Jautienos krūtininė su serbentais

IMGP7180

Ar žino­te kaip per­ku mėsą? Visa­da mėsą per­ku prie namų esan­čio­je mėsos krau­tu­vė­lė­je. Mėgs­tu ją, nes be viš­tie­nos ir kiau­lie­nos ten visa­da gali­ma ras­ti ver­šie­nos, jau­tie­nos, avie­nos. Ir ne tik kum­pių ar kar­bo­na­dų, bet ir įdo­mes­nių pjaus­nių. Bet čia mėsą daž­niau­siai per­ku ne tada kada rei­kia, o tada kada pama­tau gra­žų ir ska­nų mėsos gaba­liu­ką, ir tik tada, jau nusi­pir­kęs, sugal­vo­ju ką su juo pada­ry­ti. Taip atsi­ti­ko ir šį kar­tą. Pama­čiau labai gerą jau­tie­nos krū­ti­ni­nės gabalą.

IMGP7141

Krū­ti­ni­nė, jau esu rašęs, yra labai ska­nus, nors ir kie­to­kas, jau­čio pjaus­nys. Aro­ma­tin­ges­nis už kum­pį ar men­tį (jei savo mėsos par­duo­tu­vė­je nera­si­te krū­ti­ni­nės, šiam recep­tui gali­te panau­do­ti men­tį arba kum­pį). Jį rei­kia kep­ti ilgiau, gali­ma prieš tai pamarinuoti.

IMGP7161 IMGP7144

Šian­dien noriu jums pasiū­ly­ti sal­džiai kars­te­lė­ju­sį, tru­pu­tį vai­si­nį jau­tie­nos keps­nį, prie kurio derin­si­te tam­sų alų. Pats ska­niau­sias mano kepa­mas jau­tie­nos keps­nys. Dar dau­giau, jis man patin­ka, nes vis­ką sugal­vo­jau pats 🙂 Išban­dy­ki­te – nenusivilsite.

 • 1 kg jau­tie­nos krū­ti­ni­nės (arba menties);
 • 3 v.š. medaus;
 • 3 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 2 v.š. grū­dė­tų­jų garstyčių;
 • 2 v.š. rau­do­nų­jų ser­ben­tų uogie­nės (arba slyvų);
 • 4–5 mor­kų;
 • Kelių šake­lių švie­žio čiobrelio;
 • Drus­kos, pipirų.

Mėsą pabars­ty­ki­te pipi­rais ir drus­ka. Sumai­šy­ki­te skys­tą medų, gars­ty­čias, alie­jų ir uogie­nę. Jei turi­te lai­ko, pama­ri­nuo­ki­te mėsą šia­me miši­ny­je (aš lai­kiau per naktį).

IMGP7142 IMGP7143 IMGP7146

Įkai­tin­ki­te orkai­tę iki 250 laips­nių, tuo pačiu įkai­tin­ki­te ir indą, kuria­me kep­si­te mėsą. Išim­ki­te mėsą iš mari­na­to ir kiek gali­ma šaukš­tu nubrau­ki­te jo liku­čius. Šį gaba­lą dėki­te į kepi­mo indą (geriau­sia čia tik­tų špi­ži­nis puo­das) ir kep­ki­te orkai­tė­je neuž­deng­tą apie 10min.

IMGP7166 IMGP7169 IMGP7172

Po to, mėsą išim­ki­te, o orkai­tės tem­pe­ra­tū­rą suma­žin­ki­te iki 130 laips­nių. Ant mėsos supil­ki­te liku­sį mari­na­tą, sudė­ki­te supjaus­ty­tas mor­kas, čiob­re­lį. Puo­dą užden­ki­te ir vėl dėki­te į orkai­tę ir kep­ki­te ten apie 4 valandas.

IMGP7183

Iškep­tą mėsą, dar apie 10–15 min palai­ky­ki­te uždeng­tą, o po to pjaus­ty­ki­te sker­sai rau­me­ni­nėms skai­du­loms. Likęs mari­na­tas bus vir­tęs ska­niu tirš­tu pada­žu, o prie mėsos ir tam­saus alaus, pui­kiai tiks kar­tu iškep­tos morkos.

Ska­naus!

IMGP7179

Komentarai

Atsakymai į “Jautienos krūtininė su serbentais”: 4

 1. […] recep­tas turė­jo blo­ge atsi­ra­sti daug grei­čiau — iškart po jau­tie­nos krū­ti­ni­nės su ser­ben­tais recep­tais. Bet, geriau vėliau nei nie­kada Recep­tas labai papras­tas, bet nema­žiau gar­dus. Labai […]

 2. Šiaip nee­su jau­tie­nos patie­ka­lų mėgė­jas, nes mėsa gan kie­ta, bet Paban­džiau — pati­ko. 🙂 Beje mėsą irgi per­ku vie­ti­nė­je mėsos par­duo­tu­vė­je, nes pre­ky­bos cen­t­ruo­se ne tik, kad pasi­rin­ki­mo nor­ma­laus nėra, bet ir neži­nia ką perki…

 3. Atro­do skaniai!
  Norė­jau pasiū­ly­ti, kad jei­gu ieš­ko­site die­nos pie­tų Vil­niuje, eikit į http://www.kasvalgyt.lt ir ras­ti visus die­nos pie­tu pasiulymus.

 4. Svei­ki,
  Rašau infor­muo­ti, kad siū­lo­me asme­ni­nes pas­ko­las 2%. Mes gali­me suteik­ti jums pas­ko­las pirk­ti trak­to­rius ar žemę, kad galė­tu­mė­te atlik­ti ūki­nin­ka­vi­mą ar kitus daly­kus, kuriuos nori­te pada­ry­ti. Susi­sie­ki­te su mumis tie­sio­giai el. Paš­tu: sduplens@gmail.com
  Mano geriau­si linkėjimai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.