Tikri vyriški pusryčiai

Užtruk­si­te 20–30 min.

IMGP1246_12

Tai turė­tų būti kiek­vie­no vyro sva­jo­nių pus­ry­čiai (arba vaka­rie­nė) 🙂 Ypač žie­mą, kai užlan­go labai šal­ta. Tokia ener­gi­ti­nė bom­ba sušil­dys keik­vie­ną visai die­nai 🙂 Laši­niai — poodi­niai gyvu­lių rie­ba­lai, kuriuos mes nau­do­ja­me mais­tui. Tur­būt dage­lis gal­vo­ja­te, kad laši­nius val­gy­ti nesvei­ka, kad per daug rie­bu, ken­kia šir­džiai ir t.t. Jei tik­rai taip gal­vo­ja­te, tai reiš­kia esa­te dar vie­no mito auka 🙂 (pra­de­du pana­šė­ti į mitų grio­vė­ją 🙂 ). Tai­gi, laši­nius val­gy­ti tik­rai nepa­vo­jin­ga, kar­tais net­gi nau­din­ga. Žino­ma kal­ba eina apie sai­kin­gą jų val­gy­mą, ne kilo­gra­mais  kas­dien 🙂 Tai­gi, jei bijo­te laši­nių, tai svies­to turė­tum­tė­te bijo­ti dar labiau, nes svies­ti ne tik dau­giau cho­les­te­ro­lio, bet ir dau­giau sočių­jų rie­ba­lų rūgš­čių, dėl kurių kem­ša­si krau­ja­gys­lės. Nega­na to, kiau­lės tau­kuo­se yra dau­giau neso­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių (“gerų­jų”), kurios yra nau­din­gos orga­niz­mui, taip pat laži­niuo­se yra nepa­kei­čia­mų­jų rie­ba­lų rūgš­čių, kurios orga­niz­me nėra gami­na­mos, bet jam būti­nos. Ver­ta pami­nė­ti, kad kiau­lie­nos rie­ba­lai yra ver­tin­ges­ni negu jautienos 🙂

Tai­gi, nie­ko nau­jo, tik pamirš­ta sena 🙂 Vyro sva­jo­nių pusryčiai… 🙂

 • 200 gr. rie­bios šoni­nės (kur laši­nių daug dau­giau nei mėsos);
 • 3 svo­gū­nai;
 • drus­kos

Šoni­nė turi būti kuo rie­bes­nė, kad pri­tirp­tų riebalų.

Šoninė Svogūnai
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Žino­ma gali­ma pri­dė­ti ir kiau­lės tau­kų, jei tokių turi­te. Šoni­nę supjaus­tom, ir kepam kep­tu­vėj ~10 min, kol gerai apskrus ir pri­tirps daug rie­ba­lų. Kol kepa laši­niai, supjaus­to­me svo­gū­nus žie­dais. Svo­gū­nus sude­da­me į tą pačią kep­tu­vę su laši­niais, užbars­to­me drus­kos ir kepa­me ant vidu­ti­nės ugi­nies kol svo­gū­nai kara­me­li­zuo­sis. Daž­nai pamai­šo­me, kad nesudegtų.

Kepam tik šoninę sudedam svogūnus
...kepam... ...kol svogūnai iškepa :)
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Tai turė­tų truk­ti 15–20 min. Val­go­me su juo­da duona 🙂

užkandaNorė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Ska­naus!

skanaus

Jei vis­ko nesu­val­gy­si­te, vėliau suval­gy­si­tre su dar dides­niu malo­nu­mu užsi­te­pę ant duonos 🙂

Komentarai

Atsakymų į “Tikri vyriški pusryčiai”: 19

 1. sutruk­dy­siu palai­min­gus vyriš­kus pus­ry­čius, paklaus­da­ma — kodėl tuo­met mity­bos spe­cai pata­ria val­gy­ti mažiau kiau­lie­nos? Jei­gu ten “tei­sin­gų­jų rie­ba­lų” šaltinis…
  any­way, atro­do [echt ver­bo­ten lecker] 🙂

  1. Kal­ba eina apie rie­ba­lų lygi­ni­mą. Jei rink­tis kiau­lie­nos ar jau­tie­nos rie­ba­lus, tai kiau­lie­nos bus ver­tin­ges­ni. Bet jei reik­tų rink­tis mėsą, bus atvirkš­čiai 🙂 Jau­tie­nos rie­ba­lai yra mažai kuom nau­din­gi, todėl jų nieks nevalgo 🙂

 2. Kaž­ko­dėl, kaip tai­syk­lė — jei­gu vyras, tai ir mėsos mėgėjas 🙂

  1. rei­kės užsi­im­ti mėsos populiarinimu 🙂

 3. Nebū­ti­nai kiek­vie­nas vyras — mėsos mėgė­jas. Mano mie­las mėgs­ta mėsą tik­tai lie­są. Aiš­ku, ne vege­ta­ras, bet tokių pus­ry­čių neval­gy­tų. Tačiau paga­min­ta koky­biš­kai 😉 Pagarba!

