Ką Suvalgyti?

Jūrų liežuvis. Kaip išdarinėti žuvį
Publikuota 20. Kov, 2010, autorius - kategorija Apie viską, Pamokymai, Žuvis

IKI akcija tęsias ir jie vis dar dova­noja man švie­žios žuvies (tik­rai švie­žios 🙂 ). Šią savaitę — jūrų lie­žu­vis, plekš­ninė žuvis, nie­kada nema­tyta, neska­nauta ir net negir­dėta. Bet geriau­sia tai, kad šią savaitę žuvies davė nor­ma­liai taip, dau­giau nei 1 kilo­gramą — 4 žuvis. Beje, pra­ėju­sią savaitę gautą skumbrę jau senai suval­gėm, tik dar nespė­jau papa­sa­koti jums ką ir kaip dariau, bet tik­rai parašysiu.

Taigi, žuvis egzo­tinė, nema­tyta, nera­gauta, galima įsi­vaiz­duoti, kad lie­tu­viška plekšnė, bet kad ir plekš­nės kito­kios negu vytinta nesu val­gęs 🙂 O jūs esat ragavę vytin­tos žuvies? Jei ne būti­nai para­gau­kit, ypač men­kės arba plekš­nės. Menkė sau­sesnė, plekšnė, nors ir vytinta, riebi. Esu gir­dė­jęs isto­riją, kaip lie­tu­viai nuvežė vytin­tos žuvies drau­gams šve­dams, tai šie nesu­pratę lie­tu­vių žuvį tie­siog išmetė, nes nesu­prato, kaip žuvį val­gomą galima išlai­kyti ją sudžio­vi­nus 🙂 Grįž­tam prie jūros lie­žu­vio 🙂 Kadangi jokių receptų neži­nau, tai pama­niau, kad pirmą vis­tiek rei­kia išda­ryti žuvį, o ką su ja dary­siu sugal­vo­siu vėliau. Bet vos tik pama­čiau, kas per mėsa, iškart sumas­čiau ką dary­siu 🙂 bet apie tai kitą kartą, o šį kartą papa­sa­ko­siu kaip išda­ryti žuvį, t.y. plekš­ninę žuvį, nors prin­ci­pas visur tas pats 🙂

Beje, kaip paaiš­kėjo išda­rius žuvis, jūrų lie­žu­vis labai tin­ka­mas žuvies sriu­bai ar sul­ti­niui, nes lieka tvir­tas šva­rus stu­bu­ras, kurį net gaila mesti lauk 🙂

Pir­miau­sia rei­kia pasi­rū­pinti len­tele ir pei­liu. Idea­liau­siai tinka išpjaus­tymo pei­lis (fil­let knife) — plo­nas, lanks­tus. Jei tokio netu­rit, tiks bet koks tie­sus, ašt­rus pei­lis. Žuvį nuplau­name, balta puse į apa­čią pasi­de­dam ant len­te­lės. Žiau­nos jau turėtų būti išim­tos, taigi beliks nupjauti galvą. Galvą nupjau­nam per tą patį žiaunų pjūvį. Vir­tu­vi­nė­mis žirk­lė­mis arba pei­liu nupjauname/nukerpame visus šoni­nius pele­kus (Tai nebū­tina, bet bus leng­viau). Paste­bė­site išil­gai žuvį einan­čią neryš­kią liniją — tai bus stu­buro vieta. Imam peilį ir galu pjau­name nuo uode­gos iki gal­vos per liniją.

Pei­lis atsi­re­mia į stu­burą, todėl kiau­rai žuvies neper­pjau­site. Tada viena ranka pri­lai­kome vieną žuvies pusę ir pei­liu, lai­ky­dami jį įstri­žai po tru­putį atski­riame mėsą nuo kaulų.

