Aštrūs amerikietiški vištienos sparneliai

KFC sparniukai

Ar esa­te kada val­gę KFC viš­tie­ną? Aštrius spar­ne­lius? Jei pati­ko, tai šis recep­tas kaip tik jums, o jei neban­dėt ar nepa­ti­ko, tai bus pui­ki pro­ga šį patie­ka­lą pasi­da­ry­ti patiems, taip kaip jūs norė­tu­mė­te.  Beje, nors mano nuo­mo­nė čia nega­li būti labai objek­ty­vi, bet man šie viš­tie­nos spar­ne­liai pasi­ro­dė labai pana­šūs į tuos kuriuos par­da­vi­nė­ja KFC, tik žino­ma, ska­nes­ni 🙂 Beje, tiek ir prie aštru­mo, tiek ir prie kep­tų spar­ne­lių spal­vos pui­kiai tiks švie­sus alus.

IMGP5204

 • 0,5 kg viš­tie­nos sparnelių;
 • 5–6 v.š. mil­tų (pil­ni šaukš­tai su kaupu);
 • ~1/4 a.š. mal­tų kaje­no pipi­rų (labai aštrūs);
 • ~0,5 a.š. mal­tų čili pipi­rų (jei nori­te aštrumo);
 • 3–6 a.š. sal­džio­sios papri­kos miltelių;
 • 3 a.š. mairūno;
 • 3 a.š. raudonėlio;
 • lau­ro lapų;
 • drus­kos, pipirų;
 • alie­jaus kepimui.

Nuplau­ki­te viš­tie­nos spar­ne­lius, ir juos supjaus­ty­ki­te į tris dalis. Mažiau­sių­jų dalių nenau­do­si­me, iš jų gali­te išsi­vir­ti pui­kų sul­ti­nį. Paim­ki­te dube­nį, sudė­ki­te supjaus­ty­tus spar­ne­lius ir užpil­ki­te šal­tu vandeniu.

IMGP5172 IMGP5175 IMGP5176

Ten dar įdė­ki­te porą gerų žiups­nių drus­kos, juo­dų­jų pipi­rų, lau­ro lapų, porą šaukš­te­lių sal­džio­sios papri­kos mil­te­lių. Vis­ką palai­ko­me šal­dy­tu­ve bent 3–4 valan­das, o dar geriau per nak­tį. Taip van­de­ny pama­ri­nuo­ti spar­ne­liai bus ne tik kad sul­tin­ges­ni, bet ir ska­nes­ni, nes drus­ka spės įsi­ger­ti į mėsą, o ne bus tik ant apvalkalo.

IMGP5177 IMGP5178 IMGP5179 IMGP5180

Kai spar­niu­kai pasi­ma­ri­nuos, paim­ki­te mil­tus. Į juos suber­ki­te visus prie­sko­nius ir dar gerą žiups­nį drus­kos, gerai išmai­šy­ki­te. Iš mari­na­to išim­ki­te lau­ro lapus (juos išme­s­ki­te) ir mėsą, mari­na­to neiš­pil­ki­te. Kiek­vie­ną spar­niu­ko dalį gerai apva­lio­ki­te mil­tų ir prie­sko­nių miši­ny­je, tada trum­pam panar­din­ki­te į mari­na­tą, ir vėl gerai apvo­lio­ki­te mil­tų miši­ny­je. Taip paruoš­tą spar­niu­ko dalį dėki­te į lėkš­tę. Tą patį pada­ry­ti su visom liku­siom dalimis.

IMGP5182 IMGP5184

Kep­ki­te įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 7–9 minu­tes (iške­pus pir­mą­ją par­ti­ją patik­rin­ki­te ar mėsa iške­pus, pagal tai pasi­re­gu­liuo­ki­te kepi­mo lai­ką). Spar­niu­kai tiks pui­kiai tiks tiek vie­ni, tiek su kep­to­mis bul­vy­tė­mis ir žino­ma šal­tu alumi.

Ska­naus!

