Ką Suvalgyti?

Gruziniška duona khatchapuri
Publikuota 24. Lap, 2009, autorius - kategorija Gruziniški, Miltiniai, Pagrindinis patiekalas, Užkandžiai, Vakarienė

skanaus

Tęsiame kuli­na­ri­nes kelio­nes. Į dar vieną šalį, kurią norė­čiau aplankyti.

Nesu buvęs Gru­zi­joj, todėl nega­lė­čiau pasa­kyti, ar ši duona tokia pat kaip Gru­zi­joj. Bet esu ją val­gęs čia Lie­tu­voj, tai galiu pasa­kyti, kad labai panaši net ir ska­nesnė 🙂 Labai soti, tinka vaka­rie­nei arba kaip karš­tas užkan­dis prie alaus ar vyno 🙂 Labai ilgai gal­vo­jau ir ieš­ko­jau kuom pakeisti gru­zi­nišką sūrį sulu­guni. Kadangi tai yra sūrus bal­tas kar­vės pieno sūris, tai gal­voju, kad jį tiks pakeisti moza­rella ir ricotta miši­niu. Dar jau­čiu tiktų į šį rin­kinį ir feta, bet aš jo nedėjau.

Taigi gavosi pui­kiai, nors ir nega­liu pasa­kyti, kiek pana­šumo į tikrą gru­zi­nišką khat­cha­puri 🙂

Teš­lai:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 250 ml. kefyro;
 • 50 gr. sviesto;
 • 500–600 gr. miltų;
 • kepimo mil­te­lių;
 • drus­kos;

Įda­rui:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 50 gr. sviesto;
 • 200 gr. riko­tos sūrio;
 • 200 gr. moca­re­los sūrio;
 • 3 v.š. čiobrelio;
 • drus­kos.

Ištir­pi­nam sviestą iš sumai­šome jį su kiau­ši­niu, kefyru, druska ir kepimo mil­te­liais (arba actu ir soda). Išpla­kam. Dedame mil­tus ir min­kome tešlą.

Sumaišome išplakame
dedame miltus tešla turi būti minkšta
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Aš tešlą min­kiau tik su men­tele, nes ji vis­tiek būtų lipus prie rankų. Tešla turi būti minkšta, lipni, todėl nepa­dau­gin­kite miltų 🙂 Išmai­šytą tešlą palie­kame pasto­vėti.
Per tą laiką pasi­da­rome įdarą. Išpla­kame kiau­šinį, sutar­kuo­jame moca­relą ir viską sumai­šome. Gau­name sūrio košę.

Įdaras Sūrio košė
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ir dabar svar­biau­sia dalis 🙂 ant stalo pabars­tome miltų, bet taip gerai, kad tešla nepri­liptų. Ant miltų dedame tešlą ir ant jos vėl užbars­tome miltų. Ranka iš teš­los pada­rome blyną maž­daug  2cm sto­rio. Žiū­rime, kad ant stalo būtų miltų, kad tešla nepriliptų.

Pabarstome miltų Padarom blyną dedam įdarą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Į pada­ryto blyno vidurį dedame sūrio masę ir suim­dami tešlą už kraštų užden­giame sūrį. Šį daiktą dedame į blieką su kepimo popierium.

Uždengiame sūrį padarom blyną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Tada iš turimo daikto 🙂 pada­rome vėl blyną, spaus­dami toly­giai tešlą iš vidu­rio link kraštų. Svarbu neper­spausti, kad tešla neplyštų. Duoną apte­pam kiau­ši­nio try­niu ir kišame į orkaitę, kuri jau turi būti įkai­tinta iki 200 laips­nių. Kepame ~20 min, kol duoną bus gra­žiai auksinė 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Duona ketu­riems — tik­rai nepasigailėsit 🙂

Skanaus

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,30 komentarai straipsniui “Gruziniška duona khatchapuri”

 1. Belka2009.11.26.

  As tai siek tiek ces­na­kiuko dedu i idara…mmm.…pabandykite kita karta 😉

 2. Rima2010.04.18.

  Mane zavi jusu receptu deta­lus apra­sy­mas su nuo­trau­kom! Buti­nai dary­siu si recepta nes aisku ir kaip, ir ka daryti ir, kas turi gautis.

 3. astyte2010.04.30.

  paklaust noriu-o kepimo mil­te­liu kiek?tokiam nema­zam kie­kiui miltu gal kokio arba­ti­nio sauks­te­lio reikia,ar daugiau?

 4. astyte2010.06.14.

  Nezi­nau ar gavosi tokia,kokia ir turetu gautis,bet tik­rai skani duona…Kita karta gal ban­dy­siu deti kokio kito surio,pvz.ozkos…ir gal suresne galejo buti…bet tik­rai skanu,rekomenduoju kepti.O tau,Audriau,dekui uz recepta.

 5. Marius2011.02.20.

  Aciu uz recepta. Pas Jus gavosi zymiai geriau 🙂 Taciau pagal skoni, manau, gal ir taip pat. Esu buves Gru­zi­joje ir val­ges keliu rusiu cha­ca­puri. Taai bene pats man gar­dziau­sias patie­ka­las is visko ka esu ten raga­ves. Gaila, bet sis recep­tas dar tobu­lin­ti­nas. Gru­zi­nai ji daro labai plona — gal kokiu 1.5 cm mak­si­mum (cia jau iskep­tas sloks­niuo­tis). Vars­kes sluoks­nis bene sto­riau­sias yra. Beval­gy­da­mas nie­kaip nega­le­jau suprasti kaip jis konk­re­ciai ruo­sia­mas — nie­kur nema­ciau jokiu tes­los “siuliu”.Varske pati labiau pana­sesne i gru­de­taja pagal struk­tura. Die­vis­kai skanu. IR sko­nis prie­sko­niu labai ido­mus, i ciob­re­lius nela­bai panasu, nors gal ju ten ir yra. Gal butu ima­noma cha­cia­puri daryti is dvieju atskiru blynu (kaip torta darant) ju kras­tus kazkaip sulip­dant, nes man dabar nie­kaip nepa­vyko labai plo­nos tes­los isko­cioti ir sude­jus ja ant vir­saus gavosi per­ne­lyg neproporcingai.

