Ką Suvalgyti?

Kelionė į Švyturio šalį
Publikuota 07. Gru, 2012, autorius - kategorija Apie viską, Tradicinė Kolekcija

Kelionė į mano tėviškę — Klai­pėdą, o jei dar būti tik­s­les­niam — į Klai­pė­dos Švy­tu­rio alaus daryklą. Švy­tu­rys vieną gra­žią dieną blo­ge­riams suor­ga­ni­zavo kelionę į šią daryklą, nuvežė, viską parodė, papa­sa­kojo, pavai­šino alumi bei mie­lė­mis, išsklaidė 27 mitus, paneigė 19 gandų. Bet apie viską nuo pradžių.

O pra­dėti, aišku, reiktų nuo to, kas jau dau­ge­liui yra žinoma, t.y. kad Klai­pėda mano gim­tas mies­tas, o ta miesto vieta, kurioje vei­kia Švy­tu­rys — buvęs mano rajo­nas (arba bent ribo­jasi su juo). Kadangi darykla yra pačiame miesto centre, tai aš pro ją labai daž­nai pra­ei­da­vau, ir tuo metu (11–15 metų atgal) ta kelionė pro Švy­turį mane labai ner­vin­davo. O tai būdavo dėl to, kad labai daž­nai iš Švy­tu­rio sklis­davo labai nema­lo­nus (bent man), sals­te­lė­jęs, šlykš­tus kva­pas (bet iš Klai­pė­dos mėsos kom­bi­nato kva­pas budavo dar žiau­re­nis 🙂 ). Tas kva­pas atsi­ra­s­davo ver­dant misą, o šiuo metu jo nebėra, nes įmo­nėjė sotvi fil­t­rai, kurie t0 kvapo į miestą nebe­iš­lei­džia. Kadangi šio kvapo nelikę, iš to kilo vie­nas iš gandų, kad Švy­tu­rio alaus darykla — neveikia.

Aišku be šito gando, buvo vie­nas dar svar­bes­nis — svar­biau­sias mitas — kad alus daro­mas iš mil­te­lių. Neži­nau ar aš jus nuvil­siu, ar ne, bet iš tik­rųjų, patvir­tinu, kad alus ver­da­mas iš mil­te­lių, ir tuos mil­te­lius be jokio šir­dies skausmo parodė žino­miau­sia alaus virėja Lie­tu­voje Džul­jeta Armo­nienė. Įsi­vaiz­duo­jat?? Jie paima salyklą (dai­gin­tus grū­dus) ir jį sumala (!!!) — gauna salyklo mil­tus, kuriuos užpilę van­de­niu verda! 🙂 Tikiuos nenu­si­gan­dote 🙂 Jokios apgau­lės, vis­kas natū­ralu ir paprasta, jokiu ste­buklų, sko­nio stip­rik­lių, grei­tin­tuvų ar puto­jan­čių mil­te­lių, tik salyk­las, apy­niai, mie­lės, van­duo. Vis­kas nufo­to­gra­fuota ir užfik­suota. Paspau­s­kite ant nuo­traukų, po jomis rasite paaiškinimą.

O apie mie­les norė­čiau papa­sa­koti dau­giau. Visada įsi­vaiz­da­vau, kad mie­lės iš kurių ver­da­mas alus — sau­sos, t.y. mil­te­liai. O kaip matote, iš tik­rųjų, tai pačios natū­ra­liau­sios mie­lės. Jas Švy­tu­rys užsiau­gina pats, nusi­pir­kęs tik kelio­lika gramų iš Vokie­ti­joje esan­čios mie­lių laba­ra­to­ri­jos. Taip pat įdo­mus daly­kas buvo tas, kad tos pačios mie­lės yra nau­do­ja­mos kele­tui virimų.

