Makaronai su mėsos padažu

Užtruk­si­te 25 min

Jums nepa­si­vai­de­no 🙂 vėl nau­jas recep­tas 🙂 Grįž­tu be fejer­ver­kų, be įmant­rių ir sudė­tin­gų recep­tų, o tik su papras­tu, žino­mu, bet pamirš­tu recep­tu. Tikiuo­si sekan­tis bus įspū­din­ges­nis, o dabar pats tas įsi­va­žia­vi­mui, sugrį­ži­mui po atostogų.

O aš tru­pu­tį buvau pra­din­gęs — ato­sto­ga­vau 🙂 Ato­sto­ga­vau tik šia­me blo­ge, bet ne gyve­ni­me 🙂 Smar­kiai netu­rė­jau lai­ko, tai jei ras­da­vau lai­ko, ką nors paga­min­ti, tai nebe­lik­da­vo rašy­mui. Krep­ši­nis bai­gė­si, vaka­rai jau šal­ti, tai­gi ir lai­ko rašy­mui gali­ma rasti.

Šį kar­tą recep­tas su jau­tie­na. Tik­ras, gry­nas jau­tie­nos far­šas. Neat­si­tik­ti­nai. Visai nese­nai pir­mą kar­tą nusi­pir­kau limu­zi­nų veis­lės jau­tie­nos. Negir­dė­jot tokios? Tai tokia mėsi­nių gal­vi­jų veislė. Jau­čiai stam­būs ir ilges­ni už įpras­tus, matyt dėl­to ir limu­zi­nai 🙂 Mėsa ska­ni, minkš­ta. Dar vie­nas pamo­ky­mas, nebi­jo­ki­te far­šą pake­pin­ti, t.y. paskru­din­ti. Lei­s­ki­te jam pakep­ti nemai­šant jo — turė­si­te dar ska­nes­nį ir aro­ma­tin­ges­nį patiekalą 🙂

 • ~400 gr. jau­tie­nos faršo;
 • 2 svo­gū­nai;
 • 3 skil­te­lės česnako;
 • 400 ml pomi­do­rų tyrės, arba kon­ser­vuo­tų pomidorų;
 • 2 a.š. cukraus;
 • švie­žio arba džio­vin­to baziliko;
 • maka­ro­nų;
 • drus­kos, pipi­rų, čiob­re­lių ir t.t.

Pake­pa­me susmul­kin­tus svo­gū­nus ir čes­na­kus. Kaip visa­da, kol gra­žiai paru­duos. Į tuš­čią, gerai įkai­tin­tą kep­tu­vę įpi­la­me šla­ke­lį alie­jaus ir dali­mis gerai pake­pi­na­me jau­tie­nos faršą.

Būti­nai dali­mis, nes kitaip far­šas neap­keps, o troš­kin­sis. Nemai­šy­ki­te far­šo pasto­viai, lei­s­ki­te gra­žiai paru­duo­ti, bet ir nepa­li­ki­te ilgai be prie­žiū­ros, kad nepra­dė­tų deg­ti. Bai­gus kep­ti far­šą, sude­dam vis­ką atgal į kep­tu­vę ir užpi­la­me pomi­do­rų tyre arba kon­ser­vuo­tais trin­tais pomi­do­rais (aš nau­do­jau savo paties gamy­bos pomi­do­rų tyrę 🙂 ). Keču­pas čia netiks, nes nejau­si­te jokio kito sko­nio išsky­rus jo paties 🙂

Įde­da­me dar cuk­raus, drus­kos, pipi­rų, prie­sko­nių ir troš­ki­na­me 15 min. Per tą lai­ką išver­da­me maka­ro­nus. Bai­gus troš­kin­tis para­gau­ja­me, jei pomi­do­rai rūgš­tūs dar įde­da­me cuk­raus. Jei pada­žas gau­na­si per tirš­tas įpil­ki­te dar tyrės arba pomi­do­rų. Jei turi­te švie­žių bazi­li­kų ar/ir pet­ra­žo­lių — būti­nai įdė­ki­te. Galiau­siai sudė­ki­te maka­ro­nus ir vis­ką išmaišykite.

Papras­ta, bet skanu 🙂

Komentarai

Atsakymai į “Makaronai su mėsos padažu”: 8

 1. Papras­ta ir ska­nu, man čia super tin­ka čili pipirai.

 2. supe­ri­nis patie­ka­liu­kas ir tuo labiau, kad žavi savo paprastumu..;)

 3. Svei­ki­nam sugrįžus! 🙂

 4. Rūta

  Geras, vakar kaip tik liko far­šo nuo kibi­nų tai sugal­vo­jau maka­ro­nų su mėsos pada­žu pasi­ga­min­ti, vis­ką dariau be jokio recep­to (šitą radau tik šįryt ieš­ko­da­ma šoko­la­di­nio pyra­go:] Ir galiu pasa­ky­ti, kad vis­ką dariau taip kaip čia parašyta(tiesiog suta­p­i­mas) ir sava pomi­do­rų tyrę pyliau ir cuk­rų bėriau tik čili prie­sko­nių ir mor­kų įtar­ka­vau ir pavy­ko… Šis recep­tas tik­rai pui­kus jei nori grei­tai ir ska­niai paval­gy­ti. Matau, kad šio­je sve­tai­nė­je būsiu daž­na lankytoja 😀

 5. Studentas

  Labai ska­nu, val­giau nepa­kel­da­mas galvos 😀

 6. Nuo­sta­bus pada­žas, genia­lu­mas papras­tu­me. 🙂 Būti­nai ban­dy­siu gamin­ti, atro­do labai ska­niai. Ačiū už receptą.

 7. Labai ska­niai pavy­ko 🙂 vyras irgi laimingas

 8. krc moki­na­mes is paveiks­liu­ku, racio­na­liau ir mum patiem supran­ta­miau XD

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.