Ką Suvalgyti?

Pollo alla parmigiana — vištiena su sūriu itališkai
Publikuota 03. Lap, 2011, autorius - kategorija 60min, Apie viską, Itališki, Kelionės, Makaronai, Pagrindinis patiekalas, Troškinys, Vakarienė, Veršiena, Vištiena

Sveiki, gyvi! 🙂

Va, ir bai­gėsi mano ato­sto­gos, ir vėl rei­kia laukti naujų 🙂 Tur­būt dau­ge­lis žinote, kad buvau Ita­li­joje. Labai patiko, ypač patiko mais­tas ir ita­liš­kas kai­mas, su papras­tais žmo­nėm, nami­niu sūriu, alie­jumi ir vynu, tik­rom picom, kep­tom akmens kros­nyse, čia pat augan­čiais per­si­kais ir t.t. Pri­si­val­giau daug ir grį­žau tik­rai sun­kes­nis, negu išvažiavau.Galėčiau dar ir dau­giau papa­sa­koti, bet gi mano blo­gas ne apie kelio­nes, o apie maistą. Bet dar labai trum­pai, Ita­li­joje labai patiko — kava, pra­dė­jau ją gerti, aly­vuo­gių alie­jus, vie­ti­nių spau­dėjų, visiš­kai nekar­tus ir ska­nus, mode­nos actas, kurio dar ir par­si­ve­žiau, ita­liški bara­vy­kai (funghi por­cini), kurių sko­nis kitoks negu lie­tu­viškų, vytin­tas kum­pis, nami­nis kie­tas, labai kie­tas sūris, limončelas 🙂

Save bloge radau tik vieną ita­lišką receptą pasta ala carbo­nara, bet dabar bus dar dau­giau 🙂 Ir šian­dien, kaip ir žadė­jau prieš ato­sto­gas — ita­liš­kas recep­tas. Patie­ka­las gali būti gami­na­mas su ver­šiena arba viš­tiena. Nors pagal patie­kalo pava­di­nimą atro­dytų, kad patie­ka­las turėtų būti su par­me­zano (tarti par­me­džiano) sūriu, bet galima gaminti ir tik su par­me­zanu, ir tik su moca­rela, ir su abiem iškart 🙂 Beje, lie­tu­viš­kas Džiu­gas yra tik­rai ne blo­ges­nis už tikrą ita­lišką par­me­giano.

 • 2 viš­tie­nos krū­ti­nė­lės (kartu su mažo­sio­mis filė);
 • 1 skar­dinė kon­ser­vuotų pomidorų;
 • ~600 ml pomi­dorų tyrės arba kon­ser­vuotų pomidorų;
 • cuk­raus (jei pomi­do­rai per rūgštūs);
 • 100 gr. miltų;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • ~100 gr. duo­nos džiūvėsių;
 • ~100 gr. tar­kuoto Džiugo;
 • 3 v.š. džio­vintų čiob­re­lių, bazi­likų, raudonėlių;
 • 3–4 rutu­liu­kai mocarelos;
 • drus­kos, pipirų.

Imam viš­tos krū­ti­nėlę, atski­riame mažąją file nuo mažio­sios, mažąją nau­do­sime visą, o didžiąją pada­li­name pjau­dami išil­gai į dvi dalis (arba tris, jei file didesnė). Kiek­vieną gaba­liuką pamu­šame plak­tuku (visada muš­kite lygiąja plak­tuko puse), pamušę pabars­ty­kite druska ir pipirais.

Paimame tris lėkš­tu­tes arba dube­nė­lius, į vieną dedame mil­tus, į antrą — plaktą kiau­šinį, o tre­čiame sumai­šome džiū­vė­sius, tar­kuotą sūrį ir žoleles.

Įka­ti­name kep­tuvę, imame po vieną viš­tie­nos gaba­liuką, apvo­lio­jame mil­tuose, tada kiau­ši­nio pla­ki­nyje ir prieskonių-sūrio-džiūvėsių mišinyje.

Dedame į kep­tuvę ir kepame iš abiejų pusių, kol gra­žiai paru­duos. Pil­nai iškepti nebū­tiną, nes keps­niu­kus dar kep­sime orkai­tėje.
Kol kepa viš­tiena, arba dar nepra­dė­jus kepti, sutri­name kon­ser­vuo­tus pomi­do­rus, juos sumai­šome su pomi­dorų tyre (aš nau­do­jau savo paties gamintą naminę), jei rei­kia įdė­kime cuk­raus, tru­putį drus­kos. Visą šitą pomi­dorų masę pilame į skardą (skarda turi būti nei per didelė, nei per maža — tokia, kad tilptų viš­tie­nos gaba­liu­kai ir daug lais­vos vie­tos neliktų).

