Ką Suvalgyti?

Kiaulienos išpjova su pesto ir bulvėmis
Publikuota 08. Lap, 2009, autorius - kategorija Apie viską, Kiauliena, Padažai, Pagrindinis patiekalas

skanaus

Paruo­ši­mas 15 min, kepi­mas– 30 min.

Šį kartą kiau­liena. Taip pat beveik du recep­tai — mėsos ir bul­vių. Taip paruoš­tos bul­vės yra labai ska­nios ir tinka prie be ko. Tik­rai, paban­dy­kit. Kiau­lie­nos išpjova, žemai­ti­joj dar vadi­na­mas palend­ricu 🙂 daž­niau­siai būna sūdo­mas ir vyti­na­mas, arba rūko­mas. Rūky­tas palend­ri­cas (palind­ricu) yra be galo ska­nus 🙂 Taigi, išpjova — tai rau­muo, kuris yra vidi­nėje nuga­ros pusėje. Rau­muo skir­tas vidi­niams orga­nams palai­kyti ir nėra skir­tas judė­ji­mui, todėl tai yra pati minkš­čiau­sia gyvūno mėsa, tiek kiau­lie­noj, tiek jau­tie­noj, tiek žvė­rie­noj. Mėsa labai tin­kama keps­niams, nes net be mari­na­vimo būna minkšta, tirps­tanti bur­noj. Mėsa nėra tin­kama troš­ki­ni­mui, nes pir­miau­sia — neap­si­moka :), o ant­riau­sia, tar­kim kum­pis, yra nors ir kie­tes­nis, bet aro­ma­tin­ges­nis, t.y. turi dau­giau sko­nio. Keps­nys, (šį kartą kepa­mas jau antrą kartą) gavosi ska­nus, be galo minkš­tas ir sul­tin­gas. Netgi, mano drau­gas, kuris nevalgo kiau­lie­nos, garan­tuoju!!!, neat­pa­žintų, para­ga­vęs, kad tai kiaulė, o sakytų, kad jau­nas ver­šiu­kas 🙂
Beje, recep­tas tiks, ir su kiau­lie­nos nuga­rine. …ir atkreip­kit dėmesį į kepimą, nes kiau­lieną, rei­kia kepti ilgiau nei jau­tieną. Beto, dėl kiau­lie­nos spe­ci­fi­kos, jos nega­lima val­gyti žalios ar pus­ža­lės, bet apie tai kitą kartą 🙂

Pir­miau­sia sutvar­kome mėsą. Išpjovą nuplau­name ir nusau­si­name. Jei yra likę saus­gys­lių arba plė­vių — jas paša­li­name. Mėsą patri­name druska ir dedame ant gro­te­lių. O ant gro­te­lių todėl, kad mėsa nevirtų iš išorės savo sul­tyse, kurios išbėgs. Nuo to sausa ji tik­rai nebus, žinoma jei neper­ke­pin­sit. Imame pesto padažą i alip­dome juo visą šmotą. Jun­giame orkaitę, tegu kaista.

Išpjova Ištepam pesto padažu
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Bul­vy­tes gerai nuplau­name po van­de­niu, jų nesku­tam. Kadangi bul­vės mažos, jas pjaus­čiau ket­vir­čiais, jei dides­nės pjaus­ty­kit smul­kiau, kad spėtų iškepti. Supjaus­ty­tas, dedame į mai­šelį (labai tinka užspau­džiami), ir dar įpi­lam aly­vuo­gių alie­jaus, įde­dam drus­kos, kmynų, kumino. Mai­šelį užspau­džiame arba užri­šame, ir gerai pakra­tome, kad bul­vės pasi­dengtų alie­jumi, druska, kmy­nais. Kai jau jau­čiame, kad bul­vės pasi­dengė alie­jumi, jau išdė­lio­jame šalia mėsos, dar pabars­tome jas druską.

nuplaunam supjaustom
į maišelį sudedam bulves
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Visą paruoštą rin­ki­nuką kišame į 180 laips­nių įkai­tintą orkaitę. Dabar svar­biau­sia dalis — kepi­mas. Žinoma, galima kepti kokį pus­va­landį ir tikė­tis, kad mėsa bus neper­ke­pus, bet galima panau­doti mėsos ter­mo­metrą ir mėsą iškepti “tip top” kaip rei­kia 🙂 Aš palind­ricą kepiau tol, kol tem­pe­ra­tūra mėsos viduje pasiekė 70 laips­nių, ir tai užtruko ~25 min (visaks pri­klauso nuo išpjo­vos sto­rio). Kai mėsa pasie­kia rei­kiamą tem­pe­ra­tūrą, ją išimam, apden­giam folija ir lei­džiam pabręsti 10 min.

iškepė palaikom 10 min matot kokia sultinga
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Per šį laiką mėsos viduje tem­pe­ra­tūra dar pakils, pra­pjo­vus mėsą, neiš­bėgs sul­tys. Bul­vės irgi turėtų būti iške­pu­sios, todėl jas irgi palai­kome šil­tai. Mėsą pjaus­tome įstri­žai ir ska­nau­jame su ska­niai iškep­to­mis bulvėmis.

skanaus

Gavosi 4 porcijos.