IMGP5192

Komentarai

Atsakymų į “Aštrūs amerikietiški vištienos sparneliai”: 11

 1. Is esmes, mari­na­tas yra neska­nus, pagal pateik­tas nor­mas — ast­ru­mo man jokio nesi­ga­vo. Bet pati min­tis ska­ni, atei­ciai pasi­to­bu­lin­siu pagal savo sko­nio receptorius 🙂

 2. jus­tai tai čia yra kaip kfc — traškiai/crispy. jei nori­si butent aštriai, tai yra buf­fa­lo wings — aštrūs spar­ne­liai, šalia patei­kiant mor­kas, salie­rus su blue-che­e­se dres­sing (kaip tik­roj ame­ri­koj arba @route66 vil­niu­je) 🙂 visiš­kai kita tech­ni­ka ir be jokio marinavimo. 

 3. Tai tada man nepa­tin­ka ame­ri­kie­ti­skas maistas :))

 4. Labai ska­nu 🙂 Ir vyrui labai pati­ko 🙂 Tik dariau šiek tiek savaip — į mari­na­tą dar įdė­jau kalend­ros, nedė­jau kaje­no ir sal­džio­sios papri­kos mil­te­lių, o vie­toj mai­rū­no ir rau­do­nė­lio — roz­ma­ri­ną su čiob­re­liais. Prieš kepi­mą po visų apvo­lio­ji­mų dar apvo­lio­jau džiu­vė­sė­liuo­se su prie­sko­niais. Itin tin­ka su alu­mi ir aštriu heinz kečupu 🙂

 5. na, kiek teko gamin­ti pagal šio pus­la­pio recep­tus, nei kar­to nete­ko nusi­vil­ti. matyt, visa­da turi būti tas pir­mas kar­tas. trum­pai pasa­kius — pro­duk­tų gadi­ni­mas. sor­ry auto­riau, bet čia mano gru­biai sub­jek­ty­vi nuomone

 6. Gami­nom šį savait­ga­lį ir visiems labai patiko!

 7. Kaip tik rytoj dary­sim kije­vo kot­le­tus ir nie­kaip nesu­gal­vo­jau ką dar pada­ry­ti. Labai gera idė­ja su pačiu apvo­lio­ji­mu mil­tuo­se, bet spar­ne­lių mari­na­tą dary­siu su medum, imbie­ru ir soja…

 8. Kaip kfc spar­ne­liai- sutin­ku, bet buf­fa­lo tai jokiu budu. Buf­fa­lo spar­ne­lius rie­ba­luo­se ver­da dviem eta­pais, kad geriau isi­ger­tu prie­sko­niai, o pada­zo vinis yra tabas­co padazas.

 9. Man be galo patin­ka Jusu gami­na­mi patie­ka­lai! Ati­tin­ka visus mano norus 🙂

 10. oi, mes labai megs­ta­me spar­ne­lius. Tie­sa, alie­ju­je neban­dziau kep­ti, nes labai nemegs­tu to skru­din­to alie­jaus kva­po. Bet vasa­ra ant lau­zo neabe­jo­ti­nas favo­ri­tas. Manau ir vaka­rui prie tv pui­kiai tik­tu. Jei patar­si­te koki alie­ju nau­do­ti, kad vis­kas nepr­si­ger­tu to val­gyk­los kva­po, buti­nai isban­dy­siu savait­ga­li. vaka­ro kinas, ska­nus uzkan­du­kai po vil­no­niu ple­duku https://www.lietuviskigaminiai.lt/c40-pledai ko gero geriau­sias savai­tes uzbai­gi­mo budas

 11. oi, mes labai megs­ta­me spar­ne­lius. Tie­sa, alie­ju­je neban­dziau kep­ti, nes labai nemegs­tu to skru­din­to alie­jaus kva­po. Bet vasa­ra ant lau­zo neabe­jo­ti­nas favo­ri­tas. Manau ir vaka­rui prie tv pui­kiai tik­tu. Jei patar­si­te koki alie­ju nau­do­ti, kad vis­kas nepr­si­ger­tu to val­gyk­los kva­po, buti­nai isban­dy­siu savait­ga­li. vaka­ro kinas, ska­nus uzkan­du­kai po vil­no­niu ple­duku https://www.lietuviskigaminiai.lt/c40-pledai ko gero geriau­sias savai­tes uzbai­gi­mo budas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.