Saldžiai kepti burokai

IMGP5868

Kai buvau vai­kas, val­giau beveik vis­ką, išsky­rus razi­nas ir buro­kė­lius. Dar ir dabar neval­gau razi­nų (ir visų kitų džio­vin­tų vai­sių), bet užtai buro­kai yra pati ska­niau­sia dar­žo­vė.  Labai patin­ka džio­vin­ti buro­kė­liai, pui­kiai deran­tys  prie alaus, patin­ka ir vir­ti ar mari­nuo­ti. Bet patys ska­niau­si buro­kė­liai yra kep­ti! Ver­dant buro­ką vis­kas yra aiš­ku – gau­na­me tą patį buro­ką, bet kepant vyks­ta visai kito­kia che­mi­ja (matyt man dėl to ir patin­ka kuli­na­ri­ja, nes ji labai arti­ma che­mi­jai). Kep­da­mi buro­kai yra vei­kia­mi aukš­ta (~200 laips­nių) tem­pe­ra­tū­ra, todėl juo­se esan­tys cuk­rai (ne cuk­rus, o cuk­rai) kara­me­li­zuo­ja­si, todėl iške­pę buro­kai turi visai kito­kį, daug įvai­res­nį ir kva­pes­nį sko­nį. O iškep­ti buro­kus taip pat leng­va, kaip ir išvir­ti, terei­kia juos uždeng­ti foli­ja ir kep­ti orkai­tė­je apie 1–2 valan­das – pri­klau­so­mai nuo buro­kų didu­mo ir švie­žu­mo. Taip iškep­ti buro­kai tiks ir vie­ni, kaip užkan­dis prie tam­saus alaus, ir kaip gar­ny­ras prie jau­tie­nos, žvė­rie­nos, dar­žo­vių patiekalų.

  • 3–4 nela­bai dide­li švie­žūs burokai;
  • 100ml bal­za­mi­nio acto;
  • 3 a.š. rudo­jo cukraus.

Gerai nuplau­ki­te buro­kus, nupjau­ki­te lapus, nesku­s­ki­te. Sudė­ki­te juos į skar­dą kurio­je kep­si­te, api­purš­ki­te alie­ju­mi, pabars­ty­ki­te drus­ka, užden­ki­te dang­čiu arba foli­ja ir dėki­te į 200 laips­nių karš­čio orkaitę.

IMGP5851

Ten buro­kė­lius kep­ki­te 1–2 valan­das (pri­klau­so nuo dydžio, manie­ji kepė apie 1,5 valan­dos). Kaip žino­ti ar buro­kas jau iške­pęs? Paim­ki­te medi­ni krapš­tu­ką ir dur­ki­te per buro­ko vidu­rį. Krapš­tu­kas su nedi­de­liu pasi­prie­ši­ni­mu turė­tų sulįs­ti (nesi­ti­kė­ki­te, tokio minkš­tu­mo, kaip kad yra su bul­ve). Iškep­tus buro­kus išim­ki­te padė­ki­te papras­tai, kad atvėstų.

IMGP5855 IMGP5856 IMGP5852

Kaip tik iškeps buro­kai, paim­ki­te kep­tu­vę, ar nedi­de­lį puo­dą, supil­ki­te ten actą, sudė­ki­te cuk­rų, vis­ką kai­tin­ki­te ant stip­rios ugnies, kol pasi­da­rys tirš­tas, sals­te­lė­jęs sirupas.

IMGP5858 IMGP5860

Nulu­p­ki­te buro­kus (jie nusilups labai leng­vai) ir supjaus­ty­ki­te vie­no kąs­nio dydžio gaba­lė­liais. Sudė­ki­te į dube­nį, api­pil­ki­te gau­tu bal­za­mi­ko siru­pu ir uždė­ki­te kele­tą sutrin­tų pipi­rų. Pui­kiai tiks kaip užkan­dis prie tam­saus alaus. Taip pat tiks prie troš­kin­tos ar kep­tos jau­tie­nos su ar be bul­vių koše.

IMGP5865

Ska­naus!

Komentarai

Įrašo “Saldžiai kepti burokai” komentarų : 1

  1. Mmmm, buti­nai ismeginsiu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.