Į šį padažą dedame viš­tieną, ant viš­tie­nos užde­dame pomi­dorų masės, ir dar ant vir­šaus moca­re­los, par­me­zano arba ir to ir to 🙂

Kepame 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­roje ~15 min ir po to dar porą minu­čių įjun­giame kai­ti­nimą iš vir­šaus, kad gra­žiai paru­duotų sūris. Val­gome su makaronais.


Buon Appetito!

Žymos: , , , , , , , , , ,14 komentarai straipsniui “Pollo alla parmigiana — vištiena su sūriu itališkai”

 1. astyte2011.11.08.

  Net seilė tįsta skai­tant apra­šymą ir žiū­rint nuotraukas.….Ryt teks gaminti,nes laaaaabai norisi paragaut.….

 2. ina2011.11.14.

  o kaip gami­note pomi­doru tyre?

  • Audrius2011.11.16.

   nesu­dė­tinga. Rei­kia sutrinti pomi­do­rus ir virti kol kaž­kiek nuga­ruos van­duo. Tada viską per­va­ryti per sie­telį, įdėti drus­kos, cuk­raus ir užkonservuot.

 3. Egle2011.12.01.

  Manau ver­tetu ideti ces­nako, nes truksta kaz­ko­kio ast­rumo. bet siaip skanu 🙂 svar­biau­sia nepa­gai­leti surio 🙂

 4. astyte2011.12.01.

  Pui­kus receptas,skanus patiekalas.…Dėl sūrio sutinku –rei­kia dėti daug.….

 5. virginija2011.12.05.

  mam viš­tos krū­ti­nėlę, atski­riame mažąją file nuo mažio­sios, mažąją nau­do­sime visą, o didžiąją pada­li­name pjau­dami išil­gai į dvi dalis“
  mažąją nuo mažosios 🙂

 6. Lida2012.04.01.

  Vsio kvie­siu sve­cius, ipil­siu cer­kas ir skanausim!

 7. Storm2012.06.02.

  Ačiū už puikų receptą ir … nostal­giją Italijai;-)

 8. inga2012.09.04.

  užsi­ka­bi­nau už pesto padažo recep­tuko, kuris ŽIAURIAI patiko, o pas­kui pra­dė­jau skai­tyt kitus, skai­tyt, skai­tyt…
  Mano komp­li­men­tai ir ova­ci­jos Jums ( kas bebū­tu­mėte), nes ko gero tai pats geriau­sias blo­gas apie maisto gamybą. Manau, turite ne tik kuli­naro, bet ir plunks­nos draugo talentą.

 9. danute2013.07.07.

  kalo­riju bomba

  • Jolanta2015.10.23.

   Danute nezi­note kas ta yrai kalo­riju bomba„nebent per diena val­gaote obuoly ‚tada suprantama.Vistos kru­ti­nele yra svei­kas maistas,pamidorai taip pat jei nepa­tinka kon­ser­vuoti galima ir is svie­ziu viska padaryti,o moca­re­los gaba­le­lis tik­rai kuno for­mas nesugadins,jei su saiku valgysite.gero apetito.Jolanta

 10. Gintare2019.08.09.

  Tik­rai, nema­tau nieko bai­siai nuo­de­mingo. Turetu buti skanu. Kaip tik gavau kai­mi­ska vis­ciuka, isme­gin­siu. Nors ir spor­tuoju. Ska­nus mais­tas yra vie­nas didziau­siu malo­numu. Jau ver­ciau sunau­doti kalo­rija kita dau­giau ir pas­por­tuoti, nei badauti be sporto, pir­muoju atveju rezul­ta­tai bus nepa­ly­gi­na­mai geresni, kaip ir bendra savi­jauta. Zinoma, spor­tuoti rei­kia taip pat pro­tin­gai, pada­rius ilgesne per­trauka po inten­sy­vios tre­ni­ruo­tes aplan­kys rau­menu skaus­mas https://alfasteps.com/patarimo-kategorija/raumenu-skausmas/ ir vel noras dings. Tad rei­kia kon­sul­tuo­tis ir viska daryti protingai

 11. Aušrinė2022.05.23.

  Atrodo nepa­pras­tai ska­niai, na ir žinoma, ganė­ti­nai nuo­dė­min­gai. Turiu naują skai­čiuo­tuvą https://eurobiuras.lt/lt/153-skaiciuotuvai tačiau kar­tais galima leisti neska­i­čiuoti kalo­rijų ir pasi­mė­gauti pui­kiu patiekalu.

 12. Elinga2022.09.26.

  Sva­joju ne tik apie rytinę kavą, vakaro arbatą, tačiau ir savait­ga­lio pie­tus lauko tera­soje, kuri kitais metais iš sva­jo­nės jau taps rea­lybe. Tikiu, jog pasi­rin­kome pati­ki­mus gamin­to­jus https://wpclentos.lt/terasu-irengimas/ ir pava­sa­rio sau­lutę gau­dy­siu savo jau­kioje oazėje.

Leave a Reply to Storm

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+