Mėnuo: 2013 gruodžio

  • 20 statinių alus

    20 statinių alus

    Gal jau gir­dė­jo­te, o gal dar ne, kad Švy­tu­rys pri­sta­tė nau­ją alų “20 sta­ti­nių”. Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį buvo šio pui­kaus alaus pri­sta­ty­mas, į kurį buvau pakvies­tas ir aš. Pri­sta­ty­mas vykęs. Gerai parink­ta vie­ta — vis­kio baras „King & Mou­se“ (mėgs­tu šią vie­tą), kaip visa­da labai ska­nūs ir pui­kiai deran­tys Dona­to Dobro­vol­skio užkan­džiai prie alaus, var­di­nės tau­rės…