Traškūs bulviniai blynai

Skanu

Labai mėgs­tu lie­tu­viš­kus tra­di­ci­nius patie­ka­lus. Tame tar­pe ir bul­vi­nius 🙂 Nors bul­vė į Lie­tu­vą atke­lia­vo paly­gi­nus nese­nai — XVIII amžiuj, o Vaka­rų Euro­poj bul­vė buvo jau žino­ma dau­giau nei 100 metų, bet atro­do, kad lie­tu­vių vir­tu­vė­je pri­gi­jo labiau­siai. Bul­vės kelias į skran­džius buvo sun­kus ir ilgas. Bul­vės gim­ti­nė P. Ame­ri­ka, todėl pir­miau­sia, rei­kė­jo įveik­ti Atlan­to van­de­ny­ną, ir atplauk­ti iki Euro­pos. Tai pada­rė Ispa­nai. Iš pra­džių jas augi­no, kaip deko­ra­ty­vi­nes gelės, bul­vių žie­dais damos puo­šė šukuo­se­nas. Vėliau, pra­dė­jo val­gyt, bet ne tai ką rei­kia, o vir­šu­ti­nę bul­vės dalį. O ji kaip žinia nuo­din­ga. Vėliau buvo supras­ta, kad šak­nys yra val­go­mos ir dar net mais­tin­gos. Nuo tada ponai savo dva­ruo­se pra­dė­jo jas augin­ti. Tačiau vals­tie­čiai ir toliau nesu­pra­to bul­vės ver­tės. Ir tik daug vėliau, bul­vė tapo ta dar­žo­vė, kurią mes turi­me dabar.

Man atro­do, kad kitų šalių vir­tu­vės tokios įvai­ro­vės su bul­vėm netu­ri 🙂 Ir cepe­li­nai, ir plokš­tai­nis, ir vėda­rai, bly­nai, kle­c­kai, košės ir t.t.

O šis bly­nų recep­tas labai vyriš­kas, nes rei­kia ne tik susi­tar­kuo­ti bul­ves, bet dar rei­kės jas ir išspaus­ti, kad lik­tų kuo mažiau van­dens. Bly­nai bus ska­nūs ir traš­kūs, dar ska­niau su grie­ti­ne ir kefyru 🙂

 • 0,5 kg bulvių;
 • drus­kos, pipirų.

Bul­ves nuskus­ti ir sutar­kuo­ti buro­ki­ne tar­ka. Tada paim­ti rankšluos­ti ir gerai išpaus­ti bul­ves. Išspau­das pad­ru­skin­ti ir papirinti.

bulvės sutarkuojam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Į kep­tu­vę su alie­jum dėti bul­ves, sufor­muo­ti bly­ną. Svar­bu, kad butu visur vie­no­do sto­rio, ne per storas.

paspaudžiam Kepam kitą pusę
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Su men­te­le paspaus­ti, kad tar­kiai sulip­tų. Kai vie­ną pusė gra­žiai paru­duo­ja, atsar­giai apvers­ti ir baig­ti kep­ti kitą pusę.

skanaus
Gavo­si 4 dide­li blynai.
Por­ci­ja dviem.

Komentarai

Atsakymų į “Traškūs bulviniai blynai”: 13

 1. pana­šu į Ciu­ri­cho plokš­tai­nį 🙂 sun­kiais stu­den­ta­vi­mo lai­kais tokiu ska­nu­my­nu iš bado vadavomės 🙂

 2. iveta

  as dar visa­da pake­pi­nu ces­na­ka ir visa ta mase supi­lu i kep­tu­ve (bly­nu nefor­muo­ju), pri­de­du ivai­riau­siu zole­liu ir mai­sau. gau­na­si pui­ki kose makalose.

 3. Plokš­tai­nis gau­na­si kitoks — šla­pias. O čia visa esmė traš­ku­me. Gau­na­si tokie bly­nai kaip čipsai.

 4. virga

  Na neįsi­vaiz­duo­ju, kaip jums gau­na­si jie tokie gel­to­ni… aš buv­les tik sutar­kuo­ju, jos jau patam­sė­ja, o išspau­dus ir visai rudos pasi­da­ro… negi nie­ko papil­do­mai nededat?

  1. Gal bul­vės kokios nevy­ku­sios? aš nie­ko nede­du papil­do­mai, kad jos nejuo­duo­tų, bet gali­ma vita­mi­no C įmes­ti truputį 🙂

 5. Inesa

  Tik­rai ska­nūs ir traš­kūs bly­nai, nors buvo keista,kad kiau­ši­nių nereikia.Labai abiem su vyru patiko.Tik rie­ba­lų tai jau pri­trau­kia daugiau,negu tra­di­ci­niai tar­kuo­tų bul­vių blynai.

  1. Svar­bu gerai įkai­tin­ti alie­jų 🙂 bet, taip, pri­trau­kia jie truputį 🙂

 6. astyte

  I tar­kuo­tas bul­ves rei­kia svo­gu­ne­lio itarkuoti,tada jos neparuduos.…

  1. arba vita­mi­no C 🙂

 7. akiplesha

  kad nejuo­duo­tu bul­vess ispau­dziu siek tiek citri­nos sulciu

  1. dar gali­ma ide­ti vita­mi­no C 🙂

 8. nestuke

  nes­ciom skai­ty­ti nel­bj gali­ma 😀 uzsi­ma­niau gal kokiu 10 patie­ka­lu is cia 😀 bet einu kep­ti blynu :))))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.