Ką Suvalgyti?

Atostogos Turkijoje
Publikuota 26. Geg, 2010, autorius - kategorija Apie viską, Graikiški, Kelionės

Paga­liau para­šy­siu apie ato­sto­gas Tur­ki­joje. Kadangi mano blo­gas apie maistą, tai papa­sa­ko­siu tik apie tai, kas susiję su maistu 🙂 Žinoma, galė­čiau papa­sa­koti ir apie kitką, bet jūs gi mane skai­tote, ne dėl to, kad kalbu apie poli­tiką, sportą, žvaigž­des ar filosofiją 🙂

Pra­dė­siu pirmą nuo vieno pokal­bio, kuris vyko prieš 1,5 metų Atėnuose, per vieną kon­fe­ren­ciją. Taigi per vieną iš vaka­rie­nių vie­name Atėnų res­to­ranų taip atsi­tiko, kad sėdė­jau šalia turko ir bul­garo. Val­gy­dami graikiš­kus val­gius pra­dė­jom kal­bėti apie maistą, nacio­na­li­nes vir­tu­ves ir t.t. Ir ką gi, paaiš­kėja, kad tiek tur­kas, tiek bul­ga­ras var­dina graikiš­kus val­gius ir sako, kad tai visai ne graikų, o jų nacio­na­li­niai patie­ka­lai 🙂 Visose tri­jose šalyse geria rakę, kepa pitą, įda­ri­nėja papri­kas bei vynuo­gių lapus, gamina mou­saką ir šim­tus kitų patie­kalų, kurie yra bendri ir nacio­na­li­niai jiems visiems.

Tad Tur­ki­joj labai daug man jau pažįs­tamo Graikiško maisto. Regio­nai šalia, beveik toje pačioje kli­ma­ti­nėje juos­toje, todėl logiška, kad ir masi­tas turėtų būti vie­no­das. Vie­nin­te­lis skir­tu­mas, kuris matosi ten kuli­na­ri­joj, tai, kad tur­kai musul­mo­nai, o graikai — krikš­čio­nys, taigi didžiau­sias skir­tu­mas, tai, kad Tur­ki­joj visiš­kai nebuvo kiau­lie­nos. Užtai dau­giau ver­šie­nos ir avie­nos. Beje, aviena visiš­kai be jai būdingo nema­lo­naus kvapo ir sko­nio. Taip, pat Tur­ki­joje mažiau bul­vi­nių patie­kalų. Ir tai visai nekeista, nes bul­vėms rei­kia geres­nės žemės negu uolie­nos 🙂 Beje, tur­guj švie­žios bul­vės kai­navo 3 kar­tus bran­giau nei braškės 🙂

Maisto tur­gus paliko didelį įspūdį. Visiš­kai be turistų, įpras­tas ir tikrų tik­riau­sias (čia net kai­nos galu­ti­nės, todėl ban­dant derė­tis tur­kai pyk­davo 🙂 ). Tiek įvai­rių dar­žo­vių, sūrių, rie­šutų vie­noj vie­toj dar nebu­vau matęs. Labai daug buvo paprikų — įvai­riau­sių formų — ilgų, trumpų, apva­lių, pailgų, dide­lių, mažų, dar dau­giau buvo jų spalvų — nuo mums visiems gerai pažįs­tamų rau­donų, gel­tonų, žalių, iki juodų ir violetinių.

Taip pat nega­liu nepa­ra­šyti apie sūrius, kuriu Tur­ki­joj nepa­ly­gi­na­mai dau­giau nei Graiki­joj ir Ita­li­joj kartu sudė­jus 🙂 Atkreip­kite dėmesį į nuo­trauką, kur matosi kur lai­komi sūriai.

