Ką Suvalgyti?

Traški žuvis kinietiškai
Publikuota 21. Geg, 2010, autorius - kategorija 15min, Kiniški, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė, Žuvis

Pra­si­dėjo tikra vasara. Nesi­nori, ne tik, kad sėdėti darbe, bet ir ką nors gaminti vir­tu­vėje. Tik­rai, pra­dė­jom mažiau val­gyt 🙂 O ir gami­nant norisi, ko nors lengvo ir, svar­biau­sia, greito. Taigi kiniški patie­ka­lai ati­tinka šiuos rei­ka­la­vi­mus.  Esu jau visai nema­žai pri­ruo­šęs kiniškų patie­kalų, bet su žuvim dar nebuvo. Šian­dien kaip tik toks.

Vis dar nieko nepa­ra­šiau apie ato­sto­gas Tur­ki­joje 🙂 Bet para­šy­siu, kokia lie­tingą vakarą sėsiu ir para­šy­siu. Atėjus vasa­rai, kaž­kaip paste­bė­jau, kad nebe­si­rašo, nebe­lie­jasi min­tys taip leng­vai, kaip esant blo­gam orui 🙂 Bet matyt, jums ir skai­tyti daug nesi­nori, kai už lango geras oras? 🙂

Por­cija dviem

 • ~400 gr. bet kokios žuvies filė (aš nau­do­jau menkės);
 • 2 kiau­ši­nių baltymai;
 • 1 paprika;
 • 1/4 ilgo agurko;
 • 100 gr. kon­ser­vuotų bam­bukų (galima pakeisti bet kuo 🙂 );
 • 200 ml vandens
 • 4 v.š. cukraus;
 • 3 v.š. sojos padažo;
 • 2 v.š.ryžių acto;
 • 3 v.š. krakmolo.

Supjaus­tome žuvį, bet ne smul­kiai, o pakan­ka­mai stam­biai. Tru­putį pasū­dome, papi­pi­ri­name.  Su mik­se­riu iki stan­dumo išpla­kame bal­ty­mus. O try­nius supil­kite ant išvirtų ryžių ir tada dar tru­putį pakai­tin­kin­kite — gau­site ryžius su kiaušiniu.

Išplak­tus bal­ty­mus supi­lame ant žuvies, arba žuvį sude­dame į bal­ty­mus 🙂 , pamai­šome.
Į lėkš­tutę sube­riame krak­molą. Šį kartą, beje, pir­mąjį nau­do­jau tikrą kinie­tišką kuku­rūzų krak­molą. Jis daug bran­ges­nis už įprastą bul­vinį, bet neži­nau dar skir­tu­mas koks yra 🙂 Imam žuvį, apvo­lio­jame krak­mole ir dedame į kep­tuvę. Kepame dali­mis, iškep­tus gaba­liu­kus dedame į lėkštę ir t.t.

Kol kepa žuvis, arba jai iške­pus, ruo­šiame padažą. Pake­pi­name, šiau­de­liais pjaus­tytą papriką ir kube­liais pjaus­tytą agurką, bambukus.

Pake­pus, sude­dame prie žuvies. Pilame į kep­tuvę van­denį, dedame cukrų, pilame sojos padažą, actą ir viską pakai­ti­name, kol sutirštės.

Sude­dame atgal į kep­tuvę dar­žo­ves, bei žuvį, viską išmai­šome ir valgome 🙂

Ska­naus

Žymos: , , , , , , ,61 komentarai straipsniui “Traški žuvis kinietiškai”

 1. Inesa2010.05.26.

  Atrodo labai skanu.Būtinai išmė­gin­sim. (kaž­kur dingo visi komen­ta­to­riai — matyt, vasara išties savo daro…)

 2. Temikana2010.06.01.

  Tik­rai laaaaabai skanu 😛 Tik aš vie­toj žuvies nau­do­jau kiaulieną 🙂

 3. astyte2010.06.03.

  Tik­rai vasara daro savo.……maziau laiko lieka skai­tyti ir komentuoti.…bet val­gyt norisi visada.…Liuks receptas,reiks buti­nai isbandyt,kai tik atsi­ras namie zuvies.Bet gal ir vis­tiena pavyktu pada­ryt tra­s­kia pagal si recepta?Patarkit.….

