Žyma: krienai

  • Krienai

    Krienai

    Kiek tik save atsi­me­nu, visa­da val­giau ir val­gau krie­nus 🙂 Kai buvau mažas krie­nus val­giau, nes sene­lis saky­da­vo, kad būsiu tik­ras vyras. Buvo gar­bės rei­ka­las suval­gy­ti krie­nų, tokių kurių rei­kia vos vos, bet bur­ną ir nosį išgrau­žia kaip rei­kia :)Ir dabar sriu­bas val­gau su duo­na, o ant jos užsi­te­pu krie­nų — vyrai kitaip ir nevalgo 🙂…