O lai­komi jie iš ožkos ar kar­vės kai­lio pasiū­tuose mai­šuose, ten jis ir bran­di­na­mas. Kiek bran­di­na­mas neži­nau, bet matyt įvai­riai, nes sūrių tokiuose mai­šuose buvo, viso­kių — ir labai kietų ir minkš­tes­nių, ir dar beveik baltų, ir jau pagel­tu­sių, ar net parau­do­na­vu­sių 🙂 Jun­gia juos visus, tai mums neįp­ras­tas kva­pas 🙂 Labai popu­lia­rūs ten avies pieno sūriai, kurie man labai patiko. Buvo toks vie­nas lygiai kaip mums pažįs­tama moca­rela, bet tik sūres­nis, kiek kie­tes­nis ir iš avies pieno. Tur­guj pir­kome pis­ta­cijų ir graikiškų rie­šutų. Lie­tu­voj tokių nebūna..

Supe­ri­nis vieš­bu­tis mai­tino kiaurą parą. Per savaitę be tur­kiš­kos vir­tu­vės patie­kalų buvo vidur­žie­mio jūros, ita­li­jos, azi­jos vir­tu­vių die­nos. Kal­nai dar­žo­vių ir vai­sių, galybė sūrių, aly­vuo­gių ir daug daug kito­kių patie­kalų. Tur­būt per visą mano gyve­nimą nebuvo tokios ilgos per­trau­kos nuo kiau­lie­nos 🙂 Užtai, sočiai pri­si­val­giau jau­tie­nos, avie­nos, ėrie­nos, ver­šie­nos ir žinoma žuvies. Ypa­tin­gai ska­nios tokios mažos žuvy­tės, sko­niu pri­me­nan­čios silkę. Apie deser­tus sunku net rašyti, nes jų buvo kal­nai, šim­tai ir laaabai skanių…pilna burna sei­lių 🙂 Daug kam turkiški-graikiški deser­tai gali pasi­ro­dyti per sal­dus, bet tik ne man 🙂 Žinoma bachlava ten nere­ali 🙂

Ir dar apie dar­žo­ves, ypač pomi­do­rus — jie ten tikri, paly­gi­nus su lietuviškais 🙂

Žymos: , , , , , , , ,9 komentarai straipsniui “Atostogos Turkijoje”

 1. Rima K. is Toronto2010.05.27.

  Labai ido­mus apra­sy­mas. Net seile viena kita nuvarvejo…O dabar belieka laukti receptu su Tur­ki­jos ikve­pimu! Aciu uz nuo­trau­kas ir apra­syma, ypac apie suriu lai­kyma, nes tai gir­dziu pirma karta. Va, dar kazka naujo ismokau!

 2. Mademoiselle2010.05.28.

  O kokiame mieste buvai? 🙂

 3. inesa2010.06.07.

  O!.. Sūriai tuose kai­liuose tik­rai įspū­din­gai atrodo. Ar pasi­ry­žai bent kurio para­gauti? Kva­pas neatbaidė?

  • Audrius2010.06.07.

   Taip taip, aš jų raga­vau dar vieš­buty, kai neži­no­jau, kad jie rau­gi­nami toki­kiuose mai­šuose 🙂 turi spe­ci­finį skonį, bet skanūs

 4. daina2012.03.11.

  Pali­kite koman­tarą čia…kokiame vies­bu­tyje gyvenote ?

 5. zivile2013.12.22.

  Smagu skai­tyti smagu pama­tyti, buvome neper­se­niau­siai tam paciam vies­bu­tyje 😉 sek­mes blogo autoriui 😉

 6. Daiva2018.02.05.

  Labai patiko straipsnis,nes radau infor­ma­ci­jos sau NAUDINGOS,YPATINGAI KAI ŽADU KELIAUTI I TURKIJA TAI MAN LABAI Buvo nau­dinga info. Kai dabar tokie pigus Tie­sio­gi­niai skry­dziai į Tur­kija, tai manau kiek­vie­nam verta nuke­liauti aplan­kyti šios gra­žios šalies

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+