 4. Zita2010.06.04.

  Dariau vis­tiena, o dar­zo­ves papri­kos ir cuk­i­nija buvo. Vie­toj ryziu acto bal­tojo vyno acto pyliau. Jau toks apsi­ri­ji­mas, o sko­nis kaip is Gan Bei, vos nespro­gau 😀 Suval­giau vaka­rie­nei ir kitos die­nos pietus 😀

 5. astyte2010.06.06.

  man pada­zas nesutirstejo.…..kodel?bet vis­tiek buvo labai skanu!

  • Audrius2010.06.07.

   hmmm…gal rei­kėjo ilgiau pakai­tinti. Arba tru­putį krak­molo išmai­šyti šal­tam van­denį ir supilti į padažą — šis būdas visada padeda 🙂

 6. astyte2010.06.07.

  Atrodo,kad ilgai kaitinau…Aciu uz patarima.Kita karta isbandysiu,jei vel netirstes…Bet skanu buvo tik­rai laaaaaabai.…

 7. Zita2010.06.08.

  Man ir nesu­tirs­tejo, bet koks skir­tu­mas 😀 Skanu labai buvo 🙂

 8. ieva2010.06.13.

  Sis patie­ka­las pateko i mano ska­niau­siu 5tuka! aciu uz nuo­stabu recepta!

 9. Zita2010.07.16.

  Šian­dien vėl dary­sim su vištiena 🙂

 10. saule2010.07.28.

  o jei aš netu­riu ryžių acto? gal galima būtų tie­siog įpilt kokį pusę šaukš­te­lio paprasto acto? kaip manote?

  • Audrius2010.07.29.

   Ryziu actas yra maz­daug dvi­gu­bai silp­nes­nis negu ipras­tas mais­ti­nis actas. Taigi atskei­dus ji van­de­niu galima nau­doti. Taip pat kaip ir vyno acta, kurio jau skiesti nebe­rei­kia, nes jis irgi yra silpnesnis

 11. Zita2010.07.28.

  Aš bal­tojo vyno acto pyliau, labai gerai buvo. O papras­tas actas gal stip­res­nis, gal jo mažiau reiktų…

 12. Kristina2010.08.16.

  Tik­rai labai skanu, apsi­lai­žėm pirš­tus, tik man, kaip ir keliems čia jau pasi­sa­kiu­siems, nesu­tirš­tėjo pada­žas ir jis toks tam­sus kaip sojos pada­žas gavosi, o pas jus nuo­trau­koj visai kitoks atrodo.

  • Audrius2010.08.22.

   gal soja jūsų labai kon­cen­truota? O pada­žas nesu­tirš­tėti galėjo dl to kad mažai van­dens nuga­ri­not, ar cuk­raus mažai. Bet visada padažą sutirš­tin­sit įpylę van­dens su krakmolu.

 13. Zita2010.08.23.

  As ipy­liau van­dens su krak­molu ir buvo laaabai gerai 🙂

 14. Agne2010.08.29.

  Aciu uz recep­tuka! Labai labai skanu, gaminsim dar ne karta 😉

 15. ona2010.09.03.

  mano drau­gas gamino, rezul­ta­tas gavosi super — labai labai skanu 😉

 16. asta2010.10.09.

  skai­tau ir sei­les gami­nasi:)))))))))))))))))))))))))
  as gi tokia traskan­ciu kinie­ti­sku patie­kalu megeja…

 17. Jolanta2010.11.09.

  Gami­nau, gavosi labai skanu 🙂 Aciu uz receptuka!

 18. Lietuvis2011.03.04.

  Ne KINIETISKAI, o KINISKAI. Bukim bie­dni, bet teisingi.

 19. astyte2011.03.05.

  Taik­liai pastebėta-turim sakyti-kinas,kiniškas,o ne kinietis.…

 20. Audrius2011.03.05.

  Tai­sy­siuos 🙂

 21. astyte2011.03.05.

  Gerai pagalvojus,tai tik­rai ne pava­di­ni­muose esmė…Svarbu,kad labai skanu.…

 22. Ričardas2011.04.03.

  Aš vakar ban­džiau — gavosi vis­kas pui­kiai ir labai labai skanu. Ačiū labai!!!

