Ką Suvalgyti?

Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija
Publikuota 06. Rgs, 2015, autorius - kategorija Apie viską

IMGP3942

Maisto gami­nimą lai­kau vienu didžiau­sių malo­numų savo gyve­nime. Tačiau turiu ir dar vieną aistrą, kuri mažai kuo nusi­lei­džia eks­per­i­men­ta­vi­mui bei kūry­bai vir­tu­vėje. Taip, kalbu apie kelio­nes. Net galė­čiau pri­si­pa­žinti, jog avia bilie­tai mano kiše­nėje daž­nai atsi­du­ria spon­ta­niš­kai bei nepla­nuo­tai. Tuo­met žinau, jog ir vėl lei­siuosi į nuo­sta­bią ir kupiną neti­kėtų atra­dimų kelionę, kurioje mane lydės patys įvai­riausi pasau­lio sko­niai. Manau, jog nėra kelia­vimo būdo, kuris padėtų pažinti sve­čią šalį geriau ir malo­niau nei mėga­vi­ma­sis ypa­tin­gais jos vir­tu­vės patie­ka­lais. Grį­žęs iš kelio­nių daž­nai paste­biu, jog mano kas­dien gami­nami patie­ka­lai pasi­pildo nau­jais bei neti­kė­tais sko­niais. Visi jie — įkvėpti kelionių.

IMGP3883 IMGP3787

Pavyz­džiui, visai nese­nai grį­žau iš Ita­li­jos. Vieną rytą pabu­dęs supra­tau, jog jau pats metas pabėgti nuo ruti­nos ir iške­liauti į naują ir dar neat­rastą vietą. Tad, iš karto puo­liau tik­rinti kelio­nių pasiū­ly­mus įvai­riuose inter­ne­ti­niuose tink­la­piuose, tokiuose kaip greitai.lt. Po kelių minu­čių inten­sy­vios paieš­kos išsi­aiš­ki­nau, jog pigiausi skry­džiai tuo metu buvo siū­lomi į Ita­liją. Neil­gai tru­kus jau važi­nė­jome po mažus ir jau­kius Ita­li­jos kaimelius.

IMGP3761 IMGP3573

Visų pirma, žinoma, Ita­li­joje rei­kia para­gauti kavos, bent man, ji, Ita­li­joje yra pati ska­niau­sia. Ir tekai­nuoja 1 EUR 🙂 Tada dar nepa­mirš­kite ledų. Ir dar picos, maka­ronų, jūrų gėrybių..žodžiu Ita­li­joj mais­tas yra labai ska­nus ir geras. Net mažiau­siame Ita­li­jos kai­me­lyje galima rasti nuo­sta­bių res­to­ranų, kuriuose gami­na­mas tik­ras nami­nis ir geras mais­tas, sta­lai apkloti bal­to­mis stal­tie­sė­mis, o prie maisto siū­lo­mas geras vie­ti­nio regiono vynas.

IMGP9897 IMGP9866

Tai, jog ita­lai nuo­šir­džiai mėgau­jasi maistu aki­vaizdu jau nuo pir­mųjų aki­mirkų šioje šalyje. Tai — tikra gur­manų tauta. Ita­lai valgo daug, bet ilgai. Val­gy­dami mėgau­jasi maistu, bend­rauja. Tai ypač paste­bima vaka­rais ir savait­ga­liais, kai į res­to­ra­nus susi­renka dide­lės šei­mos ir mėgau­jasi maistu. Beje, ar žino­jote, kad maka­ro­nai ita­li­joje nėra ant­ra­sis patie­ka­las kaip pas mus, ten tai tik pir­mas patie­ka­las po užkan­džių ir prieš pag­rin­dinį patie­kalą 🙂 Apie picas ir maka­ro­nus reiktų rašyti atski­rai, ten jie yra visai kito­kie negu bet kur kitur. Tik­rai verta tai para­gauti, o ne apie tai skaityti 🙂

Žinoma, kal­bant apie Ita­liją neįma­noma nepa­mi­nėti ita­liško vyno. Neti­kė­tai įsi­gyti lėk­tuvo bilie­tai man tapo tie­sio­gi­niu raktu į vyno paži­nimo pasaulį. Ita­lija iš tiesų yra bene geriau­sia vieta pasau­lyje, kurioje galima susi­pa­žinti su tur­tinga vyno isto­rija. Tai puiki vieta susi­pa­žinti su pag­rin­di­nė­mis vyno ir maisto deri­nimo taisyklėmis.

