Žyma: vynuogės

  • Spanguolių šerbetas arba kaip ledus pasidaryti namuose

    Spanguolių šerbetas arba kaip ledus pasidaryti namuose

    Dar vie­nas iššū­kis. Pada­ry­ti ledus be ledų maši­nos (ice maker). Turint šią maši­ną vis­kas papras­ta ir ele­men­ta­ru — sumai­š­ei ką tik nori, supi­li į maši­ną, įjun­gi ir po kelių valan­dų val­gai ledus. Tuo tar­pu, jei visa tai dary­si be maši­nos ir tik papras­tai sudė­si į šal­dy­tu­vo kame­rą, tai gau­si ledo gaba­lą, kurį nebent galė­si tik…