Ką Suvalgyti?

Traški apelsininė vištiena
Publikuota 09. Gru, 2009, autorius - kategorija 30min, Kiniški, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė, Vištiena

skanaus

Užtruk­site 30 min

Ar atsi­me­nat lai­kus, kai apel­si­nai ir man­da­ri­nai atsi­ra­s­davo tik gruodį ir būdavo tik keletą mėne­sių, po to vėl ding­davo beveik metams? 🙂 Tais lai­kais, apel­si­nus neš­davo dovanų ir Seniai Šal­čiai. Kai kas apel­si­nus arba man­da­ri­nus kabin­davo ant eglu­čių. Ir sko­nis jų buvo visai kitoks nei dabar.. Dar atsi­menu ieš­ko­da­vau man­da­rinų ar apel­sinų su juo­dais mažiu­kais lip­du­kais “Maroc” 🙂

Tuo tarpu mūsų sene­liams, gyve­nu­siems tar­pu­ka­rio Lie­tu­voj, apel­si­nai buvo dar didesnė pra­banga. Nese­nai Verslo kla­sėje buvo straips­nis kaip tik apie tai. Apel­si­nai, buvo viena iš labiau­siai kont­ra­ban­di­ninkų mėgiamų pre­kių po spi­rito ir cuk­raus 🙂 Apel­si­nams galiojo didžiu­liai mui­tai, dėl ko lega­liai įvežti vai­siais Lie­tu­voj buvo labai bran­gūs. Todėl žmo­nės visaip mėgin­davo juos nele­ga­liai įvežti į Lie­tuvą. Ir par­duo­dami jie buvo vie­ne­tais, nes kilo­gra­mas jų nieks nepirk­davo — neįpirkdavo:)

O dabar mes apel­sinų turime išti­sus metus, val­gome kiek norime ir kaip norime. Net sumas­tom dėti į patie­ka­lus 🙂 Žemiau apra­šy­tas labai ska­nus ir užtik­rin­tai galiu pasa­kyti, kad ska­niau­sias šios gru­pės patiekalas 🙂

 • 0,5 kg viš­tie­nos krūtinės;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 4 v.š. miltų;
 • 4 v.š. krakmolo;
 • 1 v.š. alie­jaus;
  Pada­žui
 • sauja smul­kintų svo­gūno laiškų;
 • 3 skil­te­lės česnako;
 • 1 a.š. tar­kuoto imbiero;
 • 2 apel­sinų sultys;
 • 1 apel­sino žievelė;
 • 100 gr. vandens;
 • 1 v.š. krakmolo;
 • 5 v.š. rudojo cukraus;
 • 5 v.š. sojos padažo;
 • 5 v.š. ryžių acto.

Atkreip­kit dėmesį šį kartą pasi­klau­sęs pata­rimo nau­doju rudąjį cukrų 🙂

Supjaus­tome vištą. Supla­kam kiau­šinį, sude­dam viš­tieną, mil­tus, krak­molą, įpi­lam sojos, alie­jaus. Viską išmai­šome. Jei norisi traš­kiau, arba matosi, kad viš­tiena labai suli­pusi įde­dam dar krak­molo. Kep­tu­vėje alie­jaus negai­lime, dali­mis paskru­di­nam viš­tieną. Iške­pu­sius gaba­liu­kus dedame į lėkštę su popie­rine ser­ve­tėle, kad sugertų riebalus.

sumaišom vištą :) pakepam nusausinam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Keliuose laše­liuose alie­jaus pake­pam čes­naką, ir sude­dam visus liku­sius ingri­di­en­tus (krak­molą sumai­šy­kite su šaltu van­de­niu ir tik po to pil­kite į keptuvę).

imbieras žievelės
Svogūniukai supjaustom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Palau­kiame kol pada­žas sutirš­tės. Jei per pada­žas būtų per tirš­tas, tai įpil­kite tru­putį vandens.

pakepam padažas sudedam vištieną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Į padažą sude­dame viš­tieną, svo­gūnų laiš­kus, viską gerai sumai­šome ir dedame į lėkštes.