IMGP3535 IMGP9835

Pavyz­džiui, ar žino­jote, jog rau­dona mėsa turėtų būti deri­nama su rau­donu vynu? Tuo tarpu, baltą mėsą tin­ka­miau­sia ska­nauti su bal­tuoju vynu. Ši vyno bei maisto deri­nimo tai­syklė yra viena iš pag­rin­di­nių. Taip pat labai pra­vartu žinoti, jog rau­do­nas vynas gali užgožti lengvų patie­kalų skonį. Dėl šios prie­žas­ties reko­men­duoju rau­do­nąjį vyną derinti su sotes­niais patie­ka­lais, o bal­tuoju vynu mėgau­tis kartu su leng­vais užkan­džiais ar salo­to­mis. Savo vie­š­na­gės Ita­li­joje metu įsi­ti­ki­nau, jog keliau­jant verta kuo nuo­šir­džiau domė­tis tos šalies vir­tuve. Tai garan­tuoja nuo­sta­bius kuli­na­ri­nius atra­di­mus, kuriuos grį­žus iš kelio­nės lengva pri­tai­kyti savo kasdienybėje!

 

 

Žymos: , ,7 komentarai straipsniui “Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija”

 1. Rasa2015.09.25.

  Tik­rai pri­ta­riu, o ita­lija apskri­tai puiki šalis pale­pinti pilvą. Dar labai įdomi ir gru­zi­jos vir­tuvė, pui­kus recep­tas su bakla­ža­nais yra ČIA: https://alkisnedraugas.wordpress.com/2015/08/01/gruziniski-baklazanai-su-graikiniais-riesutai/

 2. sonata2015.11.26.

  seiki, klau­si­mas ne i tema:) gal zinot kokia turetu buti iske­pu­sio elnie­nos kum­pio tem­pe­ra­tura ( matuo­jant maisto ter­mo­metru)
  aciu

 3. lABAI NORECIAU DAUGIAU RECEPTU IS MEKSIKIECIU VIRTUVES.

 4. Kaina2018.12.13.

  Mane taip pat itin zavi italu vir­tuve. Na, nera ko nemeg­ciau. Gaila, kad retai tenka pasi­me­gauti. O pas mus italu res­to­ra­ne­lio jokio nera. tad tenka imi­tuoti namuose suse­dus ant baro kedziu ir pasi­ga­mi­nus patiems

 5. kARALIUS2018.12.27.

  O AR IŠVIS GALIMA GERTI VALGIO METU PAGAL TAISYKLINGOS MITYBOS TAISYKLES?

 6. unohub.lt2019.07.25.

  Po sėk­min­gos kelio­nės daž­niau­siai užsi­kre­čiu tos šalies vir­tu­vės liga kaip pati ją vadinu. Tada savait­ga­liais ilgą laiko tarpą ban­dau atgai­vinti ato­stogų pri­si­mi­ni­mus ir per­prasti maisto ruo­šos sub­ti­ly­bes. Gerai, kad įsi­gy­jant būstą, didžiulį dėmesį sky­riau erd­viai ir pato­giai vir­tu­vei, nes eskper­i­men­tuo­jant man labai daug indu­in­gri­dien­tams pri­rei­kia ir vie­tos jiems surikiuoti

 7. vakareliui2019.12.27.

  Taip, pri­ta­riu, jog kelio­nese susi­pa­zysti ne tik su archi­tek­tura, gamta, bet ir su vir­tuve. Ir tai labai svar­bus atra­di­mai. Yra ideju, kurias nori kar­toti namuose ar vakareliuose

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+