Dovanos 2

Tęsiu dova­nų temą 🙂 Gal ji bus nau­din­ga ren­kan­tis dova­nas kitiems. Šiais metais, kaip nie­kad daug dova­nų susi­ju­sių su kuli­na­ri­ja, mais­to gami­ni­mu. Drau­gai ir arti­mie­ji paga­liau supra­to, kad aš moku gamin­ti, ir kaip susi­ta­rę nuta­rė mane pale­pin­ti 🙂 Su tokiais dova­nų tem­pais, vir­tu­vę jau dabar rei­kė­tų per­kel­ti į didį­jį kam­ba­rį, ir pri­sta­ty­ti dar dvi­gu­bai tiek spin­te­lių, kad vis­kas tilptų:)

Dova­na, kuria norė­čiau pasi­da­lin­ti tai duon­ke­pė (ačiū drau­gams 🙂 J&L). Nedi­de­lė dėžė, kuri vis­ką pada­ro už tave — sumai­šo, išmin­ko, kil­di­na, kepa duo­ną (gai­la, kad dar nesu­pjaus­to ir neuž­te­pa svies­to 🙂 ). Daik­tas labai pato­gus. Visas duo­nos kepi­mo pro­ce­sas užtrun­ka maž­daug 4 valan­das. Gali­ma kep­ti bet kokią duo­ną (bal­ta, juo­dą, sal­džią, pran­cū­ziš­ką), taip pat gali­ma kep­ti pyra­gus, mai­šy­ti ir kil­din­ti teš­lą (pvz. picai). Nepa­mai­no­mas daik­tas kai nėra lai­ko arba tin­gi. Šiaip, ar dėl gene­ti­kos, ar ne, bet min­ky­ti teš­lą man patin­ka. Tai vie­nas iš gami­ni­mo malo­nu­mų, ir savęs paten­ki­ni­mo momen­tų  😀 (ypač kai teš­la būna nusi­se­kus, t.y. beveik visa­da :)). Todėl ran­ki­nio dar­bo tik­rai neat­si­ža­du ir nepa­mir­šiu 🙂 Nors duo­nos tokios purios, kokia gau­na­si duon­ke­pė­je, man nie­kad dar nėra pavy­kę iškepti.

Na ir aiš­ku duo­nos receptas 🙂

Pran­cū­ziš­ka duo­na (sko­nis lygiai toks pat, kaip seno­vi­nės “for­mi­nės” duonos):

 • 365 ml šil­to vandens;
 • 2 a.š. druskos
 • 620 gr. kvie­ti­nių miltų;
 • 1,5 a.š. sau­sų mielių.

Vis­ką sude­da­me į duon­ke­pės indą, paspau­džia­me mygtuką.

Po 4 valan­dų val­go­me dar karš­tą su sviestu 🙂

Ska­naus.


Paskelbta

-

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “Dovanos 2”: 11

 1. Kiek toks daik­tas kainuoja? 🙂

 2. JB

  Sau­nu­me­lis 🙂 man is ant­ro kar­to irgi pavy­ko. Bet ska­niau­sia ka is tokio apa­ra­to esu raga­vus, tai rugi­ne cia­ba­ta. Rei­kes savait­ga­liui uzsistatyti 🙂

 3. svogerka

  die­vu­le­liau sil­ta duo­na su svies­tu- ner skaniau„,

 4. Valentinas

  Taip. taip nuo­sta­bus daik­ciu­kas 🙂 as ir tokia turiu tai oooo kiek ivai­riu duo­nu pri­ke­pes 🙂 Skanumas

 5. Jolita

  Nuo­sta­bus daly­kas, ipac man pati­ni­ka funk­ci­ja kuri iskil­di­na bet­ko­kia tes­la, sume­tis vis­ka palau­ki issi­ke­pi pica ar ban­de­liu! Visa­da buda­vo sun­ku tin­ka­mai iskil­din­ti mie­li­ne tes­la. Siu­lau nusi­pirk­ti. Mes namie ismo­ko­me ir mai­sy­tu ruginiu/kvietiniu mil­tu duo­ny­te kep­ti, labai sotus gaminys.

 6. temikana

  O man ji išėjo labai biri vidu­ry­je 🙁 Net nesi­gau­na nor­ma­liai atpjau­ti, visas vidus birsta.…
  Orkai­tė­je visa­da išei­da­vo, o duon­ke­pė­je dar nebu­vo nor­ma­liai išėjus.… 🙁
  Gal kaž­ką nege­rai darau?

  1. Pra­džio­je rei­kė­tų dary­ti vis­ką pagal recep­tus, kurie pri­dė­ti būna su duon­ke­pe. Nesu­mai­šy­ti mata­vi­mo vie­ne­tų (ml, g) ir turė­tų vis­kas gau­tis. Po to jau gali­ma improvizuoti.

 7. Jolita

  Pas mus greit inpro­vi­za­vi­jos pra­si­de­jo 🙂 Tas biru­mas gali būti dėl rie­ba­lų arba dėl mažo gli­tu­mo. Mes dar į tą juo­da duo­ny­te ide­dam obuo­liu mar­me­la­do arba soko­la­di­nio kre­mo jei nera namie nei vie­no iš jų tada siru­po įpi­la­me apel­si­nų ar braš­kių (to iš stik­li­nių bute­lių kur būna) sutei­kia išskir­ti­nį sko­nį ir sure­gu­liuo­ja rugš­tu­mą duo­nos. Bet žino­ma nerei­kia jo daug dėti.

 8. Ar tos duon­ke­pės vidus deng­tas tef­lo­nu ar kera­mi­ka? Kokia meta­lo danga?

 9. Aida

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Iš straips­niu­ko aišku,kad duonkepė,kuria gavo dova­nu-pui­ki. Norė­jau sužinoti,kiek ji turi maišytuvų,kokia jos kaina.Moulinex fir­mos duon­ke­pę aš nusi­žiū­rė­jau, ji vie­na iš geresniu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.