Ką Suvalgyti?

Čili troškinys
Publikuota 17. Vas, 2010, autorius - kategorija 30min, Jautiena, Meksikietiški, Pagrindinis patiekalas, Sriubos, Troškinys

Nepa­mir­šote, kad šian­dien pasninkas? 🙂

Užtruk­site ~60 min

Čili troš­ki­nys — patie­ka­las, kurį norė­jau pada­ryti jau labai senai, bet vis ruo­šiaus mora­liš­kai, nes įsi­vaiz­da­vau, kad sudė­tinga. O kai pada­riau — paaiš­kėjo, kad labai lengva ir paprasta, o ir labai skanu 🙂 Pri­si­skai­čiau 327 čili troš­ki­nio recep­tus, iš visų sudė­jau, kas man patinka, išme­čiau, kas nepa­tinka, ir gavau savo čili 🙂 Labai nuste­bau per­skai­tęs, kad sko­niui page­rinti į troš­kinį rei­kia įdėti kak­a­vos. Ir aš įdė­jau, gavosi ska­niai, bet neži­nau, kaip būtų buvę be jos. Matyt taip pat skaniai 🙂

Troš­ki­nio užteks dviem dienom 🙂

 • 500 gr. faršo (lie­ses­nio) arba mėsos, kurią rei­kės susipjaustyti;
 • 2 dide­lių svogūnų;
 • 3 čes­nako skiltelių;
 • 2 čili pipirų;
 • 2 a.š. malto kumino;
 • 2 a.š. mal­tos papri­kos miltelių;
 • 1 v.š. cukraus;
 • 1 skar­dinė kon­ser­vuotų pomi­dorų (sveikų arba trintų);
 • 700 gr. pomi­dorų tyrės (nau­do­jau savo, naminę, galima pakeisti skar­dine pomi­dorų ir dar įpilti vandens);
 • 1 skar­dinė rau­do­nųjų pupelių;
 • sūrio;
 • drus­kos, pipirų.

Pir­miau­siai pake­pi­name pad­ru­skintą papi­pi­rintą faršą. Apke­pi­nus sudėti į puodą, kuriame vir­sime čili. Toje pačioj kep­tu­vėj pake­pam svo­gūną, česnaką.

Bai­giant juos kepti sude­dame pjaus­tytą čili pipirą, kuminą, papri­kos mil­te­lius ir dar trum­pai viską pake­pi­name. Viską sude­dam į tą patį puodą. Ten pat dar supi­lam pomi­do­rus (jei netrinti — su šaukštu sutrinti), pomi­dorų tyrę (arba dar tokių pat kon­ser­vuotų pomi­dorų skar­dinę ir kokia pusę stik­li­nės vandens).

Puodą užvi­ri­name. Ir tada ugnį suma­ži­name iki mini­mumo, puodą užden­giame ir pamirš­tame 45 min. Po 45 min para­gau­jame. Įde­dame cuk­raus, drus­kos. Jei pomi­do­rai buvo rūgš­tesni, tai cuk­raus rei­kės dar įdėti. Sude­dam pupe­les, įde­dam šaukš­telį kakavos.

Dar paver­dame ant silp­nos ugnies ~ 15 min ir val­gome 🙂 Nepa­mirš­kit sūrio 🙂

Žymos: , , , , , , , , , ,42 komentarai straipsniui “Čili troškinys”

 1. osox2010.02.17.

  Koks vyriš­kas ir nepro­por­cin­gas batono gabalas! 😀

  O šiaip tai labai gundo, mano mėgs­tama sriuba. Ir apskri­tai mėgstu trin­tas sriu­bas: grybų, dar­žo­vių, morkų, žir­nių… Tik va tokios tirštesnės 🙂

  • Audrius2010.02.18.

   Noriu pabrėžti, kad čia ne sriuba, o troš­ki­nys 🙂
   O pran­cū­ziško batono kitaip ir nesupjaustysi 🙂

 2. Giedrė2010.02.17.

  ot žal­tys, pasnin­kas, o mėsa gun­dai 😀
  aš ir pana­šiai čili darau, tik dar finale su švie­žiais pomi­do­rais val­gau, nes būna taip aštru kad atvė­sint lie­žuvį tenka 🙂

  • Audrius2010.02.18.

