jų, per­skai­ty­ta daug padė­kos žodžių, ne vie­nas išmo­kin­tas, ką nors ska­niai pasi­ga­min­ti, ir svar­biau­sia dau­ge­liui buvo atsa­ky­ta į klau­si­mą “ką suvalgyti?” 🙂

Šian­dien labai papras­tas, grei­tas ir svei­kas recep­tas. Maka­ro­nus šiam patie­ka­lus gali­te nau­do­ti ir papras­tus, tik juos prieš tai rei­kė­tų išvir­ti. Bet gali­ma nau­do­ti ir kiniš­kus, kurie paga­min­ti tik iš kvie­ti­nių mil­tų, ir kurių atski­rai vir­ti nerei­kia. Aš nau­do­jau būtent tokius, kiniš­kus San­ta Maria ver­mi­še­lius (gai­la nenu­fo­to­gra­fa­vau pake­lio), kuriuos rei­kia sudė­ti į kep­tu­vę, įpil­ti van­dens ir per 5 minu­tes jie išverda.

Kitas geras daly­kas su tokiais maka­ro­nais yra tai, kad gali­ma nau­do­ti bet kokį pada­žą — pra­de­dant sojos, bai­giant bet kuo. Aš nau­do­jau kiniš­ką čes­na­ki­nę juo­dų­jų pupe­lių pastą. Bet jei tokios netu­ri­te tiks tik sojos pada­žas, arba dar geriau kiniš­kas žuvies pada­žas (fish sou­ce) arba teri­ja­ki (teri­y­a­ki) pada­žas — žodžiu, kas pri­ei­na­ma arba kas po ranka.

Ir pas­ku­ti­nis daly­kas — prie maka­ro­nų gali būti bet kas — bet kokios dar­žo­vės, bet kokia mėsa ar žuvis — kas pri­ei­na­ma, ką mėgstate.

 • 250 gr. kiniš­kų San­ta Maria vermišelių;
 • 1 mor­kos;
 • 3 čes­na­ko skiltelių;
 • 1 papri­kos;
 • 250 gr. viš­tie­nos filė;
 • 150 gr. šal­dy­tų špa­ra­gi­nių pupe­lių (arba žir­ne­lių ar kitų šal­dy­tų daržovių);
 • 100 gr. kon­ser­vuo­tų pupe­lių dai­gų (arba bambukų);
 • kokio nors kiniš­ko pada­žo (sojų, teri­ja­ki, žuvies, aust­rių) 3–6 v.š.l arba čes­na­ki­nės juo­dų­jų pupe­lių pastos — 1 a.š.

Ilgiau­siai užtruks pjaus­ty­mas 🙂 Supjaus­to­me plo­nais šiau­de­liais viš­tie­ną, mor­ką, papri­ką. Susmul­ki­nam čes­na­ką. Kep­tu­vė­je su tru­pu­čiu alie­jaus pake­pam viš­tą su čes­na­ku. Kepam ant stip­rios ugnies, pasto­viai mai­šy­da­mi pora minu­čių. Po to sude­dam liku­sias dar­žo­ves. Pake­pam dar kele­tą minučių.

Sude­dam maka­ro­nus (jei nau­do­si­te papras­tus dėki­te jau vir­tus, jei nau­do­si­te kiniš­kus, žiū­rė­ki­te į jų gami­ni­mo inst­ruk­ci­ją. Maniš­kius rei­kė­jo sudė­ti į kep­tu­vę ir užpil­ti van­de­niu ir tada dar 5 min pakepti).

Pake­pam dar kele­tą minu­čių ir pila­me pada­žo, kurio turi­te (čes­na­ki­nė pupe­lių pasta yra labai kon­cen­truo­ta ir sūri, todėl jos užten­ka 1 a.š.; jei nau­do­si­te kitus pada­žus, tai pil­ki­te pagal sko­nį, arba žiū­rė­ki­te į jų instrukcijas).

Ska­naus.

Komentarai

Atsakymai į “Tailandietiški makaronai”: 23

 1. Tik­rai papras­ta. Tokį ir pats tik­riau­siai suge­bė­čiau pasidaryti 🙂

  1. tik­rai, bet kas sugebėtų 🙂

 2. astyte

  Šitas recep­tas tik­rai atsa­kė į šį vaka­rą iški­lu­sį klau­sy­mą-ką suvalgyti.Ačiū,Audriau,tu mane išgelbėjai.…

  1. haha, kaip smagu 🙂

 3. astyte

  Ska­nu buvo.…..puiki vakarienė…

 4. knyguziurkeL

  nufo­to­gra­fuok, ple­ase pake­li. aciu

  1. netu­riu, isme­ciau, bet kai nusi­pirk­siu vel — galesiu

 5. Giedre

  o dar ska­niau butu su sla­ke­liu skru­din­tu seza­mo sek­lu aliejumi 🙂

  1. Tik­rai taip. Pamir­sau pami­ne­ti 🙂 Jis tin­ka visur

 6. Birute

  labai skanu…mmm..lauksim kitu nau­ju eksperimentu!

 7. Laura

  Nuo­sta­bu, sian­dien nore­ciau dar 🙂

 8. Ieva

  Patie­ka­las buvo pasakiskas 🙂 !!

 9. 🙂 nu lauk­siu sekan­čio pakvietimo 🙂

 10. Simona

  Patie­ka­las nuo­sta­bus, tik aš tur­būt nusi­žen­giau, nes gami­nau su sojų maka­ro­nais. Bet su vyru abu nega­lė­jom sustot valgę 😀

  1. Visiš­kai ne. Čia gali­ma nau­do­ti tiek soji­nius, tiek ryžių, tiek papras­tu makaronus.

 11. blackberry

  as dejau mor­kas, spa­ra­gi­nes pupe­les, bro­ko­lius , kiniskus maka­ro­nus, soja.. ir kokio vel­nio sugal­vo­jau idet medaus nezinau:D nerei­ke­jo, be rysio gavos 🙂

 12. Deimante

  SKANUMELIS!!!! Jau ne vie­na kar­ta gamin­tas ir lygiai taip pat ska­nu! 😉 Super receptukas 🙂

 13. Dovile

  Netu­re­jau vis­tie­nos, tad dariau a la vege­ta­riskus — dejau mor­ku, papri­ku ir ces­na­ka. Maka­ro­nus nau­do­jau tra­di­ci­nius. Dar su soja ipy­liau ir tru­pu­ti ryziu acto. Atro­de, kad siek tiek per sau­sa gavos, todel pasi­da­riau kinie­ti­s­ka pada­za — 0,5stikl. van­dens, 2 v.s. sojos, 2 v.s. ryziu acto, dau­giau nei puse stik­li­nes cuk­raus ir isvi­riau kep­tu­ve­je. NIAM!! Aciu uz ideja!!

 14. 🙂 recep­tas labai uni­ver­sa­lus — ką turi­te tą dedate 🙂

 15. Laurita

  Labai labai ska­nu , tik vie­toj vis­tie­nos dejau kiau­lie­na, vis­kas ciki ise­jo ! Aciu uz recepta !

 16. Jau ne kar­tą dariau­si, labai ačiū, super patiekalas! 🙂

 17. Labai ska­nu 🙂

 18. Maka­ro­nu masi­ne­le gali­te isi­gy­ti cia: http://www.pastamaker.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.