Saldžiarūgštė kiauliena

IMGP0662_6

Užtruk­si­te 15 min.

Ar atsi­me­nat savo pir­mus kar­tus? Ne tuos :), pir­mus apsi­lan­ky­mus kinie­čių res­to­ra­nuo­se. Aš pui­kiai atsi­me­nu, nors tai buvo prieš kokius 8 metus. Atsi­me­nu, net tą pasi­ruo­ši­mo jaus­mą, prieš einant į kinie­čius. Nes nebu­vo aiš­ku, ką ten duos val­gyt, ar patiks, ar mokė­siu val­gy­ti paga­liu­kais, ar nebus bran­gu ir t.t. Ėjo­me į “Šan­cha­jų”, kuris buvo Vie­nuo­lio gat­vėj. Val­gėm kiau­lie­ną su gry­bais ir bam­bukais. Ir buvo labai skanu.

Namie visa­da kiniš­kus patie­ka­lus dary­da­vo­me su pirk­ti­niais pada­žais, kai tie­siog pake­pi mėsą ir ant vir­šaus užpi­li pada­žo. O šį kar­tą dariau vis­ką natū­ra­liai 🙂 Net keis­ta buvo, kad iš beveik nie­ko, gavo­si labai ska­nu. Pasi­ro­do užten­ka, kad namie būtų gaba­liu­kas mėsos, ryžių ir paga­liu­kų val­gy­mui (visi kiti ingri­dien­tai savai­me būna namuo­se 🙂 ) ir pasi­da­ry­si­te ska­nią vaka­rie­nę. Matot kaip eko­no­miš­ka. Žino­ma, kiniš­ki patie­ka­lai, yra eko­niš­ki, vien dėl to, kad jie kiniš­ki 🙂 Kitas geras rei­ka­las, su šiuo patie­ka­lu, kad jis grei­tai paga­mi­na­mas. Ryžiai ver­da ilgiau 🙂

Gal tik­ram kinie­čiui ir neat­ro­dy­tų, kad ska­nu, gal būtų, net ir neska­nu, bet mums pati­ko 🙂 Beje, sako, kad tik­ri kinie­čiai (čia tie, kurie gyve­na Kini­joj) visai nemėgs­ta kiniš­ko-lie­tu­viš­ko mais­to (čia toks, kuris būna lie­tu­viš­kuo­se kinie­čių restoranuose).

 • 400 gr. kiaulienos;
 • 1 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š.miltų;
 • Pada­žui:

 • 100 gr. cukraus;
 • 2 v.š. vandens;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š. ryžių (vyno) acto.

Mėsą supjaus­to­me mažais gaba­liu­kais — juos­te­lėm, kube­liais — kaip kam patin­ka. Mėsą sude­dam į dube­nė­lį, įpi­lam sojos pada­žo, sude­dam mil­tus. Vis­ką gerai išmai­šo­me. Jei nori­me traš­kes­nės mėsos įde­dam dau­giau mil­tų. Mėsą kepa­me kep­tu­vėj su daug alie­jaus. Mėsą gra­žiai paskru­di­na­me ir iške­pu­sią išimam į lėkštę.

Mėsa Pakepam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.
Tada į šva­rią kep­tu­vę supi­lam visus pada­žo ingri­di­en­tus. Pamai­šo­me, kol cuk­rus ištirps, ir pakai­ti­nam ant vidu­ti­nės ugnies, kad nuga­ruo­tų dalis van­dens, o pada­žas sutirštėtų.

Cukrus, vanduo... ...soja, actas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Sude­dam iškep­tą mėsą, išmai­šo­me, kad mėsa pasi­deng­tų pada­žu, dar tru­pu­tį pakai­ti­nam ir į lėkš­tę. Val­go­me su ryžiais.
Por­ci­ja dviem.

Skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Saldžiarūgštė kiauliena”: 35

 1. Labai mėgs­tu kinie­tiš­ką vir­tu­vę. O vat 100 gra­mų cuk­raus ar nebus per­daug? Nesi­gaus čia desertukas? 🙂

  1. sal­du, bet dėl to ir skanu 🙂

  2. Kristina

   ZIAURIAI sal­du. Tie­siog klai­kus mesos ir cuk­raus deri­nys. Siaip pati mesy­te kaip ir nie­ko gavos, taciau tas pada­zas, ne per kur i sal­dzi­aruks­ti nepanasu…

 2. tai vat kaip pasi­ro­do leng­va pasi­ga­min­ti… taip tur­būt bet kokią mėsą gali­ma pasi­ga­min­ti? viš­tie­ną, kala­ku­tie­ną, jautieną?