Tikiuos kelionė patiko ir jums 🙂 Ar jūs dar turite kokių nors nepa­neigtų mitų ar gandų? 🙂

 

 

Žymos:6 komentarai straipsniui “Kelionė į Švyturio šalį”

 1. diedas2012.12.10.

  Ger­bia­ma­sis auto­riau, galė­jai numa­rinti šį blogą, nes dabar skai­tyti alu­da­rio reklamą, tie­siog baisu.

  • Audrius2012.12.10.

   bla bla bla. Ar labai išsi­gan­dote? Ar kūnas nuėjo pagau­gais? Jei aš rašau apie Kijevo kot­le­tus ar reiš­kia, kad aš rekla­muoju Kijevą, kot­le­tus ar Vie­vio paukš­tyną? Bet šiaip malonu — vis­tiek per­skai­tėt 🙂
   Beje, gamin­to­jai, man labai būtų įdomu pama­tyti, kaip daro­mos deš­ros, sūris, sal­dai­niai, stip­rieji gėri­mai arba bet kas kitas — pakvie­s­kite mane 🙂

   • diedas2012.12.11.

    bla bla bla bla”. Gali būti tai ir pas­ku­ti­nis kar­tas, kai skai­tau. Pas­ku­ti­niai straips­niai koky­bės nepri­deda, nors anks­čiau turi­nys buvo neblo­gas, buvo galima idėjų pasi­rinkti. Bet jums spręsti kokiai pub­li­kai orientuojatės

    p.s. Apsi­sprę­s­kite ką rekla­muo­jate alų, gamin­toją ar savo idėjas.

    • justas2012.12.11.

     O kodel butent tai yra reklama? Jei zmo­gui ir tas alus patinka, ir eks­kur­si­joje buvo, pamate kas kaip… as ir esu buves Siau­liu Guber­ni­jos alaus daryk­loje, ir viska ta pati ka ir cia rode, ir ka, tik­rai buvo faina ir idomu, netu­riu savo blogo tai ir nera­siau, tik­rai buciau pasi­da­li­nes savo pamas­ty­mais kas kaip.Nereikia prunks­cioti taip.

    • Audrius2012.12.12.

     Per­skai­ty­kite dar kartą kas buvo para­šyta ir išrin­kite vie­tas, kuriose aš raginu, ska­tinu, siū­lau pirkti ar gerti Švy­tu­rio alų? Ar kurioje nors vie­toje para­šyta, kad Švy­tu­rio, ir tik Švy­tu­rio, alus geriau­sias? Kad visas likęs alus — nie­kam tikęs?. Ir, dar para­šy­kite kuriose vie­tose, ar nuo­trau­kose ta reklama buvo?
     Ar nekve­pia čia davatkizmu?

    • Austėja2014.02.25.

     Na, jeigu gerai pavar­ty­sime pus­lapį, įsi­žiū­rė­sime į nuo­trau­kas ir pastu­di­juo­sime stik­li­nes, bus gana aki­vaizdu, kad “Švy­tu­rys” čia nėra visai nie­kuo dėtas. Reklama akių neba­danti, bet šio­kia tokia yra. Dabar kitas klau­si­mas — kodėl jeigu reklama , tai jau rei­kėtų blogą marinti? Pus­la­pis pui­kus, infor­ma­ty­vus, gra­žus dizai­nas, pui­kios nuo­trau­kos. Už žmo­gaus laiką kaž­kas turi sumo­kėti — šiuo atveju tikė­tina , kad tai “Švy­tu­rys” (o gal­būt ir ne, kas čia žino). Pus­la­pyje kitų reklamų nema­tyti, jokių mir­gan­čių ant­raš­čių ir juos­te­lių kur rei­kia ir nerei­kia. O kol kas nema­čiau , kad žmo­gui būtų drau­džiama vieną ar kitą alų mėgti ir įspų­džiais dalin­tis. Už pini­gus , ar ne.

     Šau­nus blo­gas, taip ir toliau 🙂

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+