Aš ir alus

Kas skai­to mano įra­šus arba kas mane pažįs­ta tas nenu­stebs, kad aš mėgs­tu alų. Mėgs­tu viso­kį, vie­ną­kart vie­ną, kitą­kart kitą, pri­klau­so­mai, nuo vie­tos, lai­ko, aplin­kos. Pasi­tai­kė pro­ga suda­ly­vau­ti Švy­tu­rio alaus daryk­los orga­ni­zuo­ja­ma­ja­me pro­jek­te apie alaus ir mais­to deri­ni­mą, ir žino­ma aš suti­kau. Šio pro­jek­to esmė ir pag­rin­di­nė idė­ja pasa­ko­ti žmo­nėms apie tai, kad alus nėra gėri­mas, kurio rei­kia išger­ti kuo dau­giau nuėjus į barą, kad pag­rin­di­nis užkan­dis prie alaus yra kep­ta duo­na su sūriu ar rūky­ta kiau­lės ausis. Skir­tin­gą alų gali­ma pui­kiai derin­ti prie labai įvai­raus mais­to, tin­ka­mai deri­nant atsklei­si­te ne tik alaus sko­nį, bet taip pat ir mais­to, pama­ty­si­te kaip vie­nas ir kitas dera tar­pu­sa­vy­je. Paža­du, kad pajaus­ti tin­ka­mą mais­to ir alaus deri­nį bus tik­rai paprasta 🙂

Šiam kar­tui tiek, bet kitam — tik­rai daugiau 🙂

Pro­jek­to puslapis:

http://www.tradicinekolekcija.lt/index.php/tinklarastininkai/audrius-galinskis/22

P.S. Beje, nesa­ky­ki­te, kad nemėgsta­te alaus, nes alaus yra tiek daug rūšių, kad aš net neabe­jo­ju, kad kiek­vie­nas galė­tų ras­ti savo mėgiamą 🙂


Paskelbta

-

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “Aš ir alus”: 5

 1. agga1983

  Taip taip, o ypa­tin­gai mote­riskem, sakan­ciom, kad jos nemegs­ta alaus, buti­niau­siai reko­men­duo­ciau para­gau­ti lam­bi­c’o 🙂 http://lt.wikipedia.org/wiki/Lambic

  1. O jei būti dar tik­s­les­niam tai Lin­de­mans alų, pvz Kriek, Fram­boi­se, Apple:
   http://www.lindemans.be/start/kriek/en

 2. Justas

  Na ištik­ro manau, kad čia eili­nė Švy­tu­rio rekla­ma tas pro­jek­tas, tik­rai neži­nau iš kur jie trau­kia tokius ver­ti­ni­mus, ale viso­kie auk­si­niai meda­liai, bet tai nėra ska­nus alus, ska­niau­sias mažų daryk­lų, gyvas alus, jame vis­vien jau­čia­si dau­giau dar­bo įdė­ta, nei tuo­se kon­ve­ri­ji­niuo­se aluo­se. Būtų sma­gu, kad būtų skil­tys ne vien apie mais­tą, bet ir apie alaus ir vyno degus­ta­vi­mus ir komentavimus 🙂

  Į svei­ka­tą 😉

  1. Kam ska­nus, kam ne. Su mažom daryk­lom yra vie­nas dide­lis minu­sas, tai, kad jiems nesi­se­ka, pasto­viai vie­no­dai gerai išvir­ti alų. Bet taip, pasi­tai­ko ska­naus alaus 🙂

 3. Antanas

  Prie alaus žuvis yra tie­siog super! Ypač jei­gu mėgs­ti išban­dy­ti kaž­ką nau­jo. Aš visai nese­nai raga­vau karš­to rūky­mo Afri­ki­nio šamo. Jėge­lė! Nepa­me­nu iš kur užsi­sa­kiau, bet nete gali­ma ras­ti (ska­ni­zu­vis ar kazkaip pana­siai) ive­dus Afri­ki­nis samas. Reko­men­duo­ju išbandyti!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.