 3. Irma

  Nuo­trau­kos labai gražios 🙂

 4. Taip gali­ma su bet kokia mėsa. Gali­ma ir dar­žo­vių įdėti.
  Ačiū 🙂

 5. Gintvile

  Jau visą savai­tę sva­jo­ju apie tokį patie­ka­lą, tik vis nepri­si­ruo­šiu pasigamint 🙂
  O aš vie­toj cuk­raus dedu medų. Ir dar įdo­mu, kodėl sal­dži­a­rūgš­tė, jei citri­nos recep­tu­ke neradau 😉

  1. Gali­ma deti ir medaus, bet jis turi labai inten­sy­vu savo sko­ni. Rugs­tu­mas is acto, bet gali­ma ir citri­nos sul­ciu ispausti 🙂

 6. […] gali­ma pada­ryti kiau­lieną pakei­tus bet kokia kita mėsa. Nors recep­tas pana­šus į sal­dži­a­rūgš­čią kiau­lieną, bet karu ir kitoks Man […]

 7. Paulius

  Dėjau tik šaukš­te­lį medaus, tačiau sutei­kė tokį švel­nes­nį sal­du­mą — nesi­jau­tė gry­no cukraus 🙂

  1. Šau­nu 🙂

 8. Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
  Komen­tuo­ju tik dėl kal­bos klai­dos- visur teks­te nau­do­ja­te gra­ma­tiš­kai klai­din­gą tau­ty­bės pava­di­ni­mą Kinie­tis, turi būti Kinas. Nes yra Lat­vi­ja- lat­vis, o ne lat­vie­tis, Airi­ja- airis o ne airietis:-)

  1. Ačiū, žino­siu 🙂

 9. svogerka

  oj jau noriu daryt, kaip paprastai 🙂

 10. Svogerka

  Einu traukt mesa is sal­dy­tu­vo- rytoj ban­dy­siu sita 🙂

 11. Ruta

  Tobu­la!!!! Aciu !!! lygiai taip pat kaip cili kini­jo­je ^^ ACIU !!!!

  1. Sma­gu 🙂

 12. marija

  labai ska­nu is pra­dziu isi­gan­dau kad cuk­raus per daug bet po to pasi­ro­de kad pats tas 🙂 aciu labai 🙂

  1. Ačiū jums 🙂

 13. Gunda

  Labai ska­nu, tik ant­rą kar­tą gamin­da­ma mil­tus pakei­čiau krak­mo­lu, buvo traškesnė 🙂

  1. aš kar­tais darau su mil­tais, kar­tais su krak­mo­lu — kas po ranka 🙂

 14. astyte

  Labai ska­ni ir soti vaka­rie­ne gavosi!Manau,kad pavy­ko puikiai.…

 15. Netekejusi

  Nesi­ga­vo man dide­le plutele 🙁

 16. Eglužė

  Na, pasi­ga­mi­nau 🙂 Žiau­riai pati­ko! tik ką aš dariau kitaip: kadan­gi gami­nau šiek tiek dides­nį kie­kį, tai dėjau 2 vlg.š. bal­to­jo vyno acto ir įspau­džiau pusę lai­mo citri­nos. Bet norė­jo­si dau­giau lai­mo 🙂 o cuk­raus dėjau 100g, bet man per sal­du.. Ir visiem labai pati­ko, kad į pada­žą įdė­jau gel­to­nos papri­kos! ji labai tiko 🙂 pata­riu 🙂 o ant ryžių užsi­dė­jau kinie­tiš­ko pomi­do­rų padažo 🙂

 17. labai gerai, kad recep­tus pasi­re­gu­liuo­ja­te pagal save. Gi visu sko­niu recep­to­riai skirtingi

 18. Audrius

  TOBULA

 19. Saunuole

  Labai labai ska­nu!!! Isban­dziau per vyro gim­ta­die­ni ir visu buvau labai isgir­ta uz toki pui­ku patie­ka­la!!! aCIU jUMS!!

  1. sma­gu skai­ty­ti tokius atsiliepimus

 20. […] labai sudė­tin­ga, rei­kia turė­ti daug viso­kių prie­sko­nių ir pan. Bet nese­niai inter­ne­te pama­čiau recep­tą, kuris man pasi­ro­dė labai leng­vas. Be to, visus ingre­di­en­tus turė­jau namie. Šiek tiek […]

 21. Tom

  Labai pati­ko, tik pada­zo dariau dvi­gu­bai dau­giau nei nuro­dy­ta, nes tru­ko 🙂 O siaip tik­rai grei­tas ir ska­nus patiekalas.

 22. LABAI SKANU DAR IR MORKAS ŠIAUDELIAIS PAKEPINTI , TAIP PAT PAPRIKA IR ŠAUKŠTELĮ ANANASŲ TAME PAČIAME SALDŽIARŪGŠČIAM PADAŽE 🙂

 23. ska­nu, grei­ta, paprasta 🙂

 24. […] net nega­liu nuro­dyt, nes idė­jų sėmiau­si iš visur, na bet tur­būt dau­giau­sia jų buvo iš čia. […]

 25. Kar­tais visai ska­nu kiniskas mais­tas. bet pir­me­ny­be azi­jos saliu vir­tu­ve­je tei­kiu sushiams, tie­sa, ju gamin­ti dar neme­gi­nau. Gal pasi­da­lin­tu­me­te isban­dy­tu recep­tu? Drau­ge nese­niai gami­no, bet man ryziai buvo per­ne­lyg sal­dus, tik­rai ne tokie, kokie buna uzsi­sa­kius si patiekala

 26. Super recepatas.Ačiūūū. Pir­mą kar­tą gami­nau, bet gavo­si tobulai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.