Ispaniška vištiena

Ilgai gal­vo­jau kaip pava­din­ti šį patie­ka­lą. Patie­ka­las gimė iš ita­liš­ko patie­ka­lo “chic­ken mar­sa­la”. Šio patie­ka­lo esmė yra stip­rus spi­ri­tuo­tas rau­do­nas vynas — Mar­sa­la.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Stip­rus, sun­kus, labai sod­rus rau­do­nas vynas, kuris viš­tai pri­duo­da ypa­tin­ga sko­nį (tik­rai 🙂 ). Kadan­gi Lie­tu­vo­je tokio vyno nera­dau, bet radau ana­lo­giš­ką por­tu­ga­liš­ką Por­to ir ispa­niš­ką  Jerez (arba Sher­ry), kurį ir panau­do­jau 🙂 Tai­gi patie­ka­las turė­tų vadin­tis ‘Viš­tie­na che­re­zo padaže’ 🙂

 • 2 viš­tie­nos krūtinėlės;
 • 2 rau­do­nie­ji svogūnai;
 • 100 ml sultinio;
 • 100 ml vyno;
 • 50 gr. sviesto;
 • šla­ke­lis citri­nos sulčių;
 • žiups­nis svo­gū­nų laiškų.

Supjaus­to­me viš­tos krū­ti­nė­lę nedi­de­liais keps­niu­kais — krū­ti­nė­lę pjau­na­me ist­ri­žai, kad gau­tų­si maž­daug trys pana­šaus sto­rio ir dydžio keps­niu­kai. Juos pabars­to­me drus­ka ir pipirais.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Gerai įkai­ti­na­me kep­tu­vę, įpi­lam šla­ke­lį alie­jaus ir apke­pa­me iš abie­jų pusių, kol viš­tie­na įgaus gra­žų auk­si­nį atspal­vį. Jei keps­niu­kų daug, kepa­me dali­mis, kad gra­žiai apskrustų.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Toje pačio­je kep­tu­vė­je, kur kepė­me viš­tą kep­si­me svo­gū­nus. Būti­nai toje pačio­je. Pažiū­rė­ki­te, kiek kep­tu­vė­je liko daug sko­nio (visi tie prie­ke­pai 🙂 ). Kep­da­mi svo­gū­ną kep­tu­vę pagrandome.Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Apke­pus svo­gū­nams, supi­la­me vyną. Kai­ti­na­me toliau, kol  vynas beveik visas nuga­ruos. Vir­tu­vė­je pas­klis labai ska­nus kva­pas 🙂 Po to pila­me sul­ti­nį. Kai­ti­na­me kol sul­ti­nio nuga­ruos maž­daug pusė. Įspau­džia­me šla­ke­lį citri­nos sul­čių, pagal sko­nį įbe­ria­me drus­kos, pipirų.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Ugnį suma­ži­nom iki mini­mu­mo ir mai­šy­da­mi kep­tu­vė­je ištir­pi­na­me svies­tą — sutirš­ti­na­me pada­žą. Sude­dam viš­tie­ną atgal į kep­tu­vę, gerai apvo­lio­ja­me pada­že. Pabars­to­me svo­gū­nų laiš­kais ir valgome 🙂

Ska­naus.

Komentarai

Atsakymų į “Ispaniška vištiena”: 12

 1. Yra yra Mar­sa­los Lie­tu­voj, kaip tik savait­ga­lį tira­mi­su gamy­bai pir­kaus maksėj 🙂
  Ska­nus daly­kas, toks like­ri­nis vynas, ir deser­tams, ir, kaip matau, pie­tums, ir šiaip, kai noris gurkšnelio 🙂

  1. Mar­sa­la maxi­moj???? 🙂 Vyno par­duo­tu­vės net gal­vom krai­pė kai klau­siau ar turi 🙂 Reiks išmė­gin­ti, nors netu­rė­tų nuo Jere­z’o skirtis 🙂

 2. Tik­rai, žinok 🙂 Tik­rų tik­riau­sia ita­liš­ka, apsi­žiū­rėk, buvo ir sau­sa, ir sal­di (čia akro­po maksėj) 🙂

  1. Tik­rai mačiau 🙂 bet abu bal­ti. Neži­no­jau, kad Mar­sa­la ir bal­tas būna .

 3. Labai pri­me­na ita­liš­ką viš­tie­ną pic­ca­ta, kurią nese­nai pats gami­nau. Tik, tikiuo­si, sko­nis šio patie­ka­lo geres­nis, nei kad mano­jo… Nebu­vo pras­tai, bet galė­jo būti ir geriau.

  1. maniš­kė ska­ni, labai ska­ni buvo 🙂

 4. Ligita

  Šitą gami­no­me jau kokį kar­tų ir nie­kaip neat­si­val­go­me… Bega­lo skanu 🙂

  1. sma­gu 🙂

 5. baimingoji

  svei­ki, toki gal ir kvai­lo­ka klau­si­ma uzduo­siu, bet ar gali­ma po tokio patie­ka­lo vai­ruo­ti? 🙂 sor­ry uz toki klausima:)

  1. Žino­ma 🙂 net ir nėš­čiom gali­ma. Alko­ho­lis pra­de­da garuo­ti esant 80 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, todėl jis išga­ruo­ja grei­čiau už van­de­nį (kitaip tariant kitą vyno dalį). Todėl patie­ka­le lie­ka vyno sko­nis, spal­va, ir gal koks mik­rog­ra­mas alkoholio.

 6. Ligita

  Tik­rai gali­ma :DDDD vynas prak­ti­skai visas isga­ruo­ja :))) ir jo ten tiek.… jei stik­li­ne vyno ant kokiu 3 zmo­niu pada­li­ni tai kas ten lieka… :)))

 7. Ignas

  Esu nau­jo­kas virtuvėje,bet šitas patie­ka­las labai mane sudo­mi­no, nori­si išme­gin­ti, tikiuo­si klau­si­mas neat­ro­dys labai kvai­las, bet minė­jo­te sul­ti­nį. Iš kur ir kokį sul­ti­nį jūs nau­do­jot gamin­da­mas šį patiekalą? 😉

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.