Atlie­kame tarsi gran­dymo nuo kaulų jude­sius. Atskyrę pirmą ket­virtį ima­mės prie­šingo. Viską atlie­kame taip pat. Tada apver­čiame žuvį ant kitos pusės ir vėl viską pakar­to­jame — pjau­name per stu­burą, nuimam vieną filė, po to kitą. Baigę skrosti vieną žuvį turite gauti ketu­rias filė, ir vieną žuvies ske­letą, kuris kaip jau sakiau, ypa­tin­gai tinka sul­ti­niui ar sriubai.

Tada imam kiek­vieną filė ir pei­liu, pakreiptu ~45 laips­niais, pjau­dami link odos atski­riame odą ir mėsą.

Matot kaip paprasta 🙂

Mėsa labai vykusi — lau­kite tęsinio 🙂

Žymos: , , , , ,9 komentarai straipsniui “Jūrų liežuvis. Kaip išdarinėti žuvį”

 1. aguonele2010.03.20.

  dabar vis­kas aisku, kodel blo­guose pasi­pyle juru lie­zu­viu :DD juos dova­noja …kad man taip …;) tik per toli siusti bus 🙂

 2. svogerka2010.03.21.

  tik­rai grazi mesa.. reiks pau­liui uzro­dyt jam patinka viso­kios egzotikos

 3. […] Vakar jau turė­jote skai­tyti, kaip šią žuvį rei­kia išsk­rosti, kad gauti gra­žius mėsos gaba­liu­kus. O šian­dien papa­sa­ko­siu, ką aš su jais pada­riau. Kaip ir jau rašiau, vos tik pama­tęs kas per mėsa iškart sumas­čiau kaip dary­siu šią žuvį. Nerei­kėjo nei ieš­koti receptų, nei kažką skai­tyti Žinoma, nieko įspū­dingo nesu­mąs­čiau, stan­dar­ti­niai daly­kai: bal­tas vynas, svies­tas žalu­my­nai Iškart užbėg­da­mas įvy­kiams už akių pasa­ky­siu, kad žuvis įspū­din­gai skani: nei per sausa, nei per riebi, švel­naus sko­nio. Tik­rai dary­siu ir val­gy­siu dar. Kitas daly­kas, kuris labai lindo į galvą skro­džiant žuvį, kad mėsytė labai tiktų suk­ti­nu­kams daryti — ji pakan­ka­mai tvirta ir kepant nesu­by­rės, tai sekan­čiam kar­tui, gal taip ir bus […]

 4. Jurgita2010.03.22.

  Klau­sy­ki­tės, o kaip reik nusi­pel­nyt IKI sim­pa­ti­jas ir nemo­ka­mos žuvies 🙂 Prie mano namų kaip sykis ati­darė naują, būtų pati ta proga apsi­lan­kyt daž­niau, chem­chem 🙂 Aš žinau, apsiskel­biau, kad švie­žią žuvį ruošt nuo­bodu (palai­das mano lie­žu­vis), nu bet ką, nu bet ir nieko…

  Šito­kios nesu nie­kad raga­vus, žinau tik jūrų vel­nią 🙂 Ir šal­dytą menkę. Tur­būt jau eisiu toliau savo pyragų kept..

  • Audrius2010.03.23.

   O kodėl švie­žią žuvį nuo­bodu ruošti? 🙂
   O kaip nusi­pel­byti sim­pa­tijų rei­kia klausti IKI, man jie nesakė 🙂

 5. jola2011.05.18.

  Vakar drau­gai is nor­ve­gi­jos par­veze situ juru lie­zu­viu ir net nezi­no­jau kaip jas isda­ri­net tai labai gerai ‚kad radau jusu pus­lapi ir pasi­ziu­re­jau kaip darosi. Aciu ‚kad imetat tokiu dalykeliu.Tiesa kaz­kur maciau ‚kad kazkaip nupli­kina ir ta skura nusi­mauna ir vis­kas (bet gal cia tos pleks­nes taip plikinamos) ‚..

 6. zina2011.08.26.

  Sitai zuve­lei pada­rius ipjova ties galva,ir trau­kiant oda zemyn,nusivelka gra­ziai kaip “paltukas”.Pameginkit…

Leave a Reply to Jurgita

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+