Graikiškos bulvės

skanaus

4 seri­ja 🙂 40 — šim­tas įrašas 🙂

Jau žino­te, kad graikai val­go daug, labai daug 🙂 Daug mėsos, daug dar­žo­vių ir daug bul­vių. Bul­vės popu­lia­rios, popu­lia­res­nės už duo­ną. Rei­kia nepa­mirš­ti, kad ir tzat­zi­ki su bul­vėm val­go­si labai ska­niai 🙂 Aš paste­bė­jau, kad graikai bul­ves val­go arba labai rie­bias — kep­tas orkai­tėj, su daug svies­to ir roz­ma­ri­nu, arba kep­tas orkai­tėj, su tru­pu­čiu aly­vuo­gių alie­jaus ir citri­na. Ir vie­nos ir kitos ska­nios, su mėsa, graikiš­ko­mis salo­to­mis ir tzatziki.

 • 0,6 kg bulvių;
 • 1 citri­nos sulčių;
 • kele­tas skil­te­lių česnako;
 • 4 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • 1 v.š. raudonėlio;
 • drus­kos, pipirų;

Nusku­ta­me ir stam­biai supjaus­to­me bul­ves. Sude­da­me į skardą.

nuplauname supjaustome
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Pasi­ruo­šia­me užpi­lą. Išspau­džiam citri­ną, susmul­ki­nam čes­na­ką, įpi­lam alie­jaus, įde­da­me drus­kos pipi­rų, rau­do­nė­lio. Vis­ką gerai sumai­šo­me ir užpi­la­me ant bulvių.

užpilas sumaišome
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Bul­ves gerai pamai­šo­me, kad užpi­las pasi­skirs­ty­tų toly­giai, dar pabars­to­me druska.

daržovės Graikiškos salotos
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.
Kepa­me 45–60 min, pri­klau­so­mai nuo bul­vių dydžio 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Po pusės lai­ko vėl gerai rei­kia išmai­šy­ti bul­ves. Val­go­me, su graikiš­ko­mis salo­to­mis, souv­la­kiu, tzatziki.

Bulvytės

Jei dabar dar nepa­si­ju­si­te kaip Graiki­joj, tai tada nebe­ži­nau ką ir bepasiūlyti 🙂

Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Graikiškos bulvės”: 12

 1. Taip taip, por­ci­jos Graiki­joj man patiko 🙂
  Pir­mą sykį, menu, užsi­sa­kėm dviem žmo­nėms po vie­ną. Pama­tę atke­liau­jan­tį pada­vė­ją supra­tom, kad mažu­mė­lę sukly­dom :)) Vėliau apsi­draus­da­mi imda­vom vie­ną dviems, nors pasi­tai­ky­da­vo, kad taver­nų savi­nin­kai ir sutau­pyt norė­da­vo, ir mažiau mais­to įdėdavo.
  Užkrė­tei vėl mane Graiki­ja, et. Buvau pri­mir­šu­si… Gal metus po kelio­nės bent kar­tą per savai­tę horia­ti­ki sala­ta valgydavom :))

  1. O aš pasi­ilg­stu jogur­to su medumi.. 🙂

 2. o kuo graikai papras­tai užsi­ge­ria val­gy­da­mi? visai netu­riu nuovokos 🙂

  1. Nami­niu vynu, van­de­niu su citri­na, alu­mi, frap­pe (šal­ta kava) nu ir aiš­ku rake, skies­ta su vandeniu 🙂

 3. Edita

  Tesiant bul­viu tema, siu­lau paban­dyt kana­rie­ti­skas bul­vy­tes su mojo pada­zu — ska­niau­sios bul­vy­tes pasau­ly­je — pabandykit :>

  1. Rei­kė­tų dar ir recep­to 🙂 nesu tokio girdėjęs

 4. Sigita

  Svei­ki,
  ka tik paga­mi­nau sias zavias bul­vy­tes, bet paste­be­jau, kad vieos citri­nos sul­ciu per daug..Nu ziau­riai jos jau­cias, mano many­mu, puses pakak­tu. Sko­nio rei­ka­las, aisku 🙂
  Siaip ska­nu, dekui uz recepta!

  1. Svar­biau­sia kad pati­ko 🙂 Gal citri­na dide­lė pasi­tai­kė? bet žino­ma, ir pusės cti­ri­nos sul­čių tik­rai gali­ma dėti 🙂

 5. Toma

  Vakar kepiau sitas bul­vy­tes. Pasi­skai­cius komen­ta­rus buvau nusi­tei­kus labai mazint citri­nos sul­ciu, bet to nepa­da­riau, nors citri­na ir nebu­vo dide­le, bet buvo tas pats. Mano vyrui tru­ko vie­nin­te­lio daly­ko, drus­kos, bet cia ipras­ti­nis komen­ta­ras musu sei­moj 🙂 As jos nau­do­ju laaabai mazai

  1. Sma­gu 🙂

 6. […] (?) čili viš­tie­na su koko­sų pie­nu (netu­rė­jom mang0) bei graikiš­kai paruoš­to­mis bul­vė­mis sudo­ro­ta buvo […]

 7. […] Graikiš­kos bul­vės [Ką suvalgyti?] […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.