Suktinis lavaše

Užtruk­si­te 15 min.

Grei­tu­kas sve­čiams. Žino­ma mais­to blo­ge­rių šis recep­tas visai nenu­ste­bins, bet gal atsi­ras tokių, kuriems tai pasi­ro­dys negir­dė­ta, nema­ty­ta, neska­nau­ta. Labai tina­kan­tis daly­kas pavai­šin­ti neti­kė­tą sve­čią arba patiems sunau­do­ti mėsos ir dar­žo­vių liku­čius. Ir šį kart namie buvo kokie 200 gr. far­šo, iš kurio nie­ko nor­ma­laus nepa­da­ry­si, buvo viso­kių dar­žo­vių, ir buvo sve­tys, ir nebu­vo lai­ko 🙂 Trū­ko tik lava­šo, kurį rei­kė­jo nupirk­ti parduovėje 🙂

 • 200 gr. faršo;
 • 1 dide­lis lavašas;
 • 100 gr. sūrio;
 • 5 salo­tų lapai;
 • 2 nedi­de­li pomidorai;
 • treč­da­lis ilgo agurko;
 • sov­gū­no laišku;
 • majo­ne­zo;
 • prie­sko­nių.

Su drus­ka ir pipi­rais pake­pi­na­me far­šą. Ant sta­lo klo­ja­me ilgą gaba­lą foli­jos (ilges­nį negu lava­šą), ant jos klo­ja­me lavašą.

Lava­šą pate­pa­me majo­ne­zu arba majo­ne­zi­niu pada­žu, užklo­jam salo­tų lapais. Per lava­šo vidu­rį pabe­riam kep­tą far­šą. Ant vir­šaus toly­giai paskirs­tom smul­kiai pjaus­ty­tą pomi­do­rą, per buro­ki­nę tar­ką tar­kuo­tą agur­ką. Užbe­ria­me prie­sko­ni­nių žole­lių, tar­kuo­to sūrio.

Lava­šą suvy­nio­ja­me išil­gai ir susu­kam į apa­čio­je buvu­sią foli­ją. Deda­me į 180 laips­nių orkai­tę 15 minučių.
Iškep­tą suk­ti­nį supjaus­to­me į tiek dalių, kiek rei­kia por­ci­jų ir valgome 🙂


Paskelbta

-

, ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “Suktinis lavaše”: 19

 1. ska­niai atrodo 😉

 2. sei­lė nutį­so net 😀
  paste­bė­jau jau kelin­ta savait­ga­lio pabai­ga pra­si­de­da “aš savait­ga­lį dariau iš “kasu­val­gy­ti”, o aš dariau tą… ” 😀 it’s a movement!

  1. gal ir toli iki judė­ji­mo, nu bet malonu 🙂

 3. Inesa

  Ir aš savait­ga­lį kepiau Aud­riaus picą :-D. Pavy­ko super.Tik nie­kaip nesugalvoju,kam tie manai teš­lo­je… Bet nepa­ga­di­no sko­nio tikrai.
  Dabar apsižiūrėjau,kad šal­dikly­je turiu labai daug gry­bų. Aud­riau, duok idė­jų, ką ska­naus pasi­ga­min­ti iš šito miš­kų tur­to. Jau nusi­bo­do pake­pin­ti su spir­gu­čiais ir grie­ti­ne, ir gry­bų bly­ne­liai nebeįdomu…Gal mėgin­ti vie­toj far­šo šita­me lava­še sudėti?

  1. Manai pada­ro teš­lą pures­nę ir lengvesnę.
   Gry­bai čia nela­bai tiks, nebent ir dar­žo­vių nenau­dot. O su gry­bais gali­ma ban­dyt sriu­bą tirš­tą daryt arba su sil­ke, arba kibi­nus, arba kol­dū­nus arba … 🙂 man ska­niau­siai šal­ti su grie­ti­ne ir svogūniuku 🙂

 4. Ooo, lava­šas be papri­kos (nema­lo­ni patir­tis..), nuo­sta­bu! 🙂 Užskai­tau šim­tu procentų 😀

  1. Bučiau turė­jęs papri­ką, būti ji čia suėjus 🙂

 5. inesa

  O, labai ačiū už idė­ją apie kibi­nus ir kol­dū­nus su gry­bais. Mėgin­siu būtinai.

 6. Lilina

  Klau­si­mas: o salo­to lapas irgi susi­ke­pa? Pasi­da­ro glėž­nus ir pty­žės 🙁 gal gali­ma ji geriau kaip nors atski­rai pateikt neke­pant lavaše?

  1. Matai, nerei­kia lava6o kep­ti, terei­kia jį pašil­dy­ti, kad išsi­ly­dy­tų sūris. Kepant neil­gai salo­ta nespė­ja ištižti.

   1. Lilina

    Geras…nežinojau. Bet man keis­ta, kaip gali neiš­si­kep­ti salo­to lapas, jei­gu sūris išsi­ly­do? Na bet rei­kės ban­dyt, gal aš anks­čiau per karš­tai buvau orkai­tė užkaitinus 🙂

    1. Paziu­rek į pas­ku­ti­nę nuo­trau­ką: sūris išsi­ly­dęs, o salo­ta- kaip salota 🙂

     1. Lilina

      Tai vat ir svars­tau, kad gal į per karš­tą orkai­tę dėda­vau sušil­dy­mui 😉 arba per ilgai kep­da­vau, arba per­ne­lyg sun­kiai besi­ly­dan­ti sūrį nau­do­da­vau 🙂 Žodžiu, jegu įma­no­ma-reiks ban­dyt 8)

 7. Deimante

  As taip pat darau toki pana­su patie­ka­la su lava­su 🙂 bet as ji vadi­nu “Rapas” ;D Vie­toj far­so dedu vis­tie­nos kru­ti­ne­le, o pasil­dau ji sumus­ti­niu kep­tu­ve­je. Tik­rai labai ska­nu, buti­nai isme­gin­siu pasi­ga­min­ti ir is far­so! Super! 🙂

 8. Deimante

  Nu va isme­gi­nau ir as pagal sita pasi­ga­mi­nau, gavo­si super ir net saky­ciau ska­niau nei kur as dary­da­vau su vis­tie­na. 😉 Aciu uz ska­nias idejas 😉

  1. 🙂 ačiū už atsiliepimus

 9. Linute

  Koki lava­sa naudojat?visus kuriuos pir­kau, suplys­ta, nor­ma­liai nesusivynioja

 10. VISI RECEPTAI TOKIE PUIKŪS, TAIP SKANIAI ATRODO, IR GRAŽIAI PATEIKTI, KAD NEŽINAU NUO KO PRADĖT 🙂

 11. Saky­kit, jei aś noriu patiek­ti kaip šal­tą užkan­dį sve­čiams, ar galiu jį iš vaka­ro išsi­kep­ti, o kitą die­ną tik supjaus­ty­ti. Ar jis ištiš?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.