Makaronai su bolonės padažu arba makaronai paprastai

Užtruks 15–20 min.

Ir vėl maka­ro­nai. Nepa­gal­vo­kit, kad as val­gau arba moku dary­ti tik maka­ro­nus 🙂 Tie­siog taip supuo­lė, o beto maka­ro­nai kaip gar­ny­ras yra labai ska­nu ir grei­ta. Šis recep­tas yra skir­tas mano kole­gai, kuris, visa­da maka­ro­nus daro vie­no­dai ir papras­tai — su far­šu, pie­nu ir kar­tais sūriu. Va čia jam bus gali­my­bė paįvai­rin­ti kar­tais savo daro­mus makaronus.

Kodėl bolo­nės pada­žas? O todėl, kad namie nebu­vo nie­ko išsky­rus far­šą ir kon­ser­vuo­tus pomi­do­rus. Nei grie­ti­nė­lės, nei pie­no, nei kaž­ko­kių dar­žo­vių. Susi­su­kau grei­tai ir ska­niai 🙂 Pamėginkit.

  • 300 gr. maka­ro­nų (šį kar­tą fusil­li - sraig­te­liai);
  • 300 gr. far­šo (tin­ka bet koks);
  • skar­di­nė kon­ser­vuo­tų trin­tų pomi­do­rų (arba papras­tų pomi­do­rų arba pomi­do­rų tyrės arba kon­ser­vuo­tų sul­ty­se pomidorų);
  • 1 svo­gū­nas;
  • 1 čes­na­ko skiltelė;
  • švie­žio arba džio­vin­to baziliko;
  • 1 šaukš­te­lis cukraus.

Para­gau­jam, koks sko­nis, ir jei pomi­do­rai yra tru­pu­tį rūgš­to­ki, įde­dam šaukš­te­lį cuk­raus — sko­nis tik page­rės. Dabar jau gali­ma dėti bazi­li­kus ir far­šą. Sumai­šo­me, ir netru­kus turė­tų išvir­ti maka­ro­nai. Išvi­ru­sius maka­ro­nus gali­ma sumai­šy­ti su pada­žu, bet gali­ma ir pada­žą uždė­ti ant maka­ro­nų — kaip kam skaniau 🙂

Pra­de­dam vir­ti pasū­dy­tą van­de­nį. Dedam far­šą į kep­tu­vę su tru­pu­čiu alie­jaus. Api­bars­tom drus­ka ir pipi­rais pagal sko­nį. Kepam kol  gra­žiai paskrus. Pakep­tą far­šą sude­dam į atski­rą lėkš­tę. Toje pačio­je kep­tu­vė­je pake­pam čes­na­ką ir svogūną.


Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Jei van­duo jau užvi­rė, deda­me į jį maka­ro­nus. Ver­da­me tiek, kiek para­šy­ta ant pake­lio. Neper­ver­dam. Ant pake­pu­sių svo­gū­nų pila­me pomi­do­rus. Vis­ką gerai sumai­šo­me. Jei yra stam­bes­nių pomi­do­rų dalių, jas su men­te­le patri­nam. Vis­ką patroš­ki­nam, kol pada­žas sutirš­tės, t.y. nuga­ruos tru­pu­tį skysčio.


Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.


Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Dvi por­ci­jos.

Komentarai

Įrašo “Makaronai su bolonės padažu arba makaronai paprastai” komentarų : 1

  1. Ačiū Aud­riau už recep­tu­ką. Jei jau man sky­riai šį recep­tą tai būti­nai reiks ir išban­dy­ti. Dar pamir­šai pami­nė­ti kad į savo maka­ro­nus įde­du pasal­din­to pomi­do­rų pada­žo arba trin­tų pomi­do­rų padažo (((-;

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.