Rudeniškas lašišos kepsnys

IMGP8899

Pra­si­dė­jo ruduo. Man šis ruduo — kaž­ko nau­jo pra­džia, kaž­ko seno, bet labai mie­lo — pabai­ga. Nors mokyk­lą bai­giau senai, bet jaus­mas labai pana­šus į tą, kai atva­žia­vau į Vil­nių, lau­kiau, o kar­tu bijo­jau uni­ver­si­te­to. Ir aiš­ku vis­kas buvo gerai, tikiuos, kad ir dabar vis­kas bus labai gerai. Šis ruduo, pra­si­dė­jęs taip neti­kė­tai, nors dar vis švie­sus, bet labai vėsus. O vėsiam rudens pra­džios vaka­rui, kai dar nesi­no­ri val­gy­ti nie­ko sun­kaus, pui­kiai tiks žuvis — laši­ša. Dar dau­giau, koks ruduo be obuo­lių ir medaus. Tad šian­dien jums siū­lau labai grei­tą, bet ypa­tin­gai ska­nų recep­tą. Jei pirk­si­te visą laši­šą, kaip ją susi­pjaus­ty­ti rasi­te čia.

 • 2 laši­šos kepsnių
 • 0,5 stik­li­nės nami­nių obuo­lių sulčių
 • 1,5 v.š. medaus
 • 2 v.š. citri­nos sulčių
 • pake­lio mažų­jų špinatų
 • gaba­lė­lio sviesto
 • drus­kos pipirų

Pir­miau­sia sumai­šy­ki­te obuo­lių sul­tis su medu­mi ir nedi­de­lė­je kep­tu­vė­je kai­tin­ki­te, kol vis­kas sutirš­tės iki siru­po kon­sisten­ci­jos. Supil­ki­te skys­tį į  lėkš­tę ir ten įdė­ki­te laši­šos keps­nius odą į vir­šų. Palai­ky­ki­te bent 10 minučių.

IMGP8887 IMGP8888 IMGP8889 IMGP8890

Gerai įkai­tin­ki­te kep­tu­vę. Sudė­ki­te laši­šos keps­nius į įkai­tu­sią kep­tu­vę — vėl oda į vir­šų. Kep­ki­te 2 minu­tes, kep­da­mi keps­nių šonus pate­p­ki­te tuo pačiu mari­na­tu. Apver­s­ki­te keps­nius ir dar kep­ki­te maž­daug 2–3 minu­tes — pri­klau­so­mai nuo keps­nių storio.

IMGP8894 IMGP8893

Apvers­tus keps­nius dar pate­p­ki­te mari­na­tu, pabars­ty­ki­te drus­ka ir pipi­rais, apšalks­ty­ki­te citri­nos sultimis.

IMGP8897 IMGP8904

Kol dar kepa laši­ša, kito­je kep­tu­vė­je ištir­pin­ki­te gaba­lė­lį svies­to ir sudė­ki­te špi­na­tus. Po kokios minu­tės apver­s­ki­te špi­na­tus ir dar pake­p­ki­te apie 30 sekun­džių. Tai ir bus garnyras 🙂IMGP8908

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymai į “Rudeniškas lašišos kepsnys”: 7

 1. topsecret

  Laaaaaabai geras skonis!!!

 2. dar kepam…MATYSIM

 3. greit val­gy­sim, atro­do nor­ma­liai, bet kep­tu­ve reiks sveist…

 4. Sko­nis nere­alus! Tik­rai reko­men­duo­ju pabandyti.

 5. Ačiū už nuo­sta­bų recep­tą. Nuo­šir­džiai ver­ti­nu Jūsų indė­lį į tik­rai paska­nė­ju­sią mūsų šei­mos virtuvę! 🙂 

  Tikiuo­si, lei­si­te pasi­da­lin­ti kelio­mis savo min­ti­mis kuli­na­ri­jos klausimais:
  https://gurmanams.wordpress.com/

  Ačiū dar kar­tą ir sėkmės! 🙂

 6. Išban­džiau šį recep­tą, iš tie­sų daug ska­nes­nis nei tikė­jaus receptas!

 7. Kiek­vie­ną rude­nį toks jau­du­liu­kas apima. Dabar, kai ir dvy­niai pra­dė­jo nau­ją mokyk­li­nį eta­pą, tas pojū­tis dar sustip­rė­jo. O recep­tas pui­kus, tik­rai ver­tas nugul­ti į recep­tų kny­ge­lę, ką ir pada­riau. Ačiū

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.