  1. Pri­ta­riu, kad tokius pus­ry­čius val­gy­tų ne bet kas 🙂 kaip ir krau­ji­nius vėda­rus val­go vienetai 🙂

 4. Na saky­ciau pus­ry­te­liams gal per smar­kus mais­te­lis, bet nakti­pie­ciams tai liuks:).

 5. vai­kys­tėj, pame­nu, su duo­nos gaba­liu­kais visus tuos tau­kus iš kep­tu­vės išva­ly­da­vo. atro­do, kad nie­ko ska­niau nega­lė­jo būti visam pasauly 🙂

 6. pyp

  Kiek­vie­nam orga­niz­mui rei­kia rie­ba­lu, kuo zemes­ne rie­ba­lu lydy­mo­si tem­pe­ra­ti­ra, tuo geriau jie pasi­sa­vi­ma. Tai­gi geriau­si is ju yra svies­tas, bet yra prob­le­mos su kepi­mu, nes dega…tam rei­ka­lui rei­kia juos tie­siog issi­ly­dit, tada isga­ruo­ja dreg­me, issi­ski­ria bal­ty­mai bal­tu putu pavi­da­lu ir gau­na­si gry­nas rie­ba­las, kuris gali labai ilgai sto­vet ir kve­pe rie­su­tais. Ant­roj vie­toj kiau­lie­nos rie­ba­lai, lajus nepa­tin­ka todel, nes greit stings­ta ir pas­kui velia­si bur­no­je. Dar labai geri yra pauks­tie­nos rie­ba­lai, bet kur ju dabar rasi?
  Alie­jus kep­mui visi­skai netin­ka, nes auks­tos tem­pe­ra­tu­ros “deka” savei­kau­da­mas su gyvu­li­niais rie­ba­lais suda­ro kie­ta­ji cho­les­te­ro­li, kuris kem­sa krau­ja­gy­sles. Alie­ju rei­kia var­to­ti tik i bur­na ir tik sal­to spaudimo 😉

  1. Na taip, bet svies­tas turi dau­giau­siai cholesterolio.

 7. ruste

  Ir nebu­ti­nai vyri­s­ki pus­ry­ciai. As esu liek­na, smul­ki mote­riske, bet jau lasi­nius megstu.…niaam nia­am. Kepuo­si juos pana­siai ir net kep­tu­ve islai­zau. O kai sal­ta — tai nepa­mai­no­mas val­gis. Pui­ku. ir tegul kas neban­de — te neburnoja.

 8. erra

  Atro­do labai ska­nus pus­ry­ciai. Paruo­siu juos savo bran­giau­siam 🙂 Neabe­jo­ju — jam patiks 🙂

  1. Žino­ma 🙂

  2. MES SU VYRU IRGI MEGSTAM SONINE SU SVOGUNU TIK DAR IDEDAM KECIUPO IR VISKA PAKEPINAM.lIUKS SU JUODA DUONA IR RAUGINTAIS AGURKAIS🙂

 9. erra

  Gar­du­me­lis 😛

 10. Nyte

  As ne vyras, nuo pri­gim­ties liek­na mer­gi­na esu ir rie­bu lie­tu­vis­ka mais­ta ziau­riai megs­tu! 🙂 Todel sie vyri­s­ki pus­ry­ciai yra tie­siog kaip tik man! 🙂 Jau vai­kys­te­je pas mociu­te pasi­gar­dziuo­da­ma val­gy­da­vau sy mais­ta, ska­nu­me­lis!! Mano ber­niu­kas susi­ziaug­cio­jo nuo sio patie­ka­lo, nes nemegs­ta svo­gu­nu ir rie­ba­lu, o man net sei­les tys­ti pra­de­jo! Buvau uzmir­sus apie sy gar­du­my­na, aciu, kad pri­mi­niai! 🙂 Leng­va, grei­ta, sotu ir nebrangu! 🙂

 11. yra dar geres­ne vyru uzkan­de­le bent taip as manau zodziu. nulu­pi nema­za svo­gu­na na supjaus­tai zie­dais uzpi­li kokius 3 sauks­tus pomi­do­ru pada­zo ismai­sy­ti pake­pin­ti soni­nes ir kazs­ta soni­ne sau­de­ti ant sugu­nu juo­da duo­na ir arus pasa­ki­skas skonis

 12. Pus­ru­ciu sto­tys is amerikos(turiu du nes pra­dub­lia­vau uzsa­ky­mus, vie­na parduodu)
  http/www.skelbiu.lt/skelbimai/west-bend-pusryciu-stotis-22057479.htm

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.