 23. Dalia2011.04.06.

  Gaminsiu ir as :-))

 24. Bonvojaz2011.04.12.

  as del to padazo tirs­tumo noriu pasi­sa­kyti: zino­kit ipy­liau sauksta krak­molo (tai pada­riau atsi­tik­ti­nai, nes gerai nei­si­skai­ciau i recepta:) ir gavosi pui­kiau­sias tirs­tas pada­zas. krak­mola nau­do­jau kuku­ruzu. ir pyliau balto vyno acta. aciu uz recepta.l.skanu! p.s. man vie­toj agurko ska­niau cukinija

 25. Zita2011.04.12.

  Aš daž­niau­siai dedu cuk­i­niją, mor­kas ir paprikas 🙂

 26. Audrius2011.04.17.

  Žinoma, dėti čia galima kas po ranka, kas patinka ar ką mėgstat 🙂

 27. inga2011.05.04.

  pada­ziu­kui as nau­doju: citrina, medus, soju pada­zas, taip pat niamne… 🙂 ska­nu­me­lis su vis­tiena, tra­ski zuvyte rytoj 🙂

 28. Jolita2011.05.22.

  Reiks isban­dyt, ska­niai atrodo, pries keleta dienu dariau tra­s­kia vis­tiena, tai ten pirma rei­kejo voliot i krak­mola, po to i plakta bal­tyma, sako, delto ir gau­nasi tras­ku­mas:) o cia skai­taui atvirks­ciai:) nieko,isbandysiu..

  • Audrius2011.05.31.

   Su tais traš­ku­mais yra labai įvai­riai, net patys kinai vieni daro vie­naip kiti kitaip. Aš irgi ieš­ko­jau geriau­sio ir pato­giau­sio būdo traš­ku­mui gauti 🙂

 29. Neferteete2011.06.05.

  Pui­kus recep­tas. Isban­dziau 🙂 tik dariau su kiau­liena ir vie­toj bam­buko, mor­kas dejau. As kai megstu ast­riai, tai galima uogi­nes mal­tos papri­kos iberti. Na kiek­vie­nam pagal skoni ) Aciu 🙂

 30. Vaida2012.02.20.

  Kaip skanu!!!!!!! Supe­ri­nis recep­tu­kas, gaminsiu dar tik­rai n kartu 🙂 Pali­kite koman­tarą čia…

 31. Julija2012.07.17.

  Kai as viriau padaza man labai padejo krak­mo­las. Labai geras receptas.

 32. asta2012.08.01.

  UUUUU! Nere­alu. Labai skanu. Dabar lau­kiu šei­my­nos grįž­tan­čios — įvertinimui.

 33. kristina2012.10.22.

  Mano vyras labai isran­kus maistui,bet sis paruos­tas mano patie­ka­las jam labai,labai patiko :))))))
  ACIU UZ RECEPTA 😉

 34. Ramūnas2012.12.16.

  Čia vie­nam asme­niui receptas?

 35. Egle2013.01.19.

  Aciu uz nuo­stabu recepta,puikiai vis­kas gavosi o jau sko­nis superinis

 36. Justina2013.03.07.

  wow 🙂 nesu mėgėja žuvies, bet dėl draugo gami­nau tai dar kartą įsi­ti­ki­nau, kad čia mano mėgs­ta­miau­sias lie­tu­viš­kas maisto blog’as 🙂 Man pačiai buvo be galo skanu 🙂

 37. dov2013.06.12.

  o lašiša tinka? :)) atrodo pasakiškai

 38. Name (required)2013.06.12.

  ačiū už receptą — gavosi TOBULAI

 39. Asta2013.10.21.

  niam, skanu

 40. bURGULE2013.11.10.

  Dekui uz recep­tuka. Nuo siol bus itrauk­tas i mano megs­ta­miau­siu sara.tIK MAN PADAZIUKAS NESUTIRSTEJO,GALI BUTI DEL TO,KAD DEJAU TAMSIA SOJA. kAM ISKILS TOKIA PROBLEMA-IDEKIT TRUPUTELI KRAMOLO.

 41. Megė2013.11.21.

  Kur tų bam­bukų gauti? 🙂

 42. Aistė2014.10.30.

  BUVO LABAI LABAI SKANU! SUPER!!! DEKUI UŽ RECEPTĄ 🙂

 43. Vaida2014.12.20.

  Labai skanu 🙂 Pada­zas ir man nesu­tirs­tejo, grei­ciau­siai del kep­tu­ves, nes neto­ly­giai vire siru­pas. Bet sko­nis, isvaizda, 10 balu 🙂 Aciu uz rezepta!!!

 44. Monik2022.11.06.

  Dar į padažą įtar­kuo­čiau tru­putį imbiero arba čili pipiro…
  Taip pat būti­nas šaukš­tas krak­molo padažo sutirštinimui…

Leave a Reply to Jolanta

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+