Ska­naus

skanaus

Žymos: , , , , , , , , ,45 komentarai straipsniui “Traški apelsininė vištiena”

 1. Gaby2009.12.10.

  Atrodo fan­ta­s­tiš­kai iki nega­lė­jimo, net kvapą jau­čiu:)
  o kuo galima pakeisti ryžių actą?

  • Audrius2009.12.10.

   citrinų sul­tim arba mažes­niu kie­kiu vyno acto, arba dar mažes­niu kie­kiu paprasto acto 🙂

 2. Ragavusi2009.12.10.

  Ne tik atrodo, bet ir skanu fan­ta­s­ti­skai 🙂 Noriu dar!!!

 3. sigita2009.12.10.

  vilioja.Atrodo nuostabiai,savaitgali isban­dy­siu si patiekala

 4. Aurimas2009.12.11.

  Niam niam niam 🙂

 5. online2009.12.28.

  gera pra­dzia

 6. anzelika2010.01.04.

  zia­aaaaaaaaau­riai skanu :))))))))))))

 7. pradedantysis2010.03.18.

  Pri­var­gau, nesi­gavo, gavos tokia lipni tirsta mase nela­bai noriai lim­panti prie vis­tie­nos gaba­liuku, ka blo­gai dariau?

 8. Simona2010.06.17.

  Ska­nu­mė­lis 🙂 Tik mano višta buvo su mandarinais 🙂

 9. Guru2010.07.14.

  Recep­tas tik­rai pasa­ki­skas, nieko nesi­ski­ria nuo kinu res­to­rano tra­skios vis­tie­nos, tik vis­tie­nos gaba­liu­kus atski­rai daziau i pirk­tini sal­dzi­a­rugsti padaza.
  Dariau is vieno nukau­linto vis­tos ket­vir­cio, dejau 2.5 sauksto krak­molo bei 1.5 sauksto miltu, liuks!

 10. aj2010.08.07.

  Nuo­stabi tik­rai viš­tiena 🙂 Ačiū už idėją.

 11. astyte2010.08.14.

  Liuks vištytė!Skaniai gavosi laaaaaaabai.…..

 12. Daiva2010.08.21.

  O galima pada­zui vie­toj cuk­raus, krak­molo nau­dot medu, o vie­toj acto citri­nos sul­tis?
  + o kam vis­tie­nai reik ir miltu ir krakmolo?

  • Audrius2010.08.22.

   vie­toj cuk­raus medus labai gerai, bet krak­molo vis­tiek reiks, kad pada­žas būtų tirš­tes­nis. Vie­toj acto — citrina — irgi labai gerai. Viš­tie­nai mil­tai ir krak­mo­las, kad ji būtų traški. Be jų, viš­tiena bus tie­siog vištiena 🙂

 13. Roneta2010.09.27.

  Buvo labai labai skanu 😉 patiko visiem. Tik­rai dar ne karta dary­siu ;D

 14. Giedre2010.12.14.

  Mums taip pat labai patiko ! Jau ne viena karta dare­mes 🙂 Labai Aciu uz nuo­stabu recepta;)

 15. Giedre2010.12.15.

  Buti­nai ! 🙂 nese­nai atra­dau jusu saita ir labai tuom dziu­giuosi 🙂 Megin­siu viska 🙂

 16. Tomas2010.12.30.

  Vie­nas is ska­niau­siu patie­kalu, val­gytu siais metais 🙂 dekui uz recepta!

 17. Giedre2010.12.30.

  Na ban­dy­siu viska, gal tik kiau­liena praleisiu,nes nela­bai val­gau…
  Nore­ciau labai pasi­ga­minti triusi, tik gyvenu Dani­joj ir nie­kas nezino kur jo gauti 🙂 na ‚bet as pasi­ry­zusi ji rasti 🙂

 18. Živilė2011.01.06.

