70 šokoladinių triufelių

Kai iš Lat­vi­jos grįž­tu į Lie­tu­vą sten­giuo­si lauk­tu­vėms nusi­pirk­ti šoko­la­di­nių Lai­mos triu­fe­lių. Neži­nau kodėl, bet jie labai ska­nūs, o Lie­tu­voj jų nete­ko maty­ti. Tai buvo, vie­na iš prie­žas­čių, dėl ko nuspren­džiau pada­ry­ti nami­nių triufelių.

Inter­ne­te daug triu­fe­lių recep­tų, ir visi jie ski­ria­si. Vie­ni deda, svies­to, rie­šu­tų kre­mo, kon­den­suo­to pie­no, džiu­vė­sių, pila like­rio, romo ar vis­kio. Triu­fe­lį paden­gia taip pat įvai­riai — kak­a­va, pie­niš­ku šoko­la­du, drus­ka ar čili mil­te­liais. Tai iš viso šito, atsi­rin­kau, kas man patin­ka, ir dariau triu­fe­lius. Recep­tas papras­tas, ingri­di­en­tų nedaug, tačiau dar­bo yra 🙂 Sun­kiau­sia sufor­muo­ti triu­fe­lį, bei nesu­val­gy­ti vis­ko beda­rant 🙂 Ir dar, tai pir­ma­sis desertas 🙂

 • 200 gr. grietinėlės;
 • 400 gr. labai juo­do šoko­la­do (70 proc. kakavos);
 • papras­tos kakavos.

Pir­miau­sia pakai­ti­nam, bet neužvi­ri­nam, grie­ti­nė­lę. Puo­dą nuima­me nuo ugnies, ir į grie­ti­nė­lę sude­dam ply­te­lėm sulau­žy­tą šoko­la­dą. Vis­ką mai­šom mai­šom mai­šom, kol gau­nam vie­na­ly­tę masę. Šia masę rei­kia pora valan­dų palai­ky­ti šal­dy­tu­ve, kad sustingtų.

lalala
Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Po poros valan­dų pra­si­de­da didy­sis žai­di­mas su sal­dai­niu dary­mu. Šoko­la­das, greit lydo­si ran­ko­se, todėl rei­kia suk­tis, ir grei­tai suk­ti sal­dai­nius:) Sufor­muo­tą sal­dai­nį deda­me į kak­a­vą ir leng­vai pavo­lio­ja­me joje. kak­a­va greit pri­ki­bs prie šoko­la­do —  gau­sis gra­žus triu­fe­lis. Deda­me į lėkš­tę ar dėžu­tę, ir dar deda­me į šaldytuvą.


Norė­da­mi pama­ty­ti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Gau­si­me 70 ska­nių, ran­kų dar­bo triufelių.


Paskelbta

-

sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “70 šokoladinių triufelių”: 14

 1. O kaip ska­niai atro­do! Mmm, desertai… :>

 2. sun­kiau­sia tik­rai yra nesu­val­gy­ti beda­rant — tokia bėda mane išti­ko prieš porą savai­čių, ir į sve­čius nusi­ve­žiau tik pusę ketin­to kie­kio, vajei!

  1. ha 🙂 o aš tai numa­ny­da­mas iš kart dariau dau­giau nei pusę kilogramo 🙂

 3. Tesin­gas recep­tas — aš pati dar visad abri­ko­są mir­ky­tą deg­ti­nė­je įde­du. Dar dau­giau žai­di­mo, bet kaip skanu…

 4. Ooo… aaa… niam niam… atro­do pui­kiai, pui­kiau ir pui­kiau­siai, ran­ka į nuo­trau­kas tiei­sog pati tie­sias :)) Groožis! 🙂

 5. Paulina

  Na, as dariau dar su svies­tu ir ise­jo tokie ‘par­duo­tu­vi­niai’ . tik reikia,kad butu kuo rie­bes­nis, nes jie ir taip ran­ko­se tirpsta.
  beje, dariau pacius triu­fe­lius su medi­niais sauks­tais dviem(mazdaug kaip spur­gas daro) . isei­na pail­gi tokie, bet bile ant ran­ku nelimpa :))

  1. Šoko­la­de jau būna svies­to, todėl turė­jo rie­biai gautis 🙂
   O aš kitą kart kai dary­siu, tai mėgin­siu dary­ti su ledu­kų for­ma, pažiū­rė­siu kaip tada gausis.

 6. Asta 2

  Norė­jau paklaus­ti, ar triu­fe­liai labai ištęž­ta, jei ilgė­liau nelai­ko­mi šaldytuve?

  1. Jie bus minkš­ti, bet neiš­tiš, for­mos irgi nepra­ras, jei auš­ku nebus šildomi:)

 7. Viktoras

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Idekit truou­tu­ka drus­kos apie puse arba­ti­nio sauks­te­lio dar labiau pary­skins soko­la­do skoni

 8. Evelina

  Kaip manot, ką rei­kė­tų pri­dė­ti, kad triu­fe­lis gau­tų­si šiek tiek švel­nes­nis? Turiu gal­vo­je maž­daug kaž­ką pana­šaus kaip šiek tiek pie­niš­ką šoko­la­dą 🙂 Žinau, kad keis­tai skam­ba, šie triu­fe­liai tokie sma­gūs, bet aš nepra­tu­si val­gy­ti gry­no šoko­la­do, todėl norė­čiau jo švel­nes­nio 🙂 ar tie­siog nau­do­ti šoko­la­dą su mažes­niu pro­cen­tu kakavos?

  1. aha ir gal kokia ply­te­lė pie­niš­ko šokolado 🙂

 9. Rasa

  O jei deda­me tokius prie­dus, kaip tar­kuo­tos apel­si­nų žie­ve­lės, čili — kada juos dėti? Į masę?

  1. Evelina

   Taip, į masę. Aš gami­nau su apel­si­nais, tobu­lai išėjo 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.