Įkvėpė — Gied­rius.

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,11 komentarai straipsniui “Kiaulienos išpjova su pesto ir bulvėmis”

 1. agga2009.11.09.

  Vie­nas is megia­miau­siu! Bet kaip raga­vusi tiek su par­duo­tu­vi­niu, tiek su nami­niu pesto galiu pasa­kyti, kad su nami­niu nepa­ly­gi­na­mai skaniau 🙂

 2. egidija2009.11.10.

  tas žodis palind­ri­cas tai ir nuneša atgal į vai­kystę… ska­niau­siai šalto rūkymo gamin­davo kūma…ir visada lauk­tu­vių įdė­davo…
  o tokį keps­niuką su pesto aptepu irgi seniai bran­dinu min­tyse. reiks vadi­nasi gaminti 🙂

  • Audrius2009.11.10.

   rūky­tas palind­ri­cas tai yra labai skanu…Su juoda duona, krie­nais. Nors ir vieną jį galimą valgyti 🙂

 3. Paulius2009.11.30.

  Pui­kus recep­tas:) Gavos geriau, nei tikėjaus :]

 4. Danute2010.06.09.

  Pali­kite koman­tarą čia…Sveiki, mano klau­si­mas ne į temą. Noriu paklausti kaip spe­cia­listo. Man rei­kia iškepti maž­daug 2,5kg gražų kiau­lie­nos spran­di­nės gabalą, kad jis būtų sul­tin­gas ir gerai iške­pos. iki kokios tem­pe­ra­tū­ros turė­čiau šį mės­galį kepti, nes 72 C ko gero bus mažai. Ačiū už atsa­kymą. Aš tikiuosi jo sulaukti iki 19 bir­že­lio. Atsi­pra­šau, kad mano klau­si­mas ne į temą.

  • Audrius2010.06.09.

   Oho, čia tai iššū­kis, tokį gabalą kepti cielą 🙂
   Jei kepti orkai­tėj šį gabalą, tai gerai būtų pir­miau jį apkepti kep­tu­vėje, kad apskrustų, o tada kepti orkai­tėj iki kol tem­pe­ra­tūra CENTRE bus ~75 laips­niai. Arba dėti šį gabalą į didelį puodą, įipilti kaž­kiek van­dens, vyno, prie­sko­nių ir troš­kinti. Tada užpilti grie­ti­nė­lės ir suvalgyti 🙂

 5. Egidijus2011.04.17.

  Ban­dom, jau vis­kas paruosta, orkaite kaista 🙂
  TIk nezi­nom kas tas pesto, tai gal­vo­jom ka vie­toje jo nau­dot. Majo­nezo ir gars­ty­ciu buvo sal­dy­tuve, tai pasi­rin­kau gars­ty­cias. Apte­piau, ziu­re­sim kas gau­sis. Ir bul­ves dau­guma sukrito pro gro­te­les ant skar­dos, bet tai del to kad tie­siog supy­liau jas ant grotu, o ne delio­jau po viena. Na ir paly­gin­sim ar bus skir­tu­mas tarp tu kur keps ant gro­te­liu ir tu kur keps po mėsa ant skardos.

 6. Egidijus2011.04.17.

  Na stip­rus gars­ty­ciu sko­nis ir tiek 🙂 O bul­ves gerai. Bet ir ta ispjova gerai. Patiko kad greit pasi­daro. Ciela ispjova dedi ir kepi, nieko ruost nerei­kia. Rei­kes atkreipt demesi ir i ta pesto par­duo­tu­veje. Aciu

 7. ligita2012.02.01.

  sveiki,
  Turime pri­si­gaude ame­ri­kie­ti­skos lasi­sos (bet ji turi labai daug asaku ypac smul­kiu ), kaip ska­niai pasi­ga­minti orkai­teje , kep­tu­veje situ zuvy­ciu , kad nesi­jaustu tu mazy­ciu asaku (ar tai ima­noma ).
  aciu

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+