  Vakar gami­nau. Skanu. Tačiau tokia traški kaip kinie­čių res­to­ra­nuose man nesi­gauna. Beje vie­toj acto nau­do­jau citri­nos sul­tis ir į padažą įdė­jau šiau­de­liais pjaus­tytą morką bei žalių špa­ra­gi­nių pupe­lių. Vyras pasakė “GOOD” 🙂

 19. Vilma2011.02.10.

  Nu kaip ska­niai atrodo, nebutu dabar desimta vakaro, tai tik­rai lek­ciau i parde uzsi­pirkti visko ko reik 😀 lau­kiam lau­kiam rytojaus…:DD

 20. Vanessa2011.04.19.

  Sian­dien gami­nau si patie­kala, tai mano bosui labai patiko. Bosas labai ino­rin­gas mais­tui, visa gyve­nima val­ges tik geriau­siuose res­to­ra­nuose. O dabar yra amziuje, bet ska­nius ir gerai atro­dan­cius patie­ka­lus tebe­megsta. O as nesu ypa­tin­gai gera kuli­nare. Labai dziau­giuosi sura­dusi si pus­lapi. Savi­nin­kui labai aciu. Vis­kas ais­kiai, smul­kiai apra­syta ir ide­tos foto gami­nimo patie­kalu eta­pai, kaip turetu atro­dyti — tai labai paleng­vina patie­kalu gami­nima tokioms kaip as. Dar karta dekoju savi­nin­kui, patie­ka­las supe­ri­nis gavosi.

 21. Alina2011.09.05.

  Ban­dy­siu gaminti, o vis­tie­nai jokiu prie­sko­niu nenau­do­jat? Rudo cuk­raus netu­riu, megin­siu pakeisti ji medumi.

  • Alina2011.09.05.

   Gavosi ska­niai, bet labiau nore­tus tokio tasaus padazo, kaip kinie­ciuose, kazin kaip toki isgaut? Nau­do­jau medu vie­toj rudojo cuk­raus, ir gal kiek ryziu actas per daug jauciasi

 22. karolina2011.10.11.

  nela­bai supra­tau, 2 APELSINU SULTYS? tai cia rei­kia dvieju apelsinu?

 23. Ireful2012.02.26.

  o ka daryti su 1 apel­sino zievele?

 24. As2012.05.30.

  Vis­kas puiku, issky­rus ta apel­sino zievele…sugadino ji visa reikala…astrumas labai jautesi…

 25. Daiva2013.04.05.

  Dėkui labai už recep­tuką, tik­rai pui­kus. Pada­žas gavosi nuo­sta­bus, tik šiek tiek pri­truko sal­dumo, nes bijo­jau per­duo­zot rudojo cuk­raus, bet tirš­tu­mas tobu­las. dide­lis ačiū

 26. Lina2013.06.04.

  Pali­kite koman­tarą čia…jeigu dary­ciau is kala­ku­tie­nos ar labai sko­nis pasikeistu?

 27. BenIta2013.10.05.

  O aš vie­toje apel­sinų nau­do­jau kon­ser­vuo­tus ana­na­sus. Žino­kit man net dar ska­niau nei su apelsinais 🙂

 28. EglĖ2013.10.08.

  Man taip pat labai patiko šis recep­tas:) bet kita karta nau­do­čiau tik ryžiu aCta, nes nau­do­jau vyno acta ir dvieju saukstu buvo per daug 🙂

 29. vaida2014.04.27.

  nemegstu gaminti val­gyti, nesu gera kuli­narė, bet šitas recep­tas nuo­sta­bus 🙂 gavosi laaaabai ska­niai:) ačiū!!!!

 30. vivida2014.06.29.

  Na sitiek isgirta recepta nori-nenori rei­kia eiti ir pra­deti gaminti! 🙂

 31. Eina sau kaip fan­ta­s­tiš­kai atrodo, šian­dien būti­nai gaminsiu vaka­rie­nei. Ačiū už receptą

 32. receptai2019.01.04.

  Pui­kus receptai!

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+