Sūrio duona

Užtruk­si­te 30 min.

Tur­būt visi sutiks, kad prie alaus ar vyno rei­kia užkan­džių 🙂 Aš siū­lau sūrio duo­ną (bato­ną). Šiam patie­ka­lui rei­kia lydy­to sūrio (minkš­tas, rie­ke­lė­mis supa­kuo­tas sūris (pvz. Pre­si­dent)), nes su tokiu tik­rai ska­niau (jei neti­ki­te išmė­gin­ki­te 🙂 ). Tai­gi labai papras­ta, leng­va ir ska­nu, nors žino­ma, prie gero alaus ir papras­tas bato­nas yra skanu 🙂

 • bato­nas (nepjaus­ty­tas);
 • 100 gr. sviesto;
 • pake­lis lydy­to sūrio (Pre­si­dent);
 • 1 v.š. gars­ty­čių miltelių;
 • sau­ja svo­gū­nų laiškų;
 • drus­kos.

Pir­miau­sia supjaus­to­me bato­ną. Tiks­liau nesu­pjaus­ty­ti, o tik įpjau­ti bato­ną iki apačios.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Taip supjaus­ty­ti visą bato­ną pirš­to sto­ru­mo rie­kė­mis. Jei nety­čia bato­nas “sugriū­tų” nie­ko bai­saus, su svies­tu suklijuosim 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą rei­kia sumai­šy­ti su gars­ty­čio­mis, drus­ka ir svo­gū­nų laiškais.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Šią masę tepa­me ant pra­žio­din­to bato­no rie­kės. Sten­ki­mės nesu­lau­žy­ti bato­no, bet svies­to užtep­ti ant visos riekės.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Užte­pę visas rie­kes svies­tu į kiek­vie­ną tar­pą deda­me rie­ke­lę sūrio. Bato­ną deda­me ant foli­jos ir  tvir­tai suvy­nio­ja­me į ją. Jei bato­nas buvo sulū­žęs, tai vynio­da­mi gerai jį suspau­džia­me. Orkai­tė jau turė­tų būti įkai­tin­ta iki 190 laips­nių. Tai­gi deda­me bato­ną į orkai­tę ir kepa­me 20–25 min. Iške­pę, visas rie­kes atski­ria­me ir sude­dam į lėkštę.

Ska­naus alaus 🙂

Komentarai

Atsakymai į “Sūrio duona”: 9

 1. Kadan­gi esu čes­na­ko mėgė­jas, man labiau patin­ka ang­liš­kas gar­lic bre­ad, bet šis varian­tas tai­pogi nepras­tai atrodo.

 2. oooo taip 🙂 mes tokią darom 🙂 tik vadi­nam čes­na­ki­ne, nes darom su čes­na­kais 😉 superinė

  1. Svei­ki­ni­mai su 300uoju komen­ta­ru 🙂 Pri­zo dar nesugalvojau 🙂

 3. irgi su sūriu? NEs aš čes­na­ki­nę irgi darau, bet ji be sūrio 🙂 http://kasuvalgyti.lt/2009/09/cesnakine-duona/

 4. ruste

  Recep­te pame­te­te suri…:((( Patai­sy­ki­te pra­sau klaida.
  Siaip atro­do neblo­gai, pir­siu alaus is Vyno­te­kos ir ban­dy­siu is vakara.

  1. Tai, kad nepa­me­čiau, vis­kas vietose 🙂

   1. ruste

    Sor­ry. Skai­tyt nebemoku:(((

    1. visiems pasi­tai­ko 🙂

 5. […] Sūrio duo­na, kurios recep­tą pako­re­ga­vau vie­toj svo­gū­nų žie­dų pri­dė­da­ma daug kra­pų ir po to į tar­pus pri­kiš­da­ma tar­kuo­to sūrio. Rezul­ta­tas tiek ori­gi­na­lus, tiek maniš­kis spė­ju toks pats – pasa­kiš­ka užsi­ge­riant alu­mi! Na ir aiš­ku pigu ir grei­tai pagaminama! […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.