   Kadangi aš labai aštriai neval­gau, tai ir troš­ki­nys nela­bai ašt­rus — tik 2 čili pipi­rai. Nei kajeno, nei jela­peno nede­jau 🙂 Bet ir taip buvo aštru, ypač antrą dieną, nes sėk­ly­tes nela­bai ati­džiai išvaliau 🙂

 3. Giedrė2010.02.22.

  nuo tre­čia­die­nio man dieną-naktį gal­voj šitas patie­ka­las 😀 na, jau paga­liau kun­ku­liuoja ant viryk­lės 😀 neiš­lai­kiau. Tiesa, kele­toj vietų kaip visada teko impro­vi­zuot, bet tikiu, kad bus LABAI GERAI

 4. Giedrė2010.02.23.

  nu tiesą sakant.. nela­bai 😀 nebuvo taip aštru kaip tikė­jausi, bet troš­ki­nys kaip troš­ki­nys. labai norė­jau tik­ros mėsos 🙂

 5. pokstinikas2010.02.24.

  Daraus kazka pana­siai bet skys­tas gau­nas pas mane, noris tirs­tes­nio, juk tro­ski­nys 🙂 nes mano tro­ski­nys skys­tes­nis nei Ciliake ju cili sriuba 😀

  • Audrius2010.02.24.

   Per­daug van­dens ir mažai priedų 🙂 Gali paban­dyt šaukštą krak­molo šal­tame van­deny išmai­šyt ir supilti į troš­kinį. Bus tiršta ir skanu, ir krak­molo nesijaus.

 6. inga2010.03.08.

  Labai aciu uz recepta,buvo l.skanu,visi kas valge labai patiko,gaminti buvau leng­viau nei tikejausi,tik nesu­ri­zi­ka­vau ideti kakavos,bet kita karta paban­dy­siu surizikuoti.

 7. Gunda2010.05.14.

  Pri­ta­riu pasi­sa­kiu­siems — labai skanu 🙂

 8. Aktualijos2010.06.04.

  šiaip turėtu būti sriubų kategorijoje,man irgi tokia patinka,tik va bėda pupe­lių nemegstu todel nega­liu jos valgyti,tad reiktu pasi­ga­minti tokia paciam ir be pupeliu,eh man butu cia rim­tas isukis…

  • Audrius2010.06.07.

   Aš irgi pupe­lių nemėgstu, bet čia jos tiap tinka ir deri­nas, kad net nesi­jau­čia jų 🙂

 9. Samanta2010.10.28.

  Gal galė­tu­mėt patiks­linti kiek maž­daug g. yra 1 skar­dinė kon­ser­vuotų pomidorų ?

 10. Audrius2010.10.29.

  Maž­daug 300 — 400 gramu

 11. Kristina2010.10.29.

  Gami­nau jau du kar­tus — labai paprasta ir skanu! Ačiū už receptą 🙂 Beje, pirmą kartą dariau be kak­a­vos, antrą — su kak­avą. Skir­tumo labai nepajutau 🙂

 12. Svogerka2010.12.16.

  Na, paga­mi­nau, ir su kak­ava! tik ast­rumo truksta, bijau perast­rint 🙂 bisku­tuka gal kajeno?

 13. Inga2011.01.09.

  Nere­alus tro­ski­nys… Gami­nau per nau­ja­meti 🙂 Visi pirs­tus apsi­laize 😀 O gyre… ir klause is kur recepta gavau 😀
  Aciu aciu aciu!!! Beje, del ast­rumo… kuo ilgiau tro­ski­nys pastovi tuo ast­res­nis gau­nasi, sekan­cia diena val­geme su maka­ro­nais, nu burna dege :DDD

 14. Ruta2011.07.26.

  Nie­kaip nega­lim atsi­val­gyti, žiau­riai ska­nus <3

  • Audrius2011.08.10.

   pri­ta­riu 🙂

   • Ramunas2011.09.30.