  Bet nuo­sir­dziai aciu uz recepta 🙂

 6. marius2011.02.20.

  Labai idomi kalnu gen­ciu cha­ca­puri gamy­bos budas. Recepto nezi­nau, bet esme tokia: is tes­los pada­ro­mas kokiu 1.5 cm sto­rio lai­ve­lis (val­tele). I jos vidu ide­da­mas ida­ras — varske su sviestu (tik tiek man galejo neku­li­na­rai gru­zi­nai papa­sa­koti 🙂 ). Vis­kas kepama orkai­teje. Iske­pus ant vars­kes vir­saus ismu­sa­mas kiau­si­nis ir patei­kama val­gyti. Val­gan­ty­sis turi su sakute ar pei­liu ismai­syti kiau­sini su iskepta varske ir is vidaus nuo “val­ties” dugno ir sonu su ta pacia sakute ar pei­liu nugremzti minks­taja josios dali, tuo­met lauzti liku­sio lai­ve­lio kras­tus ir paka­binti sufor­muo­tos koses.
  Sek­mes ir dar karta aciu uz recepta 🙂

  • Audrius2011.02.20.

   ačiū, kad nepa­tin­gė­jot ir tiek papa­sa­ko­jot apie cha­ca­puri. Kazin ar Lie­tu­voj įma­noma pasi­ga­minti bet kaž­kiek panašų į tai ką galima para­gauti Gru­zi­joje, bet ban­dyti, aišku, galima. Ačiū 🙂

  • Robertas2016.11.11.

   Mariau, šitas tavo pami­nė­tas recep­tas vadi­nasi Cha­ča­puri adža­ruli. Jis gami­na­mas adža­ri­jos regione. Man pats ska­niau­sias 🙂 Rytoj darysiu 🙂

 7. Georgij2011.02.24.

  Va,sia savaite kepsiu.tik nore­jau paklaust o buti­nai moca­re­los ir riko­tos suris turi but?Ar galima vien fetos det?

 8. Giedrius2011.02.27.

  o galima fer­men­ti­nio surio idet?

  • Audrius2011.03.01.

   manau, kad galima, bet nema­nau, kad bus skanu, nebent kol duona karšta. Atvė­sęs fer­men­ti­nis bus kaip guma.

 9. Vilma2011.06.12.

  Duona nepa­va­din­ciau, nes gru­zi­nai valgo ji kaip viena is patiekalu.

  • Audrius2011.06.29.

   kaip pava­dinsi, taip nepagadinsi 🙂

   • Vilma2011.07.05.

    Pava­di­ni­mas ita­kos sko­niui neturi. Jie dar panasu patie­kala daro su pupe­lem, jas kazkaip sumala su kaz­kuom, zodziu irgi skanu. As ten tiek visko pri­si­ra­ga­vau, bet receptu nepaklasiau 🙂

 10. Jūratė2011.07.05.

  Labai skanu, nors mano įda­ras šiek tiek kitoks 🙂 varškė.. šiek tiek lydyto sūrio ir patar­kuoto fer­men­ti­nio 😀 bet duona tik­rai labai skani 🙂

 11. Zina2012.09.02.

  Aš tik įsi­vaiz­duoju, kad bus skanu. Recep­tas pui­kiai papa­sa­ko­tas, dar ir pavaiz­duo­tas. Tik­rai paban­dy­siu ir tikiuosi, kad patiks.

 12. Kristina2013.06.16.

  Reiktu per viduri skyle su pirstu padaryti,kad garai iseitu.Aciu uz recepta.Man sis cha­cia­puri pavyko!

 13. Audrius2013.06.21.

  puiku!

 14. Kristina2013.06.28.

  Aciu Aud­riau uz puiku recepta!Labai vykusi tesla.As dar i idara imai­sau svieso ir ispau­dziu daug cesnako.Super!

 15. Renata2014.09.10.

  aciu uz gera RECEPTA 🙂

 16. angee2015.01.27.

  o gru­zi­niš­kas khat­cha­puri gami­na­mas ne su mie­lė­mis? Jūs rašote, kad kepimo mil­te­liai… su mie­line tešla gau­nasi labai skanu, gerai ir plo­nai kočio­jasi, o iškep­tas tie­siog tirpsta burnoje

 17. Pinija2015.04.13.

  daro­mas pana­šiai kaip kin­ka­lis , pas­kui ta uode­gėlė nug­ny­biama ir suspau­džia­maas bly­nas, pada­roma sky­lytė viršuje…

 18. Pinija2015.04.13.

  Su mie­lė­mis daromas

 19. alma2015.08.15.

  aciu uz puiku recepta,kepiau jau dau­gybe kartu ir kas­kart “tie­siog sprogsta ore“taip sako mano seima

 20. salvata2018.03.05.

  GeRAI, kai maxima šalia –cha­ča­puri kepa mmm kokius 🙂 galima nevargti

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+