Lipnioji vištiena

Užtruk­si­te 30 min

Nemėgs­tu Nor­fų 🙂 Bet taip jau gavo­si, kad man rei­kė­jo citri­nos ir šalia kaip tik buvo Nor­fa. Net negal­vo­jau, kad negau­siu citri­nos. Bet ką jūs manot. Per­rin­kau, pačiu­pi­nė­jau, kokias 57 citri­nas ir nera­dau nė vie­nos tin­ka­mos, visos arba papu­vu­sios arba paru­da­vu­sios, arba dar kokios nors neaiš­kios. O šalia buvo visai neblo­gi, gra­žus rau­do­nie­ji greipf­ru­tai, ir beto piges­ni už citri­nas-puvė­kus 🙂 Tai­gi, pagal­vo­jau, kad gal bus ska­niau ir net labiau tiks tas greipf­ru­tas, kurį ir nusi­pir­kau. O bet tačiau vel­tui. Pamir­šau, kad jie kar­to­ki, o dedant į kurį nors patie­ka­lą, kar­tu­mas per­si­duo­da irgi. Tai­gi, nors pas mane maty­si­te greipf­ru­tą, tai siū­lau keis­ti jį citri­na arba apelsinu 🙂

Beje ar žino­te, tokį vais­tą Cit­ro­sept? Šiaip jis labai geras ir man labai pade­da, bet nemė­gin­ki­te jo ger­ti su greipf­ru­tų sul­ti­mis 🙂 Nors, gal kaip tik pamė­gin­ki­te, kad pama­ty­tu­mė­te, kas tas greipf­ru­tas iš tik­rų­jų yra 🙂

 • Viš­tie­nos (4 šlau­ne­lės ir 4 kulšelės);
 • 3 v.š. medaus;
 • 3 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š. vyno acto;
 • 100 ml sul­ti­nio (arba vandens);
 • 2 čes­na­ko skiltelės.

Viš­tie­ną pabars­to­me drus­ka ir pipirais.Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Jei nori­te odą prieš tai gali­te nuim­ti, bet man apskru­dus ji ska­ni 🙂 Gerai įkai­tin­ti kep­tu­vę ir dali­mis apke­pin­ti viš­tie­ną, kad apskrus­tų. Nerei­kia pil­nai iškep­ti, šiam momen­tui užteks apkep­ti. Apke­pus, toje pačio­je kep­tu­vė­je pake­pam smul­kin­tą čes­na­ką, po to supi­lam sul­ti­nį ir nuo kep­tu­vės dug­no nuva­lo­me visus prie­ke­pus — pada­žo pagrindas 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Supi­lam actą, sojų pada­žą, medų. Vis­ką gerai išmai­šo­me. Sude­dam atgal į kep­tu­vę viš­tie­ną, ant vir­šaus užde­dam greipfru­to gre­ži­nė­lių  ir vis­ką palie­ka­me kokiai 10–15 min.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Per tą lai­ką viš­tie­na turi pil­nai iškep­ti, o pada­žas, nuga­ra­vus van­de­niui sutirš­tė­ti, kara­me­li­zuo­tis. Viš­tos gaba­liu­kus gerai apvo­lio­ja­me lip­nia­me padaže.

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Lipnioji vištiena”: 10

 1. Ooo, būtent užva­kar gami­nau lygiai tokią pačią viš­tie­ną (tik su citri­na), malo­nus sutapimas 🙂
  vis ieš­kau to vie­nin­te­lio recep­to, kuria­me viš­tie­na būtų tik­rai stip­riai meduo­ta, tad šis mane šiek tiek nuvy­lė, nes taip nebuvo.
  Bet, citri­nos akcen­tas vis tiek buvo labai žavus 🙂

  1. pas mane buvo pakan­ka­mai meduo­ta. Ilgiau pakai­ti­ni, kad kuo dau­giau nuga­ruo­tų skys­čio ir tada lie­ka karamelė 🙂

 2. Čia beveik teri­y­a­ki gau­na­si 🙂 Vis nepri­si­ruo­šiu vyno acto nusi­pirk­ti, o jis koks švel­nes­nis už tą standartinį?
  Bėja, man cit­ro­sep­tas labiau­siai suei­na su apel­si­nų sultimis.

  1. Stan­dar­ti­nis actas yra 9 proc, vyno actas daž­niau­siai būną ~6 proc., o ryžių actas ~2–4 proc. Pag­rin­di­nis sko­nis visų vie­no­das, tačiau prie­sko­nis ir spal­va ski­ria­si. Beto pato­giau nau­do­ti, kai nerei­kia skiesti.
   O Cit­ro­sep­tas taip ir turi būti var­to­ja­mas — su apel­si­nu sul­ti­mis, nes kitaip jis be galo šlykštus 🙂

 3. Jovita

  Ka tik paga­mi­nau, bet vie­toj soju pada­zo ipy­liau gra­na­tu ‑sko­nis tik­rai nepa­kar­to­ja­mas super ir dar citri­nos! Aciu jums uz nuo­sta­bu recepta!

 4. Ruta

  Kaip tik dabar ragau­jam, sei­my­na iver­ti­no 10 balu 🙂

  1. labai džiau­giuos 🙂

 5. Irma

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
  Vakar gami­nau šią viš­tie­ną. Nu tokia ska­ni gavo­si. Nere­aliai. Svar­biau­sia, kad dar­bo mini­ma­liai 🙂 Ačiū.

 6. Labai pui­kus patie­ka­las. Dariau su viš­tie­nos šlau­ne­lė­mis, jas kepiau uždeng­to­je kep­tu­vė­je, tik gami­ni­mo gale nuėmiau dang­tį, išgrie­biau viš­tie­ną, užs­ta­čiau didžiau­sią ugnį ir nuo­lat mai­šy­da­ma kai­ti­nau pada­žą tol, kol jis tapo lip­nus. tada suver­čiau viš­tie­ną atgal ir apvo­lio­jau padaže.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.