Česnakinė duona

IMGP9422_13

Kaž­ka­da Mes buvo­me Dru­ski­nin­kuo­se. Ten yra (bent tuo lai­ku tai tik­rai buvo) labai geras nedi­de­lis vieš­bu­tu­kas Regi­na, su įspū­din­gai ska­nia vir­tu­ve. Tai­gi, per vie­nus pie­tus kaip užkan­dį užsi­sa­kė­me pran­cū­ziš­kos duo­nos. Atne­šė kelis gaba­lė­lius kep­to pran­cū­zi­ž­ko bato­no (bagu­et­te) su čes­na­kais, o šalia buvo ypa­tin­gas pada­žas. Užkan­do­me labai ska­niai. Aiš­ku ant­rie­ji patie­ka­lai irgi buvo nepa­kar­to­ja­mi 🙂 Tai­gi tada ragau­ta duo­na, labai pri­mi­nė šią mano kep­tą čes­na­ki­nę duo­ną. Skir­tu­mas toks, kad aš nau­do­jau ita­liš­ką duo­ną čia­ba­tą (cia­bat­ta) (kurią tik­rai ir pats kepsiu 🙂 ).

Kai šal­dy­tu­ve nie­ko nėra (beveik nie­ko), o nori­si ko nors prie alaus ar vyno, arba pavai­šin­ti drau­gus, kurie neval­go mėsos, arba šiaip patriauš­kin­ti ką nors žiū­rint fil­mą, tokiais atve­jais gali­ma labai leng­vai pra­si­suk­ti su čes­na­ki­ne duo­na. Ska­nu ir labai greit pagaminama 🙂

 • Ita­liš­ka duo­na čia­ba­ta (cia­bat­ta);
 • pusė pakeli0 sviesto;
 • 3–4 skil­te­lės česnako;
 • roz­ma­ri­no;
 • žino­ma čiobrelio 🙂

Įjun­giam orkai­tę, nusta­tom ant 180 laips­nių, tegu kaista.

IMGP9413_4 IMGP9418_9

Duo­ną rei­kia per­pjau­ti per pusę hori­zon­ta­liai. Svies­tą rei­kia patirp­dy­ti, geriau­sia kad jis būtų toks kaip košė. Į šią košę sudė­ti susmul­kin­tą čes­na­ką, roz­ma­ri­ną, čiob­re­lį — kaip visa­da kam kas patin­ka. Miši­nį tepam ant duo­nos ir į orkai­tę. Kep­ti 10 min. Ir tada dar 2–3 min paskru­di­nam (tik nesu­de­gin­kit 🙂 ) ant auk­šiau­sios len­ty­nos ir aukš­čiau­sios tem­pe­ra­tū­ros. Prieš pabai­gą gali­ma uždė­ti sūrio, o gali­ma ir nedė­ti, arba gali­ma ant vie­nos pusės dėti ant kitos ne 🙂

IMGP9419_10 IMGP9421_12

Bai­gus kep­ti, duo­ną rei­kia supjaus­ty­ti pirš­to sto­rio gaba­lais ir atsi­da­ry­ti alaus 🙂


Paskelbta

-

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Česnakinė duona”: 9

 1. Vaidas

  Jo,sitas geras. Val­gau tokia duo­na prie Ceza­rio ar pana­siu salo­tu, jei nede­da­mi skrebuciai

 2. Sarune

  Labai skanu…paprasta…greita…ir nori­si dar 🙂 net ir be alaus gerai 🙂

 3. Vhytas

  Niam Niam Niam =D

 4. Renata

  Išban­dėm. Labai ska­nu. Tik pasi­ro­dė šiek tiek rie­bo­ka. Ar taip ir turi būti?

 5. Zivile

  Labai ska­nu, sve­čiams patin­ko. Būti­nai rei­kės kartoti 🙂

 6. Kristina

  Išban­džiau labai pati­ko!!! Bet jei dar ant vir­šaus uždė­si fer­men­ti­nio sūrio ir palai­ky­si karš­to­je orkai­tė­je bus pui­kus užkan­dis sve­čiams prie vyno pavaišinti 🙂

 7. Labas.geriau švie­žia duo­na ar šiek tiek padžiūvusi?

 8. Man atrodo,kad kuo duo­na šviežesnė,tuo ji mažiau įgers riebalų.Ar aš teisus?

 9. Na,patarkit kas nors…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.