Tiršta jautienos šonkaulių sriuba su alumi

Tris­de­šim­ta­sis recep­tas — valio! 🙂

Skanaus

Užtruk­si­te 2,5 valan­dos, dar­bo 20 min. 🙂

Ne per seniau­siai pama­čiau labai gra­žių mėsin­gų jau­tie­nos šon­kau­lių ir net neži­no­da­mas, ką su jais gali­ma dary­ti nusi­pir­kau jų. Kai­na­vo pigiai, pigiau nei kiau­lie­nos šon­kau­liai. O pasi­ro­do pigūs jie dėl­to, kad yra bai­siai kie­ti 🙂 Rei­kė­jo, ką nors sumąs­tyt ir ska­niai paga­min­ti šon­kau­lius. Pri­si­mi­niau, kad nese­nai val­giau ska­nią jau­tie­nos sriu­bą, su plė­šy­ta jau­tie­na, tai gal­vo­ju, kad ir aš pana­šiai galė­čiau pasi­da­ry­ti pats 🙂 Po to dar pri­si­mi­niau, kad esu skai­tęs, kaip jau­tie­ną troš­ki­na alu­je, pagal­vo­jau ir čia tiks. Ar tiko? Neži­nau, tur­būt 🙂 Alus patie­ka­le palie­ka savo kar­tu­mą, kuri tru­pu­tį gali­ma suma­žin­ti įdė­jus cuk­raus. Todėl nemėgs­tan­tys alaus geriau jo nepil­ki­te. Tačiau kva­pas įpy­lus alaus — pasa­kiš­kas 🙂 Dar­žo­vių į tokią sriu­bą gali­ma dėti bet kokių, kas kokias mėgs­ta kokių turi.

Sriu­ba bus tirš­ta dėl ver­da­mų kau­lų. Vir­da­mi kau­lus gau­na­me ne tik žela­ti­ną, bet ir labai gerą sko­nį. Tai­gi sriu­ba bus labai soti, tirš­ta, ska­ni. Sko­nis labai jau­tie­niš­kas. Bus kar­tu ir pir­mas ir ant­ras patie­ka­las 🙂 Labai vyku­si sriuba 🙂

 • 1 kg jau­tie­nos šonkaulių;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 3 čes­na­ko skiltelės;
 • 1 stik­li­nė alaus;
 • 1 v.š. cukraus;
 • 2 v.š. bal­sa­mi­co acto;
 • 2 mor­kos;
 • 10 bul­vių;
 • 0,5 inde­lio alyvuogių;
 • drus­kos, pipi­rų, raudonėlio.

Nuo šon­kau­lių nupjaus­to­me rie­ba­lus (jei tokių yra) ir pad­ru­ski­nam iš visų pusių. Imam sto­ra­dug­nį puo­dą, įpi­la­me šla­ke­lį alie­jaus ir apskru­di­nam šon­kau­lius iš visų pusių. Pake­pus šon­kau­lius sriu­ba bus sod­res­nio sko­nio, turės tam­ses­nę spalvą.

šonkauliai pakepam
iš visų pusių pakepti
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Gerai apkep­tus šon­kau­lius lai­ki­nai pade­dam į lėkš­tę, tuo tar­pu tame pačia­me puo­de pake­pam smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną ir čes­na­ką. Kai svo­gū­nai pakeps, pila­me actą, alų ir men­te­le gerai nuva­lo­me puo­do dug­ną. Tru­pu­tį pakai­ti­nam ir sude­dam šon­kau­lius. Užpi­lam van­dens taip, kad apsem­tų šon­kau­lius. Ugnį pada­rom tokią, kad van­duo vos bur­bu­liuo­tų. Troš­ki­nam apie 2 valan­das, kol mėsą bus minkš­tut minkš­tu­tė­lė ir pra­dės pati kri­sti nuo kau­lų. Per tą lai­ką rei­kia nusi­skus­ti ir susi­pjaus­ty­ti mor­kas ir bulves.

Po 2 valan­dų išimam kau­lus, nuo jų nuima­me mėsą (ji pati nukris :)).

po 2 valandų suplėšom mėsą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Mėsą kar­tu su dar­žo­vėm įde­dam į toliau ver­dan­tį van­de­nį, įpi­lam van­dens (pil­ti tiek kiek nuga­ra­vo ir tru­pu­tį dau­giau arba tiek, kokio tirš­tu­mo sriu­bos nori­te). Įde­dam cuk­rų, o drus­ką ir pipi­rus pagal sko­nį. Ant silp­nos ugnies ver­da­me dar 3o min. Jei nori­te tirš­tos sriu­bos, į puo­de­lį šal­to van­dens įdė­ki­te 2 v.š. krak­mo­lo ir gerai išmai­šę supil­ki­te į sriu­bą, išmaišykite.

Ska­naus.

Skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Tiršta jautienos šonkaulių sriuba su alumi”: 8

 1. vis­kas ok, sriu­ba atro­do super ska­ni tik man vie­nas momen­ta­s­ke­lia klau­si­ma. kam rei­ka­lin­gas krak­mo­las…? gal geriau dali bul­viu sugrus­ti ir bus tirsta…

  1. Jei nori negrūs­tų bul­vių ir tirš­to skystimo 🙂

 2. Marius

  O tams­ta kokį alų reko­men­duo­jat — švie­sų ar tamsų?

  1. Aš nau­do­jau švie­sų Sam­son alų, nes jis man patin­ka. Ir mais­te rei­kia nau­do­ti gėri­mus tokius, kokius patys geriate 🙂

 3. Svogerka

  Audriau,reikia dau­giau sriubu!…

 4. Irena

  Labai geras recep­tas… Aciu!

 5. Loreta

  Super sriu­ba 😉 kelis kart gami­nau, tai namiš­kiai per labai trum­pą lai­ką suval­gė. Beje aš krak­mo­lo nedė­jau, gami­nu grei­t­puo­dy­je per 30 min. ir ji vis­tiek skani

 6. Vaida

  Super sriu­by­tė! Tie­sa teko gamin­ti su avie­nos šon­kau­liu­kais ir šiek tiek paaštrinti:)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.