    Dekui už receptą, cia jis ne vie­nas geras 🙂 Cili jau bai­gia tro­skin­tis 🙂 Del kak­a­vos– įdė­jau tik­ros Domi­ny­kos Res­pub­li­kos kak­a­vos, akyse pasi­keite spalva ir šiek tiek sutirs­tejo, sko­nis taip pat pasi­keite, pagal mane į gera 🙂 tiesa vie­toje kon­ser­vuotu pupe­liu, nau­do­jau lie­tu­viš­kas is tur­gaus, jau­čiasi tikra pupele. Ir Cili nerei­kia gai­leti, nes mūsų par­duo­tu­vėse jis LABAI silp­nas, nau­do­jau par­vez­tus džio­vin­tos is Sei­se­liu salų, jų dviejų mažu užtenka atimi­niam skoniui 🙂

 15. jollka2011.11.13.

  Geras!

 16. severiux:)*2012.01.11.

  kaip skanu kai pada­riau tie­siog pirs­tus apsi­lai­zyti norisi nuo sio patie­kalo .nu sis cili tro­ski­nys tie­siog kai­tina :DDDDDD

 17. Ernis2012.11.22.

  Sveiki, sios sriu­bos jie­sko­jau ilgai ir paga­liau radau tur­but ban­dy­siu uzkai­tint viena puoda issi­vaiz­duoju kaip skanu aciu uz recepta 😛 mmm

 18. eitvyde2013.01.16.

  man ir mano sei­mai labai patinka cili bet par­duo­tu­veje nera­dau cili pipiru tai mari­nuo­tus dedu slo­vi­kiuke ir ir lb gerai

 19. Edita2013.01.21.

  Man labiau patinka deti tik­ras pupe­les. Dau­giau darbo aisku gaunasi.

 20. Audra2013.01.31.

  Hmm… o jeigu man rei­kia apie 12 žmo­nių pamai­tint, tai dvi­gu­bint por­ciją manau turėtų užtekti gal? 🙂

 21. Alba2014.01.15.

  Išsa­mus apra­šy­mas ir nuo­tai­kingi komen­ta­rai! įtrau­kiau šį receptą į ban­dy­tinų sąrašą. Kaip sako ernis, reiks užkai­tint vieną puodą

 22. irma2014.02.19.

  labai skanu– su vyru apsivalgem 😀

 23. Ieva2014.06.19.

  Darem su Drau­gais savait­gali, labai patiko!
  Dekui uz recepta 🙂

 24. Inga2014.08.07.

  Ačiū, auto­riui, vis­kas pavyko pui­kiai, norė­josi kar­toti ir kar­toti, tiesa nau­do­jau švie­žius pomi­do­rus, kuriuos sutry­niau smulkintuvu.

 25. bARZDUKAS2015.05.10.

  Gami­nam jau antra karta, pui­kiai vis­kas gau­nasi, kak­a­vos buti­nai rei­kia idet sutei­kia sod­res­nia spalva. kadangi megs­tam ast­riai, dedam smul­kinta jala­pena ir is usa par­vez­tus itin ast­rius prie­sko­nius. dekui uz puiku recepta

 26. Kristina2015.06.09.

  As ir gami­nau ši patie­kala. tik dar pri­de­jau­ža­liu papriku ir morku. van­dens visai nepy­liau. po to dar per­try­niau viska. nu man skanu:) išsi­ke­piau picos ban­de­liu ir pasi­da­riau aly­vuo­giu užte­pele. pasaka

 27. jUOZAS2018.05.12.

  lABAI SKANU, TUOJ BEGSIU I VIRTUVE PASIDARYT!

 28. EPI2021.10.26.

  Užskai­tau! Beje pabai­goje kartu su pupe­lė­mis galima įberti ir neper­plautų ryžių. Bus sočiau bei krak­mo­las tru­putį sutirš­tins troškinį.

 29. Pats geriau­sias mais­tas šal­tuoju metų sezonu. Mėgstu val­gyti įsi­su­pusi į pledą prie TV. Išsi­verdu gan didelį puodą ir kelias die­nas dau­giau nieko nereikia.

Leave a